Giới từ là gì? Tất cả kiến thức về giới từ đều ở đây

Giới từ là gì? Tất cả kiến thức về giới từ đều ở đây

Giới từ là một từ loại không thể thiếu trong tiếng anh. Vậy giới từ là gì? Cách dùng giới từ như thế nào? Có những hình thức nào của giới từ? Đâu là những giới từ thường gặp nhất? Mặc dù chỉ là thành phần chính trong câu, nhưng giới từ giữ vai trò vô cùng quan trọng. Và chúng ta sẽ cùng giải đáp tất cả những điều trên ngay trong bài viết này bạn nhé!

Tìm hiểu thêm: Bạn đã biết sử dụng đảo ngữ trong tiếng anh chuẩn xác chưa?

Giới từ là gì?

Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Vậy sau giới từ là gì? Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …Có nhiều trường hợp 1 từ vừa là trạng từ; vừa là giới từ trong câu. Chúng ta sẽ phân biệt trạng từ và giới từ bằng những dấu hiệu nhận biết như: 

Bạn đã biết giới từ là gì chưa?
Bạn đã biết giới từ là gì chưa?

– Giới từ luôn luôn có 1 cụm từ đi kèm phía sau, còn trạng từ thì không

– Giới từ và cụm từ theo sau tạo thành 1 cụm giới từ

Ví dụ: I go to the zoo on sunday. (Tôi đi đến sở thú vào chủ nhật.)

Trong ví dụ này, “sunday” là tân ngữ của giới từ “on”.

Hoặc : I was sitting in the room at that time. (Lúc đó tôi đang ngồi trong phòng.)

Trong ví dụ này, “at that time” là một cụm giới từ

Cách sử dụng giới từ

Khi đã biết giới từ là gì, chúng ta cần tìm hiểu cách sử dụng giới từ. Trong tiếng anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về cách dùng giới từ mang tính cố định. Mỗi giới từ khi đi cùng với từ loại khác nhau sẽ có nghĩa khác nhau. Học cách sử dụng giới từ nên bắt đầu bằng việc ghi nhớ vị trí của giới từ trong tiếng anh. Cụ thể là:

– Giới từ đứng sau động TO BE

Ví dụ: The notebook is on the table (Quyển sổ ở trên bàn)

– Giới từ đứng trước danh từ

Ví dụ: I will work in Australia for 4 years (Tôi sẽ làm việc ở Úc trong 4 năm)

Bạn có thể hình ảnh hóa để ghi nhớ giới từ dễ dàng hơn
Bạn có thể hình ảnh hóa để ghi nhớ giới từ dễ dàng hơn

– Giới từ đứng sau động từ. Nó có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.

Ví dụ: I live in Hà Nội (Tôi sống ở Hà Nội)

Hoặc I have Air-conditioner, but I turn it on in summer (Tôi có điều hòa nhưng tôi chỉ bật nó vào mùa hè)

– Giới từ đứng sau tính từ

Ví dụ: She is angry with you (Cô ấy rất giận bạn)

Các hình thức của giới từ trong tiếng anh

Bên cạnh việc tìm hiểu giới từ là gì, chúng ta cũng cần biết đến các hình thức khác nhau của giới từ. Theo đó, giới từ trong tiếng anh gồm các hình thức như:

–  Giới từ đơn (simple prepositions) là những giới từ có một chữ. Ví dụ: in, at, on, for, from, to, under, over, with …

– Giới từ đôi (double prepositions) là những giới từ được tạo ra bằng cách hợp 2 giới từ đơn lại. Ví dụ:Into, onto, upon, without, within, underneath, throughout, from among…

– Giới từ kép (compound prepositions) là những giới từ được tạo thành bằng tiếp đầu ngữ a hoặc be. Ví dụ: About, among, across, amidst, above, against, before, behind, beside, beyond, beneath, between, below…

Khi tìm hiểu giới từ là gì bạn cần tìm hiểu các hình thức của giới từ trong tiếng anh
Khi tìm hiểu giới từ là gì bạn cần tìm hiểu các hình thức của giới từ trong tiếng anh

– Giới từ do phân từ (participle prepositions). Ví dụ: According to (tùy theo), during (trong khoảng), owing to (do ở), pending (trong khi), saving = save = except (ngoại trừ), notwithstanding (mặc dù), past (hơn, qua), considering (xét theo), concerning/ regarding /touching (về vấn đề, về), excepting = except (ngoại trừ)

– Cụm từ được dùng như giới từ. Ví dụ: Because of (bởi vì); By means of (do, bằng cách); In spite of (mặc dù); In opposition to (đối nghịch với); On account of (bởi vì); In the place of (thay vì); In the event of (nếu mà); With a view to (với ý định để); On behalf of (thay mặt cho); In view of (xét về); With reference to ( về vấn đề, liên hệ tới)

– Giới từ trá hình là nhóm giới từ được ẩn trong hình thức khác. Ví dụ: At 7 o’clock (o’ = of )

