Conclusion là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Conclusion là gì

*
*
*

conclusion
*

conclusion /kən"klu:ʤn/ danh từ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối sự kết luận, phần kết luận sự quyết định, sự giải quyết, sự dàn xếp, sự thu xếp sự ký kết kết (hiệp ước...)foregone conclusion một đưa ra quyết định trước khi biết những yếu hèn tố bắt buộc thiết định kiến kết quả hoàn toàn có thể dự dự báo đượcin conclusion: để kết luậnto try conclusions with: đọ sức với, đọ tài với
kết luậnat a conclusion: kết luận vội vãconclusion of a theorem: kết luận của một định lýjump at a conclusion: kết luận vội vãsự kết thúcgiải quyếtkết luậnký kếtconclusion of a contract: sự ký kết hợp đồngsự kết thúcconclusion of businessđạt thành giao dịch

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): conclusion, conclude, concluding, conclusive, inconclusive, conclusively


*

*Xem thêm: Cách Ghép Mặt Vào Ảnh Trên Máy Tính Độc Đáo Nhất, Cách Ghép Mặt Vào Ảnh Như Thật

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

conclusion

Từ điển Collocation

conclusion noun

1 opinion reached after considering the facts

ADJ. correct | logical, reasonable, valid | inescapable, inevitable, obvious | erroneous, false, wrong | main | hasty

VERB + CONCLUSION arrive at, come to, draw, reach I can"t draw any conclusions from what she said. | jump to, leap lớn We don"t want lớn jump to lớn the wrong conclusion. Don"t go jumping to conclusions before you know the facts. | lead to, point khổng lồ It all points khổng lồ the conclusion that nobody knew what was going on.

2 ending of sth

ADJ. satisfactory, successful | foregone The result of the match was a foregone conclusion. | hasty

VERB + CONCLUSION bring about, bring sth lớn The meeting was brought lớn a hasty conclusion. | come to

PREP. in ~ In conclusion, I would like to thank you all for your hard work. > Special page at MEETING

Từ điển WordNet


n.

an intuitive assumption

jump to a conclusion

a final settlement

the conclusion of a business deal

the conclusion of the peace treaty
Xem thêm: Quên Id Apple Để Kích Hoạt Ipad Nhanh Chóng, Kích Hoạt Ipad Khi Quên Id Apple

English Synonym and Antonym Dictionary

conclusionsant.: beginning outset start

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu