By the time nghĩa là gì

     

Bên cạnh các thành phần bao gồm trong câu như công ty ngữ, vị ngữ, ngữ pháp tiếng Anh còn tồn tại thêm các trạng từ bỏ chỉ thời gian, các liên từ nối,… sẽ giúp đỡ câu văn rõ nghĩa và ví dụ hơn. Trong những đó, cấu trúc by the time là một liên từ chỉ thời gian được áp dụng nhiều tốt nhất cả vào văn nói và văn viết. Vậy biện pháp sử dụng cấu trúc này là gì? Sự không giống nhau giữa by the time và một số liên tự chỉ thời hạn khác như thế nào? Hãy cùng Step Up tìm hiểu chi tiết cấu tạo by the time ngay dưới đây nhé.

Bạn đang xem: By the time nghĩa là gì


1. Cấu tạo by the time và cách sử dụng

Cấu trúc by the time là một liên trường đoản cú chỉ thời gian mang chân thành và ý nghĩa là “khi mà…; vào lúc…; vào lúc thời gian…; vào thời điểm;…”. Họ sử dụng cấu tạo này để bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa vào câu.

Trong giờ Anh, cấu trúc by the time được sử dụng phổ cập ở thì hiện tại thì quá khứ. Ví dụ như sau:

Cấu trúc by the time trong thì hiện tại tại

Cấu trúc by the time được dùng ở thì lúc này đơn nhằm biểu đạt dự đoán liên hệ về thời gian của 2 hành động, sự việc ra mắt ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Với động từ tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

Với cồn từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

By the time you receive this call, I will be in Ho đưa ra Minh city. (Khi bạn nhận được cuộc call này thì tôi sẽ ở tp Hồ Chí Minh)By the time Min is 18, she will receive a special gift from her parents. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy đã nhận được một món quà đặc biệt từ bố mẹ của mình.)

*
*
*

Bài tập: Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau.

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

Xem thêm: Ấn Tượng Về Iphone 12 Pro Max Có Mấy Camera Đẳng Cấp Đến Đâu?

A.finished – had been B. Finished – has been C. Finishes – had been D. Finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

A. Left B. Had left C. Leaves D. Will have left

3. By the time she gets home, her daughter _____ in bed.

A. Will be B. Am being C. Am D.would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Whole Number Là Gì ? Whole Number Là Gì

A. By the time B. When C. In D. By

5. By the time the director ______ to lớn the office, you will have completed this assignment.

A. Will come B. Came C. Has come D. Comes

Đáp án:

A B A A D
TÌM HIỂU NGAY

Trên phía trên là bài viết chia sẻ kiến thức cụ thể nhất về cấu trúc by the time. Mong muốn qua bài viết bạn phát âm đã có thể tự tin thực hiện by the time cũng tương tự các tự chỉ thời hạn như when với until trong giao tiếp và bài bác thi giờ đồng hồ Anh của mình. Đừng quên đón chờ những share hữu ích tiếp sau từ Step Up nhé. Chúc bạn học tập tốt!