BIÊN BẢN LÀM VIỆC TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

 Biên phiên bản là gì?

Biên bản là một văn bạn dạng ghi nhận những việc, vấn đề xảy vừa mới xảy ra ngay trước thời gian được bảo quản trên sách vở và giấy tờ ví dụ như biên bạn dạng vi phạm hành chính, biên phiên bản làm việc, biên bạn dạng cuộc họp,… . Sứ mệnh của biên bạn dạng là dùng làm ghi dấn lại một vấn đề hoặc một hành động nào đó xẩy ra và không tồn tại hiệu lực pháp lý dẫn cho tới thi hành.

*

Biên phiên bản tiếng Anh là gì?

Biên phiên bản tiếng Anh là: minutes

Biên phiên bản được định nghĩa bởi tiếng Anh như sau:

The minutes is a document that records what happened just before the time it is saved on papers such as administrative violation records, working minutes, meeting minutes, etc. The role of the minutes is to record an event or behavior that happened & has no legal effect leading to its implementation.

Cụm từ tương quan Biên phiên bản tiếng Anh là gì?

– Biên bạn dạng làm câu hỏi – giờ Anh là: Minutes of work

– Biên bạn dạng vi phạm hành bao gồm – giờ Anh là: Administrative violation records

– Biên phiên bản cuộc họp – giờ Anh là: Minutes of the meeting

– Biên bạn dạng điều tra – giờ đồng hồ Anh là: report of investigation

– Biên phiên bản tiếng Anh – giờ Anh là: English version

– Biên phiên bản khám nghiệm hiện trường – giờ Anh là: On the field examination sheet

– Biên bản trong công việc kinh doanh – giờ Anh là: minutes of the business

– Biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng – giờ Anh là: liquidation records

*

Một số ví dụ như đoạn văn có thực hiện từ Biên bản tiếng Anh viết như thế nào?

– biện pháp ghi biên bạn dạng làm bài toán – giờ Anh là: How to write the working record

– trình bày biên bạn dạng – giờ Anh là: Presentation of minutes

– Biên bản tiếng Anh là gì? – giờ Anh là: What is the English record?

– khuyên bảo viết biên bạn dạng hội nghị – tiếng Anh là: Instructions for writing the conference minutes

– giải pháp đọc biên bạn dạng – tiếng Anh là: How lớn read the minutes

– tò mò về biên phiên bản lớp 9 – giờ Anh là: Learn about the 9th grade record

– thông tin là gì? – giờ Anh là: what is notice?

– giải pháp lập biên bản – giờ Anh là: How to make a record

– Biên bản làm bài toán là gì? – giờ đồng hồ Anh là: What is a working record?

– Biên bản vi phạm hành chính là gì? – giờ Anh là: What is an administrative violation record?

– Lập biên bản khi tố tụng hình sự là gì? – giờ Anh là: What is the record of criminal proceedings?

– Biên bạn dạng điều tra là gì? Và khi nào cần lập bien bạn dạng điều tra? – giờ đồng hồ Anh là: What is the investigation record? and when to prepare a survey?

– Biên bạn dạng vi phạm hành đó là gì? – giờ Anh là: what is an administrative violation record?

– mẫu mã biên bạn dạng làm việc được dùng nhiều tốt nhất – tiếng Anh là: the most used working record template

– Biên bạn dạng làm việc tiên tiến nhất 2020 – giờ Anh là: Latest working minutes 2020

– Biên bản thỏa thuận và đông đảo điều cần chú ý – giờ đồng hồ Anh là: Memorandum of agreement and things to note

– nghị quyết của hội đồng thành viên cùng biên bản họp – tiếng Anh là: Resolutions of the Board of members & meeting minutes

– biện pháp viết report biên phiên bản cuộc họp – giờ đồng hồ Anh là: How lớn write a written report of the meeting

– những trường hòa hợp xử phân phát hành thiết yếu không lập biên phiên bản – giờ Anh là:Cases of administrative sanction not recorded

– Tầm đặc biệt quan trọng của biên bản – tiếng Anh là: Importance of records

– Biên bạn dạng trong vận động tố tụng hình sự – giờ Anh là: Minutes in criminal proceedings

– người vi phạm dành được ghi ý kiến vào biên bạn dạng không? – giờ Anh là: Can violators make comments in the minutes?