BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ HIDRO

     

Bài tập trắc nghiệm 60 phút mẫu mã nguyên tử Bo - Lượng tử tia nắng - đồ gia dụng Lý 12 - Đề số 3

Làm bài

phân tách sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài xích thi. Theo thuyết Bo ,bán kính quỹ đạo đầu tiên của electron vào nguyên tử hidro là r0 = 5,3. 10-11 m, mang đến hằng số điện k = 9. 109 Nm2/C2. Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn phần đa quanh hạt nhân trên quy trình này.

Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô bán kính Bo là

*

, hoạt động của êlectron quanh phân tử nhân là chuyển động tròn đều. Tốc độ góc của êlectron trên quỹ đạo O là
*

*

*

. Bán kính quỹ đạo ngừng N là

Trong quang phổ vén của hiđrô, cách sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman với vạch đầu tiên trong dãy Banme theo lần lượt là

*

. Cách sóng của vạch sản phẩm hai trong dãy Laiman bằng:

Dãy Pa-sen trong quang quẻ phổ vun Hiđro ứng cùng với sự dịch chuyển của các êlectron từ các quỹ đạo giới hạn có tích điện cao về quỹ đạo.

Bạn đang xem: Bán kính nguyên tử hidro

Biết bước sóng ứng với tứ vạch vào vùng ánh sáng nhìn thấy của quang quẻ phổ hidro là λα = 0,656 μm, λβ = 0,486 μm; λγ = 0,434μm ; λδ = 0,410 μm. Bước sóng lúc nguyên tử hidro chuyển từ mức năng lượng kích đam mê thứ 3 về mức năng lượng kích thích thứ hai bằng:

Mức tích điện trong nguyên tử hiđrô được khẳng định bằng biểu thức E = -
(eV) với n€ N*, trạng thái cơ phiên bản ứng cùng với n = 1. Một đám khí hiđrô sẽ ở tâm trạng kích thích và electron đang ở quĩ đạo dừng N. Tỉ số giữa cách sóng nhiều năm nhất và ngắn nhất mà lại đám khí trên rất có thể phát ra khi gửi về trạng thái dừng tất cả mức năng lượng thấp hơn là ?

Trongquangphổvạchcủanguyêntửhiđro, vạchứngvớisựdịchchuyểncủa electron từquỹđạo M vềquỹđạo K là:
, vạchứngvớibướcsóngdàinhấttrongdãy Ban-me là
. Bướcsóngdàinhấtcủadãy Lai-man là:

Khi nguyên tử hidro phạt bức xạ có bước sóng 486 nm thì năng lượng của nguyên tử hidro đã bớt một lượng bằng:

Biết bán kính Bo là r0 = 5,3. 10–11 m. Bán kính quỹ đạo ngừng M trong nguyên tử hidro là:

Vạch quang quẻ phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Banme là tần số
. Vạch quang phổ bao gồm tần số bé dại nhất trong hàng Laiman là tần số
. Vun quang phổ trong hàng Laiman gần kề với vạch có tần số
sẽ gồm tần số là:

Năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử H2 xác định bằng phương pháp
. Biết tỷ số giữa bước sóng ngắn nhất và dài nhất tương xứng trong hàng Laiman với Banlme là a cùng B. Tỷ số a/b là:

Nguyên tử hiđrô chuyển từ tâm trạng cơ phiên bản lên trạng thái dừng cơ mà electron vận động trên quỹ đạo O. Tính số vén quang phổ nhưng mà nguyên tử có thế phạt ra khi đưa về các trạng thái có năng lượng thấp hơn.

Nguyên tử Hiđro mãi mãi trên các trạng thái dừng tất cả mức năng lượng xác định En = -13,6/n2 MeV, n = 1, 2, 3,… Một đám khí hidro hấp thụ tích điện chuyển lên trạng thái dừng bao gồm năng lượng cao nhất là E3. Tỉ số giữa bước sóng lâu năm nhất và ngắn nhất cơ mà đám khí trên rất có thể phát ra là:

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu mã nguyên tử Bo. Khi electron trong nguyên tử hoạt động tròn phần lớn trên quỹ đạo dừng M thì có vận tốc v(m/s). Biết nửa đường kính Bo là r0. Ví như electron hoạt động trên một quỹ đạo giới hạn với thời gian chuyển động hết một vòng là
(s) thì electron này đang hoạt động trên quỹ đạo:

các vạch trong dãy Banme nằm trong

vào nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3. 10-11m. Ở một tâm lý kích mê thích của nguyên tử hiđrô, êlectron vận động trên quỹ đạo ngừng có nửa đường kính là r = 2,12. 10-10m. Hành trình đó mang tên gọi là quỹ đạo dừng

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, trong những quỹ đạo ngừng của êlectron bao gồm hai quy trình có bán kính

. Biết
, trong các số ấy
là nửa đường kính Bo. Giá bán trị
gần nhất với giá trị nào sau đây?


Trong nguyên tử hiđrô, nửa đường kính Bo là ro = 5,3.10-11 m. Ở một tâm lý kích mê say của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹđạo dừng có nửa đường kính là r = 19,08.10-10 m. Quỹđạo dừng đó có tên gọi là:

Theo thuyết Bo (Bohr), các mức tích điện của những trạng thái ngừng của nguyên tử hiđrô được xác minh bằng biểu thức En= −13,6/n2 cùng với n = 1, 2, 3 …. Mang sử một đám nguyên tử hiđrô đã ở tinh thần cơ phiên bản thì được kích thích vày một chùm phản xạ để đám nguyên tử này rất có thể phát ra toàn bộ các vun trong quang phổ phạt xạ của nguyên tử hiđrô. Tần số tối thiểu của sự phản xạ này gần bằng

Cho bước sóng vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về L là 0,487 μm, c = 3. 108 m/s, h =6,625. 10–34 J. S, |e| = 1,6. 10–19 trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quy trình L (n = 2) lên quy trình N (n = 4). Điều này xảy ra là do

Muốn quang đãng phổ vạch của nguyên tử hiđrô chỉ phát ra 3 vun thì buộc phải kích mê say nguyên tử hiđrô tới mức năng lượng.

