WRITE AN ESSAY ABOUT THE ADVANTAGES AND DISAVANTAGES OF USING THE INTERNET

     

Trong nội dung bài viết này, DOL đang giúp các bạn định hướng lại biện pháp viết dạng Advantages & Disadvantages IELTS Writing Task 2, đồng thời hỗ trợ đến chúng ta các cụm ý tưởng phát minh siêu to đẩy đà về chủ thể Advantages and Disadvantages of internet IELTS nhằm tiếp cận với bất kể năng lực IELTS Speaking hoặc IELTS Writing về chủ đề này. Đừng quên rằng cuối bài viết DOL sẽ cung cấp cho chính mình một kho sample essay "siêu lớn khổng lồ" chuẩn 8.0 để bạn tham khảo thêm về dạng bài xích này nhé!


*

*

Cùng DOL khám phá các mặt công dụng của internet khi áp dụng vào IELTS Speaking và IELTS Writing qua các gợi ý sau nhé.

Bạn đang xem: Write an essay about the advantages and disavantages of using the internet


Vocabulary

search/look for information : tra cứu kiếm thông tin

utilize the Internet: buổi tối ưu hóa việc thực hiện Internet

get access lớn the Internet: tiếp cận cùng với Internet

do an Internet tìm kiếm : tra cứu kiếm tin tức trên Internet

communicate virtually: tiếp xúc qua không khí mạng

entertainment purposes : những mục tiêu giải trí

Thanks to: nhờ vào vào

online shopping : buôn bán trực tuyến

online transactions : giao dịch thanh toán trực tuyến

advantageous: hữu ích lợi

be accessible to lớn : tiếp cận được với

alter: cố gắng đổi

1.2 Disadvantages of the Internet


*

Cùng DOL tò mò các tai hại của mạng internet khi vận dụng vào IELTS Speaking với IELTS Writing qua các gợi ý sau nhé.


Vocabulary

be susceptible to: dễ bị ảnh hưởng xấu bởi

verification: vấn đề xác minh

repercussions: hậu quả

uninformed netizens : cư dân mạng không phát âm biết và cung ứng cho họ

supply somebody with something : cung cấp cho ai với vật gì đó

pave the way for: mở con đường cho

cyber-crime: tù mạng

thieves : kẻ trộm

tamper with: đưa mạo biến hóa để phá hoại

a waste of time : sự tiêu tốn lãng phí thời gian

entertainment và relaxation purposes: mục đích vui chơi và thư giãn

lose track of time : mất kiểm soát thời gian

go online: lên mạng

get a lot of spam: nhận các thư rác

loss of interpersonal and intrapersonal skills : sự mất mát của những kỹ năng cá thể và năng lực xã hội


2. Bài xích mẫu topic advantages & disadvantages of internet ielts

Những học sinh đạt điểm tối đa trong Writing Task 2 luôn lên kế hoạch vấn đáp trong tối đa 10 phút. Lập mưu hoạch giúp cho bạn sắp xếp các ý tưởng và cấu tạo bài luận trước lúc viết, huyết kiệm thời hạn và giúp bạn tạo ra một bài xích luận cụ thể và mạch lạc.

https://www.ieltsadvantage.com/writing-task-2/

Đề bài bác 1: The internet has brought about many changes into our day to day life. Nowadays we are doing things such as mailing, contacting, banking và communication much faster. Bởi vì these developments have more advantages than disadvantages?


00:00
The internet has transformed people’s lives. It has changed the way we communicate with each other, transact business and access information. Although the internet has both positive và negative aspects, I believe that its merits outweigh its demerits.

Xem thêm: Kể Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh Bằng Lời Của Sơn Tinh, Đọc Truyện Sơn Tinh

To begin with, thanks to lớn the internet, people can now liên hệ their friends, family và colleagues faster & more efficiently than in the past. Most people have internet connection on their di động or computer và as a result, they can always stay connected with their near và dear ones. For example, social networking applications like WhatsApp, Facebook and Twitter allow people to chat & share videos & other important information. Similarly, through facilities like video conferencing and webinars people from different parts of the world can now participate in online conferences which eliminate the need lớn travel to other countries và cities for attending such programmes.

Additionally, online shopping and banking have saved people a great khuyễn mãi giảm giá of time and effort. People today can sit at trang chủ and buy their groceries, books or household appliances from online sites such as Amazon or eBay & their stuff will be delivered at home. Moreover, transferring and withdrawing money have become very easy today with online facilities offered by most banks.

On the other hand, a great deal of offensive and obscene nội dung is available on the web and children have easy access to lớn them. Many antisocial elements and terrorist groups lượt thích ISIS recruit youngsters through the internet. Mạng internet addiction is another problem. Many people are now addicted lớn the internet và wasting their time. This can affect their career and relationships.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản Ngữ Văn 7, Soạn Bài: Quá Trình Tạo Lập Văn Bản

In conclusion, the internet has greatly benefited people in different ways. Although it has some negative aspects it can be handled efficiently by implementing proper laws và regulations & through parental supervision.

Đề bài bác 2: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays, people store knowledge on the internet. Bởi vì the advantages of this development outweigh the disadvantages?