Bài tập công và công suất

     
- Chọn bài xích -Bài 1: vận động cơBài 2: vận động thẳng đềuBài 3: vận động thẳng biến hóa đềuBài 4: Sự rơi tự doBài 5: vận động tròn đềuBài 6: Tính kha khá của gửi động. Công thức cộng vận tốcBài tập cuối chương 1Bài 9 : Tổng hợp với phân tích lực. Điều kiện cân bằng của hóa học điểmBài 10 : cha định cách thức Niu-tơnBài 11 : Lực hấp dẫn. Định mức sử dụng vạn đồ vật hấp dẫnBài 12 : Lực lũ hồi của lò xo. Định lý lẽ HúcBài 13 : Lực ma sátBài 14 : Lực phía tâmBài 15 : vấn đề về hoạt động ném ngangBài tập cuối chương 2Bài 17 : cân đối của một vật dụng chịu tính năng của nhì lực cùng của tía lực không song songBài 18 : cân đối của một vật gồm trục quay cố gắng định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc hòa hợp lực tuy nhiên song thuộc chiềuBài trăng tròn : các dạng cân nặng bằng. Cân đối của một vật có mặt chân đếBài 21 : vận động tịnh tiến của thứ rắn. Vận động quay của đồ dùng rắn xung quanh một trục nắm địnhBài 22 : Ngẫu lựcBài tập cuối chương 3Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn cồn lượngBài 24 : Công cùng Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 - 27 : vắt năng. Cơ năngBài tập cuối chương 4Bài 28 : kết cấu chất. Thuyết hễ học phân tử chất khíBài 29 : quá trình đẳng nhiệt. Định lao lý Bôi-lơ-Ma-ri-ốtBài 30 : quy trình đẳng tích. Định luật pháp Sác-lơBài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngBài tập cuối chương 5Bài 32 : Nội năng và sự đổi thay thiên nội năngBài 33 : những nguyên lí của nhiệt cồn lực họcBài tập cuối chương 6Bài 34 - 35 : chất rắn kết tinh. Hóa học rắn vô định hình. Biến dị cơ của thiết bị rắnBài 36 : Sự nở bởi nhiệt của thứ rắnBài 37 : các hiện tượng mặt phẳng của hóa học lỏngBài 38 : Sự chuyển thể của những chấtBài 39 : Độ độ ẩm của không khíBài tập cuối chương 7Lời Giải bài xích 1: chuyển động cơLời Giải bài bác 2: chuyển động thẳng đềuLời Giải bài bác 3: chuyển động thẳng biến đổi đềuLời Giải bài bác 4: Sự rơi từ doLời Giải bài xích 5: hoạt động tròn đềuLời Giải bài bác 6: Tính kha khá của đưa động. Cách làm cộng vận tốcLời Giải bài bác tập cuối chương 1Lời Giải bài 9 : Tổng hợp với phân tích lực. Điều kiện cân đối của chất điểmLời Giải bài 10 : cha định biện pháp Niu-tơnLời Giải bài 11 : Lực hấp dẫn. Định giải pháp vạn đồ gia dụng hấp dẫnLời Giải bài 12 : Lực lũ hồi của lò xo. Định chế độ HúcLời Giải bài 13 : Lực ma sátLời Giải bài bác 14 : Lực hướng tâmLời Giải bài 15 : câu hỏi về vận động ném ngangLời Giải bài xích tập cuối chương 2Lời Giải bài xích 17 : cân đối của một đồ chịu công dụng của nhì lực với của ba lực không tuy vậy songLời Giải bài 18 : cân bằng của một vật gồm trục quay nuốm định. Momen lựcLời Giải bài 19 : Quy tắc vừa lòng lực tuy nhiên song cùng chiềuLời Giải Bài đôi mươi : các dạng cân nặng bằng. Cân bằng của một vật xuất hiện chân đếLời Giải bài xích 21 : vận động tịnh tiến của đồ dùng rắn. Vận động quay của đồ dùng rắn quanh một trục gắng địnhLời Giải bài xích 22 : Ngẫu lựcLời Giải bài tập cuối chương 3Lời Giải bài xích 23 : Động lượng. Định điều khoản bảo toàn hễ lượngLời Giải bài xích 24 : Công và Công suấtLời Giải bài bác 25 : Động năngLời Giải bài 26 - 27 : ráng năng. Cơ năngLời Giải bài xích tập cuối chương 4Lời Giải bài 28 : cấu tạo chất. Thuyết hễ học phân tử hóa học khíLời Giải bài bác 29 : quá trình đẳng nhiệt. Định biện pháp Bôi-lơ-Ma-ri-ốtLời Giải bài 30 : quy trình đẳng tích. Định vẻ ngoài Sác-lơLời Giải bài bác 31 : Phương trình tâm lý của khí lí tưởngLời Giải bài tập cuối chương 5Lời Giải bài xích 32 : Nội năng với sự biến đổi thiên nội năngLời Giải bài 33 : những nguyên lí của nhiệt động lực họcLời Giải bài xích tập cuối chương 6Lời Giải bài bác 34 - 35 : hóa học rắn kết tinh. Hóa học rắn vô định hình. Biến tấu cơ của vật rắnLời Giải bài bác 36 : Sự nở bởi vì nhiệt của đồ gia dụng rắnLời Giải bài bác 37 : những hiện tượng bề mặt của hóa học lỏngLời Giải bài xích 38 : Sự gửi thể của những chấtLời Giải bài bác 39 : Độ ẩm của không khíLời Giải bài bác tập cuối chương 7


Bạn đang xem: Bài tập công và công suất

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

*
*
*

*
*


giữ hộ Đánh giá

Đánh giá bán trung bình 4 / 5. Số lượt tấn công giá: 1131

chưa tồn tại ai tiến công giá! Hãy là tín đồ đầu tiên nhận xét bài này.
Xem thêm: Kể Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh Bằng Lời Của Sơn Tinh, Đọc Truyện Sơn Tinh

--Chọn Bài--

↡- Chọn bài xích -Bài 1: vận động cơBài 2: chuyển động thẳng đềuBài 3: hoạt động thẳng chuyển đổi đềuBài 4: Sự rơi từ bỏ doBài 5: chuyển động tròn đềuBài 6: Tính tương đối của đưa động. Phương pháp cộng vận tốcBài tập cuối chương 1Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân đối của hóa học điểmBài 10 : ba định cách thức Niu-tơnBài 11 : Lực hấp dẫn. Định vẻ ngoài vạn đồ vật hấp dẫnBài 12 : Lực bọn hồi của lò xo. Định phép tắc HúcBài 13 : Lực ma sátBài 14 : Lực hướng tâmBài 15 : vấn đề về chuyển động ném ngangBài tập cuối chương 2Bài 17 : thăng bằng của một vật chịu tính năng của nhì lực và của ba lực không tuy nhiên songBài 18 : cân bằng của một vật bao gồm trục quay nuốm định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc vừa lòng lực song song thuộc chiềuBài đôi mươi : các dạng cân bằng. Thăng bằng của một vật có mặt chân đếBài 21 : hoạt động tịnh tiến của vật dụng rắn. Chuyển động quay của thứ rắn quanh một trục nạm địnhBài 22 : Ngẫu lựcBài tập cuối chương 3Bài 23 : Động lượng. Định phép tắc bảo toàn rượu cồn lượngBài 24 : Công cùng Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 - 27 : vậy năng. Cơ năngBài tập cuối chương 4Bài 28 : cấu tạo chất. Thuyết hễ học phân tử chất khíBài 29 : quá trình đẳng nhiệt. Định cách thức Bôi-lơ-Ma-ri-ốtBài 30 : quá trình đẳng tích. Định nguyên tắc Sác-lơBài 31 : Phương trình tinh thần của khí lí tưởngBài tập cuối chương 5Bài 32 : Nội năng và sự trở thành thiên nội năngBài 33 : các nguyên lí của nhiệt cồn lực họcBài tập cuối chương 6Bài 34 - 35 : hóa học rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dị cơ của thiết bị rắnBài 36 : Sự nở vày nhiệt của trang bị rắnBài 37 : những hiện tượng mặt phẳng của hóa học lỏngBài 38 : Sự gửi thể của những chấtBài 39 : Độ độ ẩm của không khíBài tập cuối chương 7Lời Giải bài 1: hoạt động cơLời Giải bài 2: chuyển động thẳng đềuLời Giải bài 3: vận động thẳng biến hóa đềuLời Giải bài 4: Sự rơi trường đoản cú doLời Giải bài bác 5: hoạt động tròn đềuLời Giải bài bác 6: Tính kha khá của chuyển động. Công thức cộng vận tốcLời Giải bài tập cuối chương 1Lời Giải bài 9 : Tổng hợp với phân tích lực. Điều kiện cân đối của chất điểmLời Giải bài bác 10 : bố định quy định Niu-tơnLời Giải bài bác 11 : Lực hấp dẫn. Định hình thức vạn vật hấp dẫnLời Giải bài 12 : Lực bọn hồi của lò xo. Định điều khoản HúcLời Giải bài 13 : Lực ma sátLời Giải bài 14 : Lực phía tâmLời Giải bài xích 15 : việc về hoạt động ném ngangLời Giải bài tập cuối chương 2Lời Giải bài xích 17 : cân đối của một vật chịu tính năng của nhị lực và của ba lực không tuy vậy songLời Giải bài bác 18 : cân đối của một vật bao gồm trục quay cầm cố định. Momen lựcLời Giải bài bác 19 : Quy tắc thích hợp lực song song thuộc chiềuLời Giải Bài đôi mươi : những dạng cân nặng bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đếLời Giải bài 21 : chuyển động tịnh tiến của đồ vật rắn. Chuyển động quay của thứ rắn xung quanh một trục thay địnhLời Giải bài bác 22 : Ngẫu lựcLời Giải bài xích tập cuối chương 3Lời Giải bài bác 23 : Động lượng. Định biện pháp bảo toàn hễ lượngLời Giải bài 24 : Công với Công suấtLời Giải bài bác 25 : Động năngLời Giải bài 26 - 27 : ráng năng. Cơ năngLời Giải bài bác tập cuối chương 4Lời Giải bài bác 28 : cấu trúc chất. Thuyết hễ học phân tử hóa học khíLời Giải bài 29 : quy trình đẳng nhiệt. Định lao lý Bôi-lơ-Ma-ri-ốtLời Giải bài bác 30 : quy trình đẳng tích. Định quy định Sác-lơLời Giải bài xích 31 : Phương trình tâm trạng của khí lí tưởngLời Giải bài bác tập cuối chương 5Lời Giải bài bác 32 : Nội năng và sự trở thành thiên nội năngLời Giải bài 33 : những nguyên lí của nhiệt động lực họcLời Giải bài tập cuối chương 6Lời Giải bài 34 - 35 : hóa học rắn kết tinh. Hóa học rắn vô định hình. Biến dị cơ của vật dụng rắnLời Giải bài 36 : Sự nở do nhiệt của đồ rắnLời Giải bài bác 37 : các hiện tượng mặt phẳng của hóa học lỏngLời Giải bài xích 38 : Sự gửi thể của các chấtLời Giải bài bác 39 : Độ ẩm của không khíLời Giải bài bác tập cuối chương 7

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!


*Xem thêm: Nguyên Nhân Và Hậu Quả Của Tai Nạn Giao Thông Gdcd, Hậu Quả Của Tai Nạn Giao Thông Đối Với Bản

Lời Giải bài xích 21 : chuyển động tịnh tiến của đồ rắn. Vận động quay của đồ rắn xung quanh một trục vắt định