Các giới từ trong tiếng anh thường gặp

Việc tìm hiểu giới từ là gì và các hình thức của giới từ chưa đủ để bạn sử dụng thành thạo từ loại này. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ các giới từ thường gặp trong tiếng anh như: 

Giới từ chỉ thời gian

Trong tiếng anh thường dùng các giới từ chỉ thời gian như:

– At: vào lúc (thường đi với giờ)

– On: vào (thường đi với ngày)

– In: vào (thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ)

– Before: trước

– After: sau

– During: trong khoảng (đi với danh từ chỉ thời gian)

Trong cuộc sống bạn sẽ dùng rất nhiều đến giới từ chỉ thời gian
Trong cuộc sống bạn sẽ dùng rất nhiều đến giới từ chỉ thời gian

Giới từ chỉ nơi chốn

Nếu chưa biết giới từ là gì trong trường hợp chỉ thể cách, bạn có thể tham khảo những ví dụ như: 

– At: tại (dùng cho nơi chốn nhỏ như trường học, sân bay…)

– In: trong (chỉ ở bên trong);  ở (nơi chốn lớn thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…)

– On, above, over: trên

– On: ở trên nhưng chỉ tiếp xúc bề mặt

Giới từ chỉ sự chuyển dịch

– To: chỉ hướng tiếp cận tới người, vật, địa điểm.

– Into: tiếp cận và vào bên trong vật, địa điểm đó

– Onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt, ở phía ngoài cùng của vật, địa điểm

– From: chỉ nguồn gốc xuất xứ 

– Across: ngang qua 

– Along: dọc theo

– Round, around, about: quanh

Khi tìm hiểu giới từ là gì bạn sẽ nhận thấy 1 từ tiếng anh có thể đi với nhiều giới từ khác nhau
Khi tìm hiểu giới từ là gì bạn sẽ nhận thấy 1 từ tiếng anh có thể đi với nhiều giới từ khác nhau

Giới từ chỉ thể cách

Trong quá trình tìm hiểu giới từ là gì, bạn sẽ bắt gặp không ít giới từ chỉ thể cách. Có thể kể đến những ví dụ như: 

– With: với

– Without: không, không có

– According to: theo

– In spite of: mặc dù

– Instead of: thay vì

Giới từ chỉ mục đích

– To: để

– In order to: để

– For: dùm, dùm cho

– So as to: để

Giới từ chỉ nguyên do

– Thanks to: nhờ ở

– Through: do, vì

– Because of: bởi vì

– Owing to: nhờ ở, do ở

– By means of: nhờ, bằng phương tiện

Những sai lầm cần tránh khi sử dụng giới từ

Dù đã biết rõ giới từ là gì và cách dùng giới từ, bạn cũng không thể tránh khỏi sai sót khi vận dụng. Dưới đây là những sai lầm rất thường gặp khi chúng ta sử dụng giới từ: 

– Dùng giới từ tiếng anh theo tư duy tiếng Việt

Ví dụ, trong tiếng Việt chúng ta thường nói: “lịch sự với ai” =>  Khi gặp từ polite (lịch sự) nhiều người không ngần ngại dùng ngay giới từ with (với). Trong trường hợp này phải dùng giới từ to mới đúng

– Cho rằng một danh từ chỉ đi cố định với 1 giới từ

Ví dụ: Chúng ta thường dùng “in the morning” nên khi gặp câu có cụm từ “a cold winter morning” chúng ta chọn ngay giới từ “in” theo từ “morning” là sai. Trong trường hợp này, chúng ta phải dùng “on” mới đúng

Bạn nên học cách dùng giới từ của người bản ngữ
Bạn nên học cách dùng giới từ của người bản ngữ

– Suy luận từ cách dùng giới từ của những từ khác

Ví dụ: Chúng ta thường dùng worry about (lo lắng về) nên nhiều người suy luận disscuss _____ ( thảo luận về) cũng sẽ dùng giới từ “about” là sai. 

Bài tập về giới từ

Bạn có thể luyện cách sử dụng giới từ thông qua bài tập về giới từ dưới đây:

Chọn một trong số những giới từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống.

– Tell us something ________ your holiday. (about/ on)

– I sometimes wonder ________ my old friend, where she is now and what she’s doing. (form/ about)

– They congratulated the speaker _____ his speech. (on/ with)

– He is just getting _______ his severe illness. (out of/ out/ over)

– My mother is a true friend ______me. (for/ to/ with)

– He complained ______ the children ______ the mess they’ve made. (of-about/ about-to/ to-about/ about-of)

– I’m not very good ______ making decisions. (on/ at/ for/ in)

– She reminds me_______ my mother. (with/ to/ by/ of)

– He seemed very bored ______ life. (of/ with)

– I don’t get on very well ____ him. (to/ with)

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu giới từ là gì và cách dùng giới từ chuẩn như người bản ngữ. Chúc bạn học tiếng anh thành công!