Bài 42 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2

     

(a) ,, dfrac7-25 + dfrac-825;) (b) ,, dfrac16 + dfrac-56;)

(c) ,, dfrac613 + dfrac-1439;) (d) ,, dfrac45 + dfrac4-18.)
Bạn đang xem: Bài 42 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) mong cộng nhị phân số cùng mẫu mã ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu.

+) mong cộng nhì phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng mẫu mã số cácphân số rồi cộng những tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung.

Bài giải:

(a) ,, dfrac7-25 + dfrac-825 = dfrac-725 + dfrac-825 = dfrac(-7) + (-8)25 = dfrac-1525 = dfrac-35)

(b) ,, dfrac16 + dfrac-56 = dfrac1 + (-5)6 = dfrac-46 = dfrac-23)

(c) ,, dfrac613 + dfrac-1439 = dfrac1839 + dfrac-1439 = dfrac18 + (-14)39 = dfrac439)

(d) ,, dfrac45 + dfrac4-18 \ = dfrac45 + dfrac-29 \ = dfrac3645+dfrac-1045 \ = dfrac36 + (-10)45 \ = dfrac2645)

Lưu ý: bao hàm trường thích hợp ta nên rút gọn gàng rồi new quy đồng sau đó thực hiện tại phép tính (chẳng hạn như mong muốn d)


Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 7: Phép cùng phân số khác • Giải bài 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cộng các phân số (rút... • Giải bài 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính các tổng dưới... • Giải bài 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vết thích... • Giải bài bác 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cho(x = dfrac12 +...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 7: Phép cùng phân số
• Giải bài 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Chất Cách Điện Tốt Nhất - Chất Dẫn Điện, Chất Cách Điện Là Gì

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tả Một Đầm Sen Đang Mùa Hoa Nở, Tả Cảnh Đầm Sen Đang Mùa Hoa Nở

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12