Calculus Là Gì

     
calculus nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong giờ Anh. Giải pháp phát âm calculus giọng phiên bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của calculus.

Bạn đang xem: Calculus là gì


Từ điển Anh Việt

calculus

/"kælkjuləs/

* danh từ

(số các calculuses) (toán học) phép tính

differential calculus: phép tính vi phân

integral calculus: phép tính tích phân

(số nhiều calculi) (y học) sỏi (thận)

calculus

(Tech) phép vi tích phân, giải tích

calculus

phép tính, tính toán

c. Of variations tính biến chuyển phân

differential c. Tính vi phân

differenttial & integral c. Phép tính vi tích phân

functional c. Phép tính vị từ

high predicate c. Phép tính vị từ cấp cho cao

infinitesimal c. Phép tính các vô thuộc bé

integral c. Phép tính tích phân

logical c. Phép tính lôgic

numerical c. Tính bởi số

operational c. Phép đo lường và tính toán tử

predicate c. Phép tính vị từ

propositional c. Phép tính mệnh đề

restricted predicate c. Phép tính hẹp những vị từ

sentential c. Phép tính mệnh đề, phép tính phán đoán


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

calculus

* kỹ thuật

phép tính

số học

sự tính

sự tính toán

cơ khí và công trình:

giải tích toán học

toán & tin:

phép tính tính toán

phép tính toán

phương pháp tính toán


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Cách Viết Số Mũ Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Cách Viết Số Mũ Trong Microsoft Word


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Bật Mí 8 Cách Vào Safe Mode Trên Windows 10 Ở Chế Độ Safe Mode


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn bạn sẽ không bắt gặp từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để chỉ ra từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*