Các cụm từ giúp bài luận tiếng anh của bạn hay hơn

Các cụm từ giúp bài luận tiếng anh của bạn hay hơn

Trong các bài thi tiếng anh, phần thi viết là một phần “khó nhằn” nhất. Nhưng phần viết luận lại chiếm một số điểm đáng kể trong các bài thi. Vậy muốn bài luận tiếng anh đạt điểm cao phải làm thế nào? Chỉ cần biết cách sử dụng khéo léo những cụm từ này, tin chắc điểm bài luận của bạn sẽ được nâng lên đáng kể!

Xem thêm: Top 5 trung tâm luyện thi IELTS cấp tốc đạt trình độ IELTS 4.5

Các cụm từ hay trong bài luận tiếng anh

Phần mở đầu

Phần mở đầu trong một bài luận tiếng anh là phần tạo sự thu hút với người đọc; khơi gợi nội dung dẫn đến phần trọng tâm của bài luận. Một mở đầu hoàn hảo cần đảm bảo các tiêu chuẩn như: thu hút sự chú ý; thể hiện rõ ý câu chủ đề; giúp người đọc hình dung được ý tưởng và nội dung rõ ràng của bài luận. 

Bài luận tiếng anh là một phần thi quan trọng
Bài luận tiếng anh là một phần thi quan trọng

Bạn có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để mở đầu bài luận tiếng anh của mình như: dùng lời trích dẫn; dùng ví dụ hay câu chuyện; nêu quan điểm của người nổi tiếng; dùng câu hỏi…Và đặc biệt, để phần mở đầu thêm phần hấp dẫn, bạn không nên bỏ qua những cụm từ như:

– It is often said that…/Many people claim that…: Mọi người thường cho rằng…/ Nhiều người cho rằng…..

– In this day and age…/Nowadays…/ These days…: Ngày nay…

– It goes without saying that….is one of the most important issues facing us today: Không cần phải nói, …… là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay.

– The following essay takes a look at both sides of the argument: Bài luận dưới đây chỉ ra cả hai mặt của vấn đề

– We live in an age when many of us are…: Chúng ta sống trong thời đại là nhiều người trong số chúng ta…..

– ….is a hotly-debated topic that often divides opinion: …là chủ đề gây tranh cãi và có nhiều ý kiến trái chiều……

– …is often discussed yet rarely understood: … thì thường được thảo luận nhưng ít khi được hiểu.

Biết cách sử dụng cụm từ giúp bạn viết bài luận tiếng anh hay hơn
Biết cách sử dụng cụm từ giúp bạn viết bài luận tiếng anh hay hơn

Phần thân bài

Phần trọng tâm của bài luận tiếng anh chính là phần thân bài. Phần này sẽ gồm nhiều ý chính, tập trung hướng đến làm rõ chủ đề. Mỗi ý chính lại gồm nhiều ý phụ góp phần làm rõ nội dung. Mỗi đoạn văn thể hiện một ý chính và ý chính phải được thể hiện trong câu chủ đề của toàn đoạn. Vì vậy, khi viết phần thân bài bạn không nên quên các cụm từ hay trong viết luận như:

– First/ Firstly/ First of all; In the first place; First and Foremost; To begin/start with…: Đầu tiên/ Trước hết

– What is of utmost importance is…/What should be the priority is…/ What holds the most importance is…: Điều gì là quan trọng nhất/ Điều quan trọng nhất là…

– According to experts,….: Theo như các chuyên gia,……

– Research has found that…..: Nghiên cứu đã tìm ra rằng …..

– With respect to noun/gerund…: Đối với + danh từ/ động từ thêm – ing

– Not only….but also…..: Không những….. mà còn….

– There are those who argue that….: Nhiều người cho rằng …..

– For instance …. / For example…../such as : ví dụ…./ ví dụ…./ như là…..

– When it comes to + noun/gerund …: Khi nói đến + danh từ/ động từ thêm – ing

– In terms of noun/gerund …: Về + danh từ/ động từ thêm – ing

– On account of …/ Due to….: Do……/ Bởi vì, …..

Bạn cần luyện tập và sửa sai thật nhiều mới có những bài luận tiếng anh hoàn hảo
Bạn cần luyện tập và sửa sai thật nhiều mới có những bài luận tiếng anh hoàn hảo

Chúng ta cũng có thể sử dụng các cụm từ thể hiện ý đối lập trong phần thân bài của bài luận tiếng anh như:

– Despite/ In spite of + noun/gerund,….: Mặc dù/ Bất chấp + Danh từ/ động từ thêm – ing

– Despite the fact that subject + verb,….: Mặc dù thực tế là + Chủ từ + Động từ ……

– On the one hand….. on the other hand….: Một mặt….. mặt khác…..

– Although/ Even though subject + verb,….: Mặc dù + Chủ từ + Động từ ……

– However, …./ Nevertheless,…./ Even so …. : Tuy nhiên,…./Tuy nhiên,…./ Dù sao đi nữa,….

Phần kết bài

Có rất nhiều cách kết bài khác nhau cho một bài luận tiếng anh. Bạn có thể cung cấp một cái nhìn tổng thể hoặc tổng hợp các ý chính. Phần kết bài không dài nhưng phải “chất”. Và dưới đây là những cụm từ bạn không nên bỏ qua: 

– As a result, …./As a result of….: Kết quả là …….

– ….has led to…/ …has resulted in …. :…. đã dẫn đến….

– Consequently, …./ Therefore,….: Do đó, …. / Vì vậy, …..

– In conclusion/To conclude/To sum up: Kết luận/ tổng hợp lại

– All in all/ All things considered/ Taking everything into account/ consideration: Xem xét lại tất cả; toàn bộ; mọi thứ…

– Finally/Lastly: Cuối cùng/ Cuối cùng.

Bạn nên tìm hiểu các TIPs giúp viết bài luận “ăn điểm”
Bạn nên tìm hiểu các TIPs giúp viết bài luận “ăn điểm”

20 chủ đề giúp bạn viết luận tiếng anh hay hơn

Trong quá trình luyện viết bài luận tiếng anh, bạn có thể luyện tập với những chủ đề như: 

– Write a paragraph about the person you would like to become.

– Write a paragraph about what life in the city is like

– In about 140 words, write a paragraph about the trip you have with your friends

– Write a paragraph with 140 words about the value of libraries

– In about 140 words, write a paragraph to discuss the part that money plays in our lives

– Write a paragraph to discuss science and its effect on our lives

– In about 140 words, write a paragraph about the rights and duties of a citizen

– Write a paragraph to describe the most important day in your life

– Discuss about the subject you consider most important

Các giáo viên của anh ngữ YOLA sẽ bật mí cho bạn những tuyệt chiêu viết luận siêu chất
Các giáo viên của anh ngữ YOLA sẽ bật mí cho bạn những tuyệt chiêu viết luận siêu chất

Bạn cũng có thể viết bài luận tiếng anh hay từ các chủ đề như:

– Write a paragraph to describe some of the interesting places in your hometown

– Write a paragraph about what career would you like to choose after leaving university

– Write a paragraph to discuss crimes in society

– Write a paragraph to describe about a journey by train you like most

– In about 140 words let’s discuss travel as a means of education

– In about 140 words, write a paragraph about choosing a career

– In about 140 words, write a paragraph about the country you would like to visit

– Write a paragraph to discuss about good manners

– Write a paragraph about the present that you like the most

– Write a short paragraph about a visit to a zoo

– In about 140 words, write a paragraph about the importance of the newspaper

Viết tốt phần bài luận, bạn sẽ có một bài thi tiếng anh với kết quả xuất sắc hơn. Nhưng nếu muốn viết tốt phần này, bạn cần luyện tập không ngừng. Và đừng quên những TIPs sử dụng các cụm từ như kể trên nhé. Chúc bạn tự tin chinh phục các bài luận tiếng anh trong các bài thi quan trọng!