CÁC BÀI TẬP VỀ CHƯƠNG TRÌNH CON TRONG PASCAL

     
- Chọn bài xích -Bài 17: Chương trình nhỏ và phân loạiBài 18: Ví dụ về kiểu cách viết và thực hiện chương trình conBài tập và thực hành thực tế 6Bài tập và thực hành thực tế 7Bài 19: tủ sách chương trình con chuẩnBài tập và thực hành thực tế 8Giải bài bác tập Tin học 11 trang 117

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập Tin học tập 11 – bài xích 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình bé giúp HS giải bài xích tập, giúp cho những em hiện ra và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

1. Giải pháp viết và thực hiện thủ tục

a) cấu tạo của thủ tục

procedure <(danh sách tham số)>;<>Begin<>End;Phần đầu thủ tục: gồm tên dành riêng procedure, tiếp sau là tên thủ tục. Danh sách tham số rất có thể có hoặc không có.

Bạn đang xem: Các bài tập về chương trình con trong pascal

Phần khai báo : dùng để xác định những hằng, kiểu, đổi mới và cũng hoàn toàn có thể xác định các chương trình con khác được thực hiện trong thủ tục.

Dãy câu lệnh : Đực viết thân cặp tên nói riêng begin cùng end tạo nên thành thân của thủ tục.

b) lấy ví dụ về thủ tục

Ví dụ 1: Viết giấy tờ thủ tục vẽ hình chữ nhật gồm dạng như sau

****************Chiều dài là 7 chiều rộng là 3.

Procedure Ve_Hcn;BeginWriteln(‘*******’);Writeln(‘* *’);Writeln(‘*******’);End;Để sử dụng thủ tục này ta hotline Ve_Hcn;

Ví dụ 2: Viết giấy tờ thủ tục vẻ hình chữ nhật với chiều dài với chiều rộng được tùy chỉnh.

Procedure Ve_Hcn(chdai,chrong:integer);Var I,j:integer;BeginFor i:=1 lớn chdai vị write(‘*’);Writeln;For j:=1 lớn chrong-2 doBeginWrite(‘*’);For i:=1 lớn chdai-2 vị write(‘ ’);Writeln(‘*’);End;For i:=1 to chdai bởi write(‘*’);End;Để sử dụng thủ tục này ta gọi Ve_Hcn(a,b);

Khi call thủ tục, những tham số hình thức được cầm cố bằng các tham số thực sự tương xứng là các giá trị rõ ràng gọi là các tham số quý hiếm (tham trị) (Ví dụ: chdai,chrong được hotline là tham trị).

Khi gọi thủ tục Ve_Hcn(a,b) tham số chdai được thay bằng giá trị bây chừ của đổi mới a,tham số chrong được thay do giá trị bây giờ của biến hóa b. Vào lệnh gọi thủ tục, những tham số hình thức được vắt bằng những tham số thực sự khớp ứng là tên biến hóa chứa dữ liệu ra được gọi là tham số biến đổi (hay tham biến).

Để minh bạch tham đổi mới và tham trị, Pascal thực hiện từ khóa var nhằm khai báo các tham biến.

Ví dụ :

Nếu không sử dụng tham biến:

program dientro;uses crt;var a,b:integer;procedure hoandoi(x,y:integer);var TG:integer;beginTG:=x;x:=y;y:=TG;end;beginclrscr;a:=5;b:=10;writeln(a:6,b:6);hoandoi(a,b);writeln(a:6,b:6);readkey;end.Kết quả:

Hai số không hề hoán đổi mang đến nhau


*

Sử dụng tham đổi thay :

program dientro;uses crt;var a,b:integer;procedure hoandoi(var x,y:integer);var TG:integer;beginTG:=x;x:=y;y:=TG;end;beginclrscr;a:=5;b:=10;writeln(a:6,b:6);hoandoi(a,b);writeln(a:6,b:6);readkey;end.Kết quả:

*

Khi nào sử dụng tham biến: lúc ta muốn chuyển đổi giá trị các tham số truyền vào thì tra sẽ sử dụng tham biến.

Xem thêm: Nội Dung Và Nghệ Thuật Văn Bản Cổng Trường Mở Ra, Văn Bản Cổng Trường Mở Ra

2. Giải pháp viết và sử dụng hàm

Điểm khác nhau cơ phiên bản giữa thủ tục và hàm là việc thực hiện luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác minh và giá bán trị đó được gán đến tên hàm.

Hàm có cấu trúc tương trường đoản cú như thủ tục, tuy nhiên chỉ khác nhau phần đầu.

Function <>:;Trong đó kiểu tài liệu chỉ có thể là integer, real, char, Boolean, string.

Khác cùng với thủ tục, trong thân hàm phải gồm lệnh gán giá trị đến tên hàm:

:=;Ví dụ 1:

Viết bác tình triển khai việc rút gọn gàng một phân số , trong các số đó có áp dụng hàm tính cầu chung lớn số 1 của nhì số nguyên.

program rutgon;uses crt;var TuSo,MauSo,a:integer;function UCLN(x,y:integer):integer;var sodu:integer;beginwhile y0 dobeginsodu:=x mod y;x:=y;y:=sodu;end;UCLN:=x;end;beginclrscr;write("Nhap vao tu so va mau so ");readln(TuSo,MauSo);a:=UCLN(TuSo,MauSo);if a>1 thenbeginTuSo:=TuSo div a;MauSo:=MauSo div a;end;writeln(TuSo:5,MauSo:5);readkey;end.Kết quả:

*

Trong lịch trình này, những biến TuSo, MauSo cùng a là những biến toàn cục, còn đổi thay sodu là biến cục bộ.

Sử dụng hàm

Việc áp dụng hàm tương tự như với vấn đề sử dụng những hàm chuẩn, khi viết lệnh gọi gồm tên hàm với tham số thực sự tương xứng với các tham số hình thức.

Lệnh hotline hàm rất có thể tham gia vào biểu thức như một toán hạng và thậm chí còn là tham số của lời hotline hàm, thủ tục khác.

Ví dụ:

A:=6*UCLN(TuSo,MauSo)+1;Ví dụ 2. Viết chương trình tìm giá bán trị bé dại nhất trong tía số có sử dụng hàm tìm kiếm số bé dại nhất trong nhị số.

Xem thêm: Công Nghệ 7 Bài 13 : Phòng Trừ Sâu, Bệnh Hại, Công Nghệ Lớp 7 Bài 13

Phân tích:

Do chỉ được thực hiện hàm tìm giá bán trị bé dại nhất trong nhị số. Nên ta sẽ làm như sau:

Đầu tiên đang tìm giá chỉ trị bé dại nhất trong 2 số, tiếp nối dùng kết quả này làm tham số cho hàm tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất với giá trị này cùng số còn lại.