Cách gọi tên amino axit

     

Cách hotline tên Amin, Amino Axit hay, chi tiết

Với giải pháp gọi tên Amin, Amino Axit hay, cụ thể Hoá học lớp 12 tất cả đầy đủ cách thức giải, ví dụ như minh họa và bài bác tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập gọi tên Amin, Amino Axit từ kia đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 12.

*

1. Hotline tên amin

a) cách gọi thương hiệu theo danh pháp nơi bắt đầu – chức: ank + yl + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), ….

b) giải pháp gọi tên theo danh pháp thế thế: ankan + địa chỉ + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metanamin), C2H5–NH2 (Etanamin),

CH3CH(NH2)CH3 (Propan - 2 - amin), ...

c) Tên thông thường chỉ áp dụng với một trong những amin

Hợp chất Tên nơi bắt đầu – chức Tên vắt thếTên thường
CH3–NH2metylamin metanamin
CH3–CH(NH2)–CH3isopropylamin propan-2-amin
CH3–NH–C2H5 etylmetylamin N-metyletanamin
CH3–CH(CH3)–CH2–NH2 isobutylamin 2-metylpropan-1-amin
CH3–CH2–CH(NH2)–CH3sec-butylamin butan-2-amin
(CH3)3C–NH2 tert-butylamin 2-metylpropan-2-amin
CH3–NH–CH2–CH2–CH3metylpropylamin N-metylpropan-1-amin
CH3–NH–CH(CH3)2isopropylmetylamin N-metylpropan-2-amin
C2H5–NH–C2H5đietylamin N-etyletanamin
(CH3)2N–C2H5 etylđimetylamin N,N-đimetyletanamin
C6H5NH2 phenylamin benzenaminanilin
C6H5NHCH3metylphenylamin N-MetylbenzenaminN-Metylanilin

Chú ý:

- Tên các nhóm ankyl phát âm theo máy tự vần âm a, b, c… + amin

- Với những amin bậc 2 với 3, lựa chọn mạch lâu năm nhất cất N có tác dụng mạch chính, N bao gồm chỉ số vị trí nhỏ nhất. Đặt một nguyên tử N trước mỗi nhóm nỗ lực của amin

+ có 2 team ankyl → thêm 1 chữ N nghỉ ngơi đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ gồm 3 nhóm ankyl → thêm 2 chữ N ở đầu (nếu vào 3 nhóm thế bao gồm 2 nhóm giống nhau).

Ví dụ: CH3 –N(CH3)–C2 H5 : N, N–etyl đimetyl amin

+ bao gồm 3 đội ankyl không giống nhau → 2 chữ N phương pháp nhau 1 tên ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2 H5 )–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.

- Khi đội –NH2 nhập vai trò nhóm nỗ lực thì hotline là nhóm amino.

Ví dụ: CH3 CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

2. điện thoại tư vấn tên amino axit

a) Tên gắng thế: axit + vị trí + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ:

H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ;

HOOC–2 –CH(NH2 )–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên chào bán hệ thống: axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường thì của axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ:

CH3 –CH(NH2 )–COOH: axit α,-aminopropionic

H2N–5 –COOH: axit ε-aminocaproic

H2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c) thương hiệu thông thường: các amino axit thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường.

Ví dụ:

H2 N–CH2 –COOH mang tên thường là glyxin (Gly)

Bảng: tên gọi của một số ít α-amino axit

Công thứcTên cố thế Tên phân phối hệ thốngTên thườngKí hiệu
H2 N- CH2 -COOHAxit aminoetanoic Axit aminoaxeticGlyxinGly
CH3 – CH(NH2 ) - COOHAxit- 2 – aminopropanoic Axit - aminopropanoicAlanin Ala
(CH3 )2 CH – CH(NH)2 -COOHAxit - 2 amino -3 - Metylbutanoic Axit Α -aminoisovalericValinVal
*
Axit - 2 - amino -3(4 -hiđroxiphenyl) propanoicAxit Α - amino -β (p - hiđroxiphenyl) propionic TyrosinTyr
HOOC(CH2)2CH(NH2) - COOH Axit-2 - aminopentanđioicAixt glutamicGlu
H2N-(CH2)4 –CH(NH2) -COOHAxit-2,6 - điaminohexanoic Axit- α, ε -ñiaminocaproicLysinLys

Ví dụ minh họa

Câu 1: tên gọi của amino axit nào tiếp sau đây là đúng?

A.H2 N – CH2 COOH: glixerin tốt glixerol

B.CH3 CH(NH2 )COOH: anilin

C.C6 H5 CH2 CH(NH2 )COOH: phenylalanin

D.HOOC – (CH2 )2 CH(NH2 )COOH: axit glutanic

Lời giải:

H2 N – CH2 COOH :glixin

CH3 CH(NH2 )COOH : alanin

HOOC – (CH2)2 CH(NH2 )COOH : axit glutamic

→ Đáp án C

Câu 2:Tên điện thoại tư vấn của C6 H5 –NH–CH3 là:

A. Metyl phenyl amin.

B. N–metylanilin

C. N–metyl benzen amin.

D. Cả A, B, C phần lớn đúng.


Bạn đang xem: Cách gọi tên amino axit


Xem thêm: Công Nghệ 7 Bài 13 : Phòng Trừ Sâu, Bệnh Hại, Công Nghệ Lớp 7 Bài 13


Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Lớp 9, Dàn Ý Nghị Luận Về Vấn Đề Ô Nhiễm Môi Trường


Lời giải:

→ Đáp án D

Câu 3:N,N- Etyl metyl propan-1-amin tất cả CTCT là

A. (CH3 )(C2 H5 )(CH3 CH2 CH2 )N

B. (CH3 )2 CH(CH3 )(C2 H3 x)N

C. (CH3 )2 (C2 H5 )N

D. (CH3 )(C2 H5 )(CH3 )2 CHN

Lời giải:

→ Đáp án A

Câu 4: Alanin có công thức là

A. H2N–CH2CH2COOH.

B. C6H5–NH2.

C. CH3CH(NH2)–COOH. C.

D. H2N–CH2COOH.

Lời giải:

→ Đáp án c

Câu 5:Trong các tên thường gọi dưới đây, thương hiệu nào cân xứng với hóa học C6 H5 CH2 NH2

A. Phenylamin.

B. Benzylamin

C. Anilin.

D. Metylphenylamin.

Lời giải:

Phenylamin/ Anilin: C6H5NH2

Benzylamin: C6H5CH2NH2

metylphenylamin: C6H5NHCH3

→ Đáp án B

Câu 6:Viết công thức kết cấu của những chất sau: Glyxin; axit glutamic; axit ω-aminoenantoic; phenylalanin