Đối Tác Công Tư Là Gì

     
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG‎ > ‎NĐ 63/2018/NĐ-CP về hiệ tượng đầu tư công ty đối tác công tư - PPP‎ > ‎
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được phát âm như sau:

1. Đầu bốn theo hình thức đối tác công tứ (sau đây gọi tắt là PPP) là bề ngoài đầu tư được tiến hành trên đại lý hợp đồng dự án công trình giữa cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, thống trị công trình hạ tầng, cung ứng dịch vụ công.

Bạn đang xem: