DISPROPORTIONATELY LÀ GÌ

     
The third trait of the culture is egoism, a term similar to that of ego-mania, meaning disproportionate attention placed on one"s own endeavours.

Bạn đang xem: Disproportionately là gì


Đặc điểm thứ tía của nền văn hóa là ích kỷ, một thuật ngữ tương tự như như của ego-mania, tức là không chăm chú được ném lên một trong những nỗ lực của riêng.
Those are the people who wind up ingesting a disproportionate amount of this poisonous plastic in using it.
What would it feel lượt thích to be litoptrungtamanhngu.comng in a world where the nation state of Germany was executing people, especially if they were disproportionately Jewish?
Bạn vẫn cảm thấy thế nào nếu sinh sống trong một quả đât nơi Đức đã thi hành án tử hình, nhất là lúc đó là người Do Thái lai
In a study of the world"s most highly successful entrepreneurs, it turns out a disproportionate number have dyslexia.
Một nghiên cứu và phân tích về những doanh nhân thành công nhất cầm giới, hóa ra là có một tỷ lệ đáng quá bất ngờ về số fan mắc chứng xôn xao đọc.
But I think it"s fair khổng lồ say that sentencing discrepancies have disproportionately affected minority populations.
Nhưng công bằng mà nói sự chênh lệch trong kết tội sẽ gây ảnh hưởng không cân đối so với các phần tử thiểu số.
Statistics show that adult women with children ( or women planning to lớn have children ) disproportionately favor such careers despite widened opportunities in all fields - such as scientific research and applied science , where women are woefully under-represented .
Các số liệu thống kê cho thấy phụ nữ trưởng thành và cứng cáp có con nhỏ ( hoặc dự tính có nhỏ ) hâm mộ một biện pháp thiên lệch những công toptrungtamanhngu.comệc như vậy dù các cơ hội mở ra vào mọi lĩnh vực - ví dụ điển hình như nghiên cứu và phân tích khoa học cùng khoa học ứng dụng , nghành nghề mà thanh nữ đáng tiếc nuối là không được đánh giá đúng nấc .
Carbon taxes can be a regressive tax, in that they may directly or indirectly affect low-income groups disproportionately.
Thuế cacbon cũng hoàn toàn có thể là một các loại thuế lũy sút nếu xét theo toptrungtamanhngu.comệc nó hoàn toàn có thể trực tiếp/gián tiếp tác động đến những đội thành toptrungtamanhngu.comên tất cả thu nhập thấp.
There is great injustice in the daily và disproportionate toptrungtamanhngu.comolence faced by young black men, the focus of recent protests under the banner #BlackLivesMatter.
Có một sự bất công béo trong đấm đá bạo lực mà những người da đen trẻ tuổi phải đối món đồ ngày, sự làm phản đối gần đây tập trung dưới banner #BlackLivesMatter.
The Northern suburbs" unemployment rate is disproportionately higher than the other regions of Adelaide at 8.3%, while the East & South are lower than the Adelaide average at 4.9% & 5.0% respectively.
Tỷ lệ thất nghiệp của vùng ngoại thành phía Bắc cao hơn nữa các khu vực khác của Adelaide là 8,3%, trong những lúc Đông với Nam thấp hơn mức vừa phải của Adelaide là 4,9% cùng 5,0% tương ứng.
As teenagers -- just think back khổng lồ your teenage years -- we"re going through a dramatic và often disproportionate change in our facial appearance.
Đối với đa số thanh thiếu thốn niên -- chỉ toptrungtamanhngu.comệc nghĩ về những năm thanh thiếu hụt niên của chính mình -- bọn họ phải trải qua đông đảo lúc đổi khác bi hài và quá lố bên trên khuôn khía cạnh của bọn chúng ta.
Bill McKibben, for example, suggests that emerging human enhancement technologies would be disproportionately available khổng lồ those with greater financial resources, thereby exacerbating the gap between rich và poor and creating a "genetic ditoptrungtamanhngu.comde".
Ví dụ, Bill McKibben cho thấy thêm rằng các công nghệ mới nâng cao cuộc sinh sống con fan sẽ không tương xứng dành cho những người có nguồn tài chính lớn hơn, vì vậy làm tăng thêm khoảng cách giữa bạn giàu và người nghèo và làm nên "phân phân chia tầng lớp".
All of these outbreaks have tended lớn disproportionately affect women, và in time, when doctors failed to lớn find the one cause of the disease, they thought that these outbreaks were mass hysteria.

Xem thêm: Để Hiển Thị Một Số Bản Ghi Nào Đó Trong, Cơ Sở Dữ Liệu, Thống Kê


Tất cả những trường hợp tất cả xu hướng ảnh hưởng tới thanh nữ nhiều hơn với cuối cùng, khi bác bỏ sĩ lose trong toptrungtamanhngu.comệc tìm và đào bới kiếm tại sao họ nghĩ rằng đó chỉ nên chứng cuồng loạn xảy ra bên trên diện rộng
toptrungtamanhngu.cometnam Development Report 2012 shows that the SOEs, which own disproportionately more fixed capital (land và credit) to lớn their size, are less efficient at using them than nonstate và foreign enterprises—requiring restructuring of the state-owned sector (read Chapter 2 for details) .
Báo cáo phát triển toptrungtamanhngu.comệt nam 2012 phân tích cho biết các công ty lớn nhà nước được cài đặt nguồn vốn cố định và thắt chặt (đất đai và tín dụng) không tương xứng với quy mô của chúng, thực hiện vốn kém tác dụng hơn so với các doanh nghiệp không tính quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài—đòi hỏi đề xuất tái cơ cấu khoanh vùng doanh nghiệp nhà nước (xem chương 2).
It had a chất lượng locking mechanism in its lower jaw & the smallest forelimbs relative to body toàn thân size of all tyrannosaurids, renowned for their disproportionately tiny, two-fingered forelimbs.
Nó bao gồm một qui định khóa khác biệt duy duy nhất ở hàm dưới của nó và phần trăm chi trước so với cơ thể nhỏ nhất trong những các loài thuộc họ Tyrannosauridae, danh tiếng với những chi trước nhỏ bất cân xứng và gồm hai ngón.
Anime artists occasionally make deliberate modifications to body proportions khổng lồ produce super deformed characters that feature a disproportionately small toàn thân compared to lớn the head; many super deformed characters are two to four heads tall.
Họa sĩ anime thỉnh thoảng thực hiện các sửa đổi có chủ ý so với tỷ lệ khung hình để tạo thành các nhân thứ siêu biến đổi dạng tất cả một thân hình nhỏ tuổi không cân đối so với đầu; các nhân trang bị siêu biến dị cao từ nhì đến tứ cái đầu.
To this day, Cincinnati in particular, and Ohio in general, is trang chủ to a disproportionately large number of descendants of Revolutionary War soldiers who were granted lands in the state.
Ngày nay, Cincinnati nói riêng, và Ohio nói chung, có tương đối nhiều con cháu của lính phương pháp mạng được chính phủ nước nhà cho khu đất ở tè bang này.
4H-pyran easily disproportionates khổng lồ the corresponding dihydropyran và the pyrylium ion, which is easily hydrolyzed in aqueous medium.
4 H -pyran dễ dàng disproportionates để khớp ứng dihydropyran với pyrylium ion, đó là thuận tiện thủy phân trong môi trường thiên nhiên nước.
Though women & girls suffer disproportionately from these aspects, sexual toptrungtamanhngu.comolence can occur khổng lồ anybody at any age; it is an act of toptrungtamanhngu.comolence that can be perpetrated by parents, caregivers, acquaintances và strangers, as well as intimate partners.
Mặc dù phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng nhiều hơn, bạo lực tình dục rất có thể xảy ra với bất kể ai ở số đông lứa tuổi; nó là một trong những hành toptrungtamanhngu.com bạo lực hoàn toàn có thể do phụ vương mẹ, người chăm sóc, bạn quen và fan lạ, cũng như các đối tác thân mật tạo ra.
To increase the burden placed on families, the number of soldiers sent khổng lồ a house was disproportionate to the family’s resources.
Để gây thêm gánh nặng cho các gia đình Tin Lành, số quân lính được gửi mang lại nhà không tương xứng với nguồn tài thiết yếu của gia đình đó.
The project used information from the criminal justice system to create maps which toptrungtamanhngu.comsualized the disproportionately large amount of people jailed from a couple of specific neighborhoods in five American cities.
Dự án vẫn sử dụng tin tức từ khối hệ thống tư pháp hình sự để tạo nên các bản đồ trực quan tiền hóa con số lớn tín đồ không cân nặng xứng bị quăng quật tù từ 1 vài quần thể phố rõ ràng ở năm thành phố của Mỹ.
After a number of minor battles against the Royal Navy that were mostly inconclusive, the bulk of Italian fleet was left in Taranto from where it could sortie very quickly against any British attempt to reach Malta, exerting a "disproportionate influence on British strategy & fleet disposition".
Sau một trong những trận đánh bé dại chống lại thủy quân Anh mà phần đông không dẫn đến công dụng quyết định, phần nhiều hạm đội Ý vẫn đóng quân tại Taranto, khu vực nó hoàn toàn có thể nhanh nệm tấn công ngẫu nhiên nỗ lực nào của anh ý để tới Malta, gây "ảnh hưởng trọn đáng kể đến chiến lược và bố trí hạm đội của Anh".
It is an unstable compound, with a half-life of about two minutes, disproportionating into XeO 3 & xenon gas.

Xem thêm: Tại Sao Không Hủy Được Gói Dung Lượng Icloud, Cách Hủy Gói Dung Lượng Icloud Theo 3 Cách


Đó là một trong hợp chất không ổn định định, với thời gian bán hủy khoảng hai phút, ko tương xứng cùng với XeO3 với Xenon.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M