Distort là gì

     
Dưới đây là những chủng loại câu bao gồm chứa từ "distort", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - toptrungtamanhngu.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo đa số mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với tự distort, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ distort trong bộ từ điển tự điển Anh - toptrungtamanhngu.comệt

1. Will it distort like this?

Méo mó giống như vầy nè?

2. Where contributions distort truth, we will remove content.

Bạn đang xem: Distort là gì

trường hợp nội dung góp phần là không nên sự thật, shop chúng tôi sẽ xóa nội dung.

3. How did Adam’s foolishness ‘distort his way’?

Sự khờ khạo của A-đam có tác dụng ‘sai lệch đường’ của ông như vậy nào?

4. Our selfish tendencies might well distort the conscience.

khuynh hướng ích kỷ có thể làm xô lệch lương tâm.

5. Does jealousy, envy, or love of money distort your personality?

Nhân cách của doanh nghiệp có bị hoen ố vày sự tị tị, tị ghét với sự tham tiền không?

6. They distort the perception until it fits their self-concept.

Nó mài mòn các hệ thống cơ học cho đến lúc các khối hệ thống này bị biến dị vượt qua ngưỡng chất nhận được của thiết kế.

7. Being together...... You drain his life- force and distort his destiny

Ngươi sinh sống với cậu ta sẽ làm hại dương khí của cậu ta.

8. Bribes undermine good governance, harm economic efficiency and development, distort trade, and penalize citizens around the world.”

Của hối hận lộ ngầm phá sự cai trị tốt, có tác dụng hại năng suất và sự cách tân và phát triển của nền gớm tế, phá hoại thương mại và gây ăn hại cho công dân bên trên khắp thế giới”.

9. Communicate the correct sense of a word or a phrase when a literal rendering would distort or obscure the meaning.

Truyền đạt đúng ý của trường đoản cú hoặc câu nếu biện pháp dịch cạnh bên gây buổi tối nghĩa hoặc sai nghĩa.

10. Is there any etoptrungtamanhngu.comdence that the Gospel of John, for example, was altered in the fourth century lớn distort the facts?

Chẳng hạn, có dẫn chứng nào cho biết sách phúc đáp theo Giăng bị sửa đổi vào rứa kỷ thứ tứ hầu bóp méo sự thật không?

11. Larger objects distort into an ovoid, và are slightly compressed, which is what happens lớn the Earth"s oceans under the kích hoạt of the Moon.

Xem thêm: Lỗi Usb Không Nhìn Thấy File Trong Usb Không Hiện File, Lỗi Usb Không Hiện File

những vật thể to hơn bị biến dị thành hình trứng (ovoid), cùng hơi bị nghiền dẹp xuống, giống như các gì xẩy ra với những đại dương của Trái Đất dưới ảnh hưởng của phương diện Trăng.

12. “You are not to lớn accept a bribe, for the bribe blinds clear-sighted men và can distort the words of righteous men.” —Exodus 23:8.

“Ngươi chớ nhậm của hối-lộ, vì của hối-lộ làm cho mờ mắt tín đồ thượng-trí, và làm mất duyên-do của kẻ công-bình”.—Xuất Ê-díp-tô ký 23:8.

13. ▪ Communicate the correct sense of a word or a phrase when a literal rendering of the original-language expression would distort or obscure the meaning.

▪ Truyền đạt đúng ý của tự ngữ khi không thể dịch liền kề chữ vì sẽ gây nên tối nghĩa hoặc không nên nghĩa.

14. “Children overhear bits và pieces of conversations, and, when left to lớn their own detoptrungtamanhngu.comces, frequently distort or misinterpret information,” notes a publication distributed by a hospice in Minnesota, U.S.A.

Theo một ấn phẩm vì toptrungtamanhngu.comện Minnesota (một toptrungtamanhngu.comện sống Hoa Kỳ chuyên chăm lo người dịch ở quy trình cuối) đến biết: “Trẻ em thường chỉ nghe được lõm bõm các cuộc rỉ tai rồi tiếp đến tự diễn dịch theo ý riêng, hay là quan tâm đến lệch lạc hoặc hiểu sai tin tức trong câu chuyện”.

15. Within Pigou"s framework, the changes involved are marginal, và the kích thước of the externality is assumed lớn be small enough not to distort the rest of the economy.

Theo phương án của Pigou, sự thay đổi kèm theo mang tính chất biên, cùng quy tế bào của ngoại lai được giả định là đủ nhỏ dại để không làm xáo trộn toàn thể nền gớm tế.

Xem thêm: Giả Lập Android Trên Pc Droid4X, Droid4X: Giả Lập Android Trên Pc Siêu Nhẹ

16. Appendix A1 of the 2013 retoptrungtamanhngu.comsion says that a good Bible translation will “communicate the correct sense of a word or a phrase when a literal rendering would distort or obscure the meaning.”

Phụ lục A1 của bản hiệu gắn 2013 bảo rằng một bạn dạng dịch kinh Thánh giỏi sẽ “truyền đạt đúng ý của tự ngữ lúc không thể dịch cạnh bên chữ vì sẽ gây nên tối nghĩa hoặc sai nghĩa”.