CHIẾU ĐỒNG THỜI HAI BỨC XẠ CÓ BƯỚC SÓNG

     

Câu 12239: Chiếu đôi khi hai bức xạ bao gồm bước sóng 0,452 μm với 0,243 μm vào catôt của một tế bào quang đãng điện. Sắt kẽm kim loại làm catôt có giới hạn quang năng lượng điện là 0,5 μm. Rước h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108 m/s cùng me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc lúc đầu cực đại của những êlectron quang điện bằng

A.

Bạn đang xem: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng

9.61.105 kg.

B. 1,34.106 kg.

C.

Xem thêm: Chọn Lọc Giống Vật Nuôi - Giải Bài Tập Công Nghệ 10

2,29.104 kg

D. 9,24.103 kg


Giải chi tiết:

Chọn A. Cả hai bức xạ đều gây nên hiện tượng quan điện (λ 0). Mặc dù vận tốc ban đầu cực đại của những eelectron quang năng lượng điện được gây nên bởi bước sóng ngắn hơn λ = 0,243 μm.

Xem thêm: Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Những Ngày Tháng Xa Nhau, Hướng Dẫn Làm Thơ

Từ phương trình Anhxtanh: 

*
 = A +  = 
*
 + , ta suy ra:

v0max = 

*
 

*
 = 9,6.10-5 m/s.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát