BÀI TẬP ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH CHÂN

     
*

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân trong giờ đồng hồ Anh (Có đáp án), Tài Liệu học Thi xin giới thiệu đến các bạn tài liệu bài xích tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân trong tiếng


Sau trên đây Tài Liệu học tập Thi xin ra mắt đến chúng ta tài liệu bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong giờ đồng hồ Anh nhằm mọi bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bạn Đang Xem: bài xích tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án)

Nếu mới chỉ nghe qua thì các bạn sẽ nghĩ đó là chủ đề trong tiếng Anh không có gì đặc biệt. Nhưng thực tế thì lại khác, hầu hết chúng ta khi học số đông đưa ra do dự rằng họ không biết phương pháp đặt thắc mắc trong giờ đồng hồ Anh như vậy nào. Mong muốn đây đang là tài liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững rất nhiều kỹ năng quan trọng và trau dồi loài kiến thức kết quả để sẵn sàng bước vào mọi kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Xem Tắt

3 III. Bài bác tập vận dụng

I. Lưu ý khi có tác dụng bài

– thứ nhất ta phải xác minh được từ để hỏi.

– tự bị gạch men chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.

– nếu trong câu:

+/ sử dụng động từ hay thì ta phải mượn trợ cồn từ và đảo trợ động từ lên trước nhà ngữ và sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ ví như trong câu sử dụng “động từ bỏ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ bỏ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước nhà ngữ với sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– ví như trong câu tất cả từ bị gạch chân dùng số đông từ sau thì khio đưa sang câu hỏi ta buộc phải đổi tương xứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Các từ nhằm hỏi thường chạm chán trong giờ đồng hồ Anh.

1. What: vật gì (Dùng để hỏi đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: dòng mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở chỗ nào (Dùng nhằm hỏi đến vị trí, nơi chốn …)

4. When: lúc nào (Hỏi đến thời gian, thời khắc …)

5. Who: ai, người mà (Hỏi cho người)

=> Whom: fan mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của bạn mà (Hỏi mang lại tính từ bỏ sở hữu, tải cách, đại tự sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: nguyên nhân (Hỏi mang lại lí do, nguyên nhân)

7. How: rứa nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)

8. How old: hỏi cho tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi cho độ dày

12. How thin: hỏi mang đến độ mỏng

13. How big: hỏi đến độ lớn

14. How wide: hỏi mang đến độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi mang lại tốc độ

18. How far … from … to …: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi mang đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to bởi my homework.

=> How long does it take you to vày your homework?

(Nó đem mất của người sử dụng bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to lớn school every day.

=> How often bởi vì you go lớn school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh tự đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vì chưng you have here?

III. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the cửa hàng over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho chi Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned khổng lồ Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went lớn the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam left home at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters lớn her friends.

…………………………………………………….

Xem thêm: Tả Một Đầm Sen Đang Mùa Hoa Nở, Tả Cảnh Đầm Sen Đang Mùa Hoa Nở

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen lớn musicin my không tính tiền time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go khổng lồ the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the các buổi party at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái thú last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vày his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour khổng lồ get to school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving thử nghiệm two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went khổng lồ the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money to her brother.

………………………………………………

28.- We went lớn school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people khổng lồ the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vị anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money to Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

Xem thêm: Tìm Hiểu Tính Cách Của Người Anh ” (1), “Tính Cách Người Anh” (1)

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………