Xem thêm: Tìm Tiệm Cận Của Hàm Số Chứa Căn, Dạng 3: Tìm Số Đường Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số

Bước sóng dài nhất trong hàng Banme là 0,6560µm. Bước sóng lâu năm nhất trong dãy Laiman là 0,1220µm. Cách sóng lâu năm thứ hai của dãy Laiman là:

dãy Pa-sen trong quang quẻ phổ vun của hiđrô ứng cùng với sự dịch chuyển của các electron từ các quỹ đạo ngừng có năng lượng cao về quỹ đạo

Trong nguyên tử hiđrô , nửa đường kính Bo là r0= 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo giới hạn N là :

Đối cùng với nguyên tử hiđrô, lúc êlectron đưa từ quỹ đạo M về hành trình K thì nguyên tử phát ra phôtôn tất cả bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625. 10–34 J. S, |e| = 1,6. 10–19 C và c = 3. 108 m/s. Tích điện của phôtôn này bằng:

Đám nguyên tử hiđrô nghỉ ngơi mức tích điện kích say mê O, khi gửi xuống mức tích điện thấp sẽ có chức năng phát ra số vạch tối đa thuộc dãy Banme là:

Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn từ hành trình L gửi về quy trình K có tích điện EK = –13,6 eV. Cách sóng phản xạ phát ra bằng là λ = 0,1218 µm. Mức năng lượng ứng với quy trình L bằng

Electron vào nguyên tử hidro chuyển từ tiến trình dừng gồm mức năng lượng lớn về quỹ đạo dừng gồm mức năng lượng nhỏ dại hơn thì vận tốc của nó tăng 4 lần. Electron đã gửi từ quỹ đạo:

Mức tích điện nguyên tử Hidro ngơi nghỉ trạng thái dừng bao gồm biểu thức:
. Khi kích yêu thích nguyên tử Hidro ngơi nghỉ trạng thái cơ bạn dạng bằng câu hỏi hấp thụ một photon có tích điện thích hợp, bán kính quỹ đạo giới hạn của electron tăng thêm 9 lần. Bước sóng bự nhât của phản xạ mà nguyên tử hoàn toàn có thể phát ra là ?

Một đám nguyên tử hydro vẫn ở tâm trạng dừng gồm mức tích điện E0 (n = 5 ) khi chúng chuyển về tâm trạng cơ bản có thể phát ra các nhất bao nhiêu bức xạ 1-1 sắc?

Cho bánkínhquỹđạodừngcủa electron trongnguyêntửhidrô sinh hoạt trạngtháicơbảnlà 5,3.10-11 m. Nếubánkínhquỹđạodừngcủa electron trongnguyêntửhidrôlà 2,12 A0thì electron đangchuyểnđộngtrênquỹđạonào ?

Trong nguyên tử Hidro, lúc electron hoạt động trên quĩ đạo K có bán kính
= 9,1.10-31kg; e = l,6.10-19C):

tuyên bố nào tiếp sau đây ℓà đúng khi nói tới mẫu nguyên tử Bo?

Cho nửa đường kính quỹ đạo giới hạn của electron vào nguyên tử hidrô làm việc trạng thái cơ bạn dạng là 5.3.10-11 m. Nếu bán kính quỹ đạo giới hạn của electron trong nguyên tử hidrô là 2,12

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu mã nguyên tử Bo. Electron vào nguyên tử chuyển từ quỹ đạo ngừng m1 về quy trình dừng mét vuông thì bán kính giảm 27 ro (ro là nửa đường kính Bo), đồng thời đụng năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ đạo giới hạn m1 có mức giá trị ngay gần nhất với giá trị nào sau đây?

lúc êlectron ở tiến trình dừng sản phẩm công nghệ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xem theo cách làm - (eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron vào nguyên tử hiđrô đưa từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo ngừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng cùng với bức xạ bao gồm bước sóng bởi

Khi nguyên tử hidro phân phát bức xạ tất cả bước sóng 486 nm thì tích điện của nguyên tử hidro đã giảm một lượng bằng:

Trong nguyên tử Hidro, khi electron chuyển động trên quĩ đạo K có nửa đường kính
= 9,1.10-31kg; e = l,6.10-19C):

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan lại tâm.Ngoài việc hỗ trợ gỗ quý, rừng còn có tính năng gì cho môi trường sống của nhỏ người.

Xem thêm: Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo Chi Tiết

Đối với chất thải công nghiệp với sinh hoạt, Luật bảo vệ môi ngôi trường quy định:

Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào bên dưới đây.

Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

Tài nguyên nào sau đây thuộc khoáng sản tái sinh:

Muốn triển khai quan hệ hợp tác giữa các đất nước trong các nghành nghề dịch vụ cần có:

Bảo vệ công ty quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là câu chữ cơ bạn dạng của pháp luật về:

Bảo vệ non sông là nhiệm vụ thiêng liêng và cao tay của ai sau đây?

Ngăn chặn và bài bác trừ các tệ nạn buôn bản hội được điều khoản quy định trong dụng cụ nào dưới đây: