AS LONG AS NGHĨA LÀ GÌ

     

As long as được áp dụng khá thông dụng trong những trường đúng theo văn nói, viết của giờ đồng hồ Anh, ví như dịch riêng biệt từng xuất phát từ 1 thì chúng ta có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng các cách hiểu vậy sẽ đúng chưa?


Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa tra cứu ra câu trả lời qua nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: As long as nghĩa là gì

*

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang ý nghĩa sâu sắc là miễn như, miễn là, đó là nghĩa được phát âm theo cụm từ, chúng ta không thể dịch nghĩa từng từ để hiểu cả cụm. As long as thuộc nhóm từ (hay nói một cách khác là liên từ) được làm cho bởi sự liên kết giữa 2 từ bỏ “as” cùng “long”

Trong tiếng Anh gồm 3 các loại liên từ bao gồm là: Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên tự tương quan) với Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc). As long as phía trong nhóm liên từ bỏ phụ thuộc.

Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh có nhiều cụm từ được dịch nghĩa theo cụm, nếu tách rời cụm từ đó, nó sẽ tiến hành hiểu theo đa số nghĩa không giống nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các kết cấu tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ vào cụm

As long as /trạng từ/ miễn làAs /trạng từ/ Nhân vì, nhưAs /liên từ/ vì vì, tại vì, doLong /tính từ/ dài, lâu

 

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang ý nghĩa so sánh

Trong trường hòa hợp này, cụm từ as long as được thực hiện mang chân thành và ý nghĩa so sánh ( hòa hợp nghĩa của nhiều từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook.The fish was as long as my arm.

2. “as long as” cùng với nghĩa trong khoảng thời hạn hoặc sinh sống thời kỳ này 

Cụm trường đoản cú được áp dụng mang nghĩa về thời hạn để chỉ khoảng thời hạn hoặc 1 thời kì ở hiện tại tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live.I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Tương tự như nghĩa với Providing/ provided that cùng với nghĩa miễn là

Cụm trường đoản cú được thể hiện theo như đúng như nghĩa thường được dùng nhiều duy nhất hiện nay, với nghĩa miễn là

Ex:

You can use my điện thoại cảm ứng thông minh as long as you use it carefully.You can stay here as long as you don’t drink.You can stay here so long as you don’t drink.

4. “as long as” miêu tả độ lâu dài của hành động trong một khoảng chừng thời gian.

Ex: 

The Asian Games can last as long as a month. A cricket trò chơi can last as long as five days.

Xem thêm: Lịch Trực Tiếp World Cup 2018 Hôm Nay (19/6), Lịch Thi Đấu Và Trực Tiếp Vòng 1/8 World Cup 2018

Giải trí: bài hát As long as you love me

Sub lời bài bác hát:

*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như if not, cùng với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi như thế nào không được dùng unless: Unless có thể được sử dụng thay cho if…not khi bọn họ đề cập tới những tình huống ngoại lệ sẽ đổi khác một chứng trạng nào đó. Nhưng bọn họ không dùng unless để kể tới sự bao phủ định của 1 việc nào đấy là nguyên nhân chính của tình huống họ nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu bạn nói ko trở lại, điều này là vì sao chính tạo ra sự bất bình của chị em người kia – if not ở đây không tồn tại nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề với unless, bọn họ thường sử dụng thì hiện tại kể tới tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là các thành ngữ bao gồm nghĩa “nếu” xuất xắc “trong trường vừa lòng mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta cần sử dụng thì hiện tại để biểu đạt ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: lựa chọn dạng đúng của các câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come trang chủ late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me to stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to do.

7. Children are allowed lớn use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed lớn use the swimming pool.

Xem thêm: Intuitive Là Gì - Từ Điển Anh Việt Intuitive

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.

kimsa88
cf68