Đáp Án Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5

     
*Bạn đang xem: đáp án sách giáo khoa toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: định nghĩa phân số • Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân và phép phân tách hai phân số • láo lếu số • lếu láo số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • rèn luyện trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích s • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • rèn luyện chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân


• khái niệm số thập phân • khái niệm số thập phân (tiếp theo) • mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân đều nhau • đối chiếu hai số thập phân • luyện tập trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - những phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • luyện tập trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • rèn luyện trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • luyện tập trang 100 • luyện tập chung trang 100 • trình làng biểu trang bị hình quạt • luyện tập về tính diện tích • luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • rèn luyện chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • ra mắt hình trụ. Trình làng hình mong • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
Xem thêm: Top 13 Dàn Ý Bài Văn Kể Về Người Thân Của Em Lớp 6 Ngắn Gọn Hay Nhất

• Bảng đơn vị đo thời gian • cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời gian với một số • chia số đo thời hạn cho một vài • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137
• vận tốc • luyện tập trang 139 • Quãng con đường • luyện tập trang 141 • thời gian • luyện tập trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài với đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép phân tách • rèn luyện trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một trong những hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một vài hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một số trong những dạng toán vẫn học • rèn luyện trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu đồ dùng • luyện tập chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Ngữ Pháp Tiếng Anh: Động Từ Chỉ Trạng Thái Cách Dùng Và Bài Tập

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập