Trung tâm ngoại ngữ e3

     

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 33 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, vày Hằng trung khu và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Trung tâm ngoại ngữ e3

The two idioms we’re learning today are A CHATTERBOX và AS QUIET AS A MOUSE.

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là A CHATTERBOX với AS QUIET AS A MOUSE.


*

Mai Lan had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington D.C. Area. Among her friends now, Mai Lan often sees Jill and Jane; they are in many of the classes Mai Lan is taking.

Trước tê Mai Lan có nhiều bạn. Cơ mà mấy năm vừa rồi không ít người dọn đi xa, hoàn toàn có thể vì bọn họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi bọn họ dọn đi có mức giá sinh hoạt thấp rộng tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay chạm chán Jill với Jane, nhị cô này thuộc học trong vô số lớp cùng với Mai Lan.

MAI LAN: Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to lớn know them, I like them more và more.Mike, khóa đào tạo và huấn luyện này tôi có nhiều bạn mới. Thực tế họ là bạn học thuộc lớp, nhưng lúc biết họ thêm thì tôi quí họ nhiều hơn.

MIKE: That’s good, Mai Lan. We need friends, especially if we get along well with them.Tốt lắm, Mai Lan. Họ cần tất cả bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ.

MAI LAN: These are two sisters, Jill và Jane. They’re both smart and hard-working. When there’s a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them.Đây là nhị chị em, Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chuyên chỉ. Lúc có vấn đề khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học tập ở hai bạn trẻ này các lắm.

MIKE: How nice. Let’s get together with them sometimes. We can treat them lớn dinner, too.Được quá. Vậy khi nào đó mình họp lại với bọn họ nhé. Mình hoàn toàn có thể mời họ đi ăn kèm nữa.

MAI LAN: They’re alike in many ways, but so different, too.Hai các bạn đó tương đương nhau những phương diện, cơ mà cũng khác nhau lắm.

MIKE: Really? They’re brainy và diligent as you said, how different are they?

Thế à? những cô ấy tuyệt vời và chăm chỉ như cô nói, còn khác nhau thế nào?MAI LAN: Jill talks too much all the time. She asks questions, she answers them; it must be difficult for her lớn stop talking.

Jill nói các lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn, kiên cố là đối với cô ấy khó mà kết thúc nói.

MIKE: Then she is a chatterbox! Chatter C-H-A-T-T-E-R box B-O-X, a chatterbox is a person like Jill, he/she talks a lot. He/she may not cause any harm, but talks continuously.Vậy thì cô ta là 1 trong những chatterbox. Chatter C-H-A-T-T-E-R box B-O-X, a chatterbox là một trong người nói các như Jill, có thể là không gây tai hại cho ai, cơ mà nói liên miên, nói như máy.

MAI LAN: vày you want me khổng lồ be a chatterbox?Anh vẫn muốn tôi là 1 trong những chatterbox ko ?

MIKE: Well. Let me think. Maybe not. I’d rather have some quiet moments during the day.

Xem thêm: Bài 3 Trang 199 Lý 11 Nâng Cao, Một Ống Dây Được Quấn Với Mật Độ

À, nhằm tôi nghĩ về xem. Có lẽ rằng không. Tôi muốn có thời điểm yên lặng trong ngày.

MAI LAN: What if Jill’s boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much.Nếu các bạn trai của Jill cũng suy nghĩ như anh thì ra làm sao nhỉ ? Tôi ngần ngừ Jill có nhận biết là cô ta nói các quá không.

MIKE: Maybe someone will tell her that some day. But it’s a habit which is difficult to break..Có thể một ngày nào đó có fan sẽ nói mang lại Jill biết. Dẫu vậy đó là 1 thói quen nặng nề đổi.

MAI LAN: a good thing about Jill is that she talks much, but she doesn’t bad-mouth other people or bother them. As you have said, she’s the harmless type.

Một điều giỏi về Jill là cô ta nói các nhưng ko nói xấu bạn khác hoặc làm cho phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc nhiều loại vô hại.

MIKE: How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?Cô ấy không giống cô em Jane ra sao ? Jane thì lại “quiet as a mouse” hả?

MAI LAN: Did you say “as quiet as a mouse”?Anh nói “as quiet as a mouse”?MIKE: Yes. As quiet Q-U-I-E-T as a mouse M-O-U-S-E.Đúng. As quiet Q-U-I-E-T as a mouse M-O-U-S-E. Im lặng như một nhỏ chuột.

MAI LAN: I didn’t know mice are quiet. It’s possible they’re not quiet , but we just don’t hear them.Tôi đo đắn là loài chuột lặng im. Rất có thể là bọn chúng không im, tuy vậy ta ko nghe được tụi nó.

MIKE: You may be right. But that’s the expression people use lớn describe those who don’t talk much.Cô có thể đúng. Nhưng sẽ là thành ngữ bạn ta dùng làm tả những người không nói nhiều.

MAI LAN: Then Jill’s sister, Jane, is as quiet as a mouse, she talks only when being asked.Vậy thì Jane, em của Jill, thì “as quiet as a mouse”, “im như hến”, cô ta chỉ nói lúc bị hỏi tới.

MIKE: Can you tell me about a specific situation involving these girls?Cô rất có thể kể mang lại tôi nghe một trường thích hợp về nhì cô này không ?

MAI LAN: Once we were reviewing a history lesson. I mentioned an issue with President Clinton, Jill talked & talked, while Jane sat there, thinking, I assume, without saying a word until I involved her in the discussion.Một lần, công ty chúng tôi ôn lại một bài học kinh nghiệm sử. Tôi nêu ra một vấn đề về tổng thống Clinton. Jill nói hoài trong khi đó Jane ngồi đó, suy nghĩ, tôi đoán vậy, ko nói một lời cho tới khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.

MIKE: Interesting! Two girls from the same family, one’s a chatterbox, the other’s as quiet as a mouse.Hay thiệt ! hai cô đàn bà trong một gia đình, fan thì nói như máy, fan thì yên ổn như hến.

MAI LAN: Well, that may not be bad. The talkative one can have her way, and the quiet one too. She can be quiet and listen to lớn the other. They would be a good pair.Ồ, rất có thể đó chưa phải là dở. Người hay nói được việc như ý mình, bạn im lìm cũng thế, bạn im thì nghe tín đồ nói. Họ là 1 trong những đôi cùng chung ý !

MIKE: Well, that may not be the case. Talking too much may bother others, being too quiet may bore them. Anything that goes lớn extreme is not advisable.Ồ, rất có thể là không như thế. Nói những quá hoàn toàn có thể làm bạn khác bực mình. Yên ổn lìm quá rất có thể làm bạn ta chán.Bất cứ đồ vật gi thái quá rất nhiều không tốt.

MAI LAN: So true, Mike. Let’s take the middle way.Đúng quá, Mike. Ta rước trung đạo nhé.

Xem thêm: Tìm Số Hoàn Hảo Từ 1 Đến N H C, Tìm Số Hoàn Hảo Từ 1 Đến N

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : A CHATTERBOX tức thị NGƯỜI NÓI NHƯ MÁY với AS QUIET AS A MOUSE nghĩa là yên NHƯ HẾN. Hằng trung khu và Brandon xin hứa gập lại quí vị trong bài học tới.