Bilateral là gì

     
Futures contracts are bilateral agreements, with both the purchaser và the seller equally obligated lớn complete the transaction.

Bài Viết: Bilateral là gì
Bạn đang xem: Bilateral là gì

The understanding that is achieved in our committee work makes it easier bự have fruitful bilaterals at the margins of the assembly.Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện ý kiến của các căn chỉnh viên toptrungtamanhngu.com toptrungtamanhngu.com hoặc của toptrungtamanhngu.com University Press hay của những nhà cung cấp phát.What chance is there within the bilaterals phệ ensure that growth is restrained below the levels of the 1982 quotas?When bilaterals are in place we can have good working relationships, which are vital if we are to be quick off the mark.The industry must know that over this next critical period, its basic protection under the bilaterals which end in 1981 will be the existing arrangement.I understand that the present situation means that 25 or so bilaterals have been negotiated với agreed with the main supplying low-cost countries.What we want lớn do is lớn see all the parties phệ the bilaterals return mập those bilaterals as speedily as possible.There is greater scope for a change in the context of the multilaterals than in the context of the bilaterals.None the less, it was necessary bự try mập establish a broad framework within which the bilaterals should be concluded.


*

someone who works bự protect the environment from the damaging effects of human activity


Về sự này
Xem thêm: Samsung M62 Có Chống Nước Không, Galaxy M62 Có Chống Nước Không

*

*

*Xem thêm: Hàng Rời Là Gì? Tàu Rời Là Gì Bạn Cần Biết Về Tàu Chở Hàng Rời

Thêm đặc tính bổ ích của toptrungtamanhngu.com toptrungtamanhngu.com vào trang mạng của người sử dụng dùng tiện dụng khung search không lấy phí của chúng tôi.Search phần mềm từ điển của shop chúng tôi ngay lúc này và minh chứng và xác minh rằng các bạn không bao giờ trôi mất khởi nguồn từ một lần tiếp nhữa.Cách tân với phát triển đổi mới và cải tiến và phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương thức thức nháy đúp chuột các tiện dụng tìm kiếm Tài liệu cung cấp phátRa mắt giới thiệu Năng lực truy hỏi vấn toptrungtamanhngu.com English toptrungtamanhngu.com University Press Điều hành Sự đồng ý chấp thuận đồng ý bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật dùng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Giải bày kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Bilateral Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://toptrungtamanhngu.com Bilateral Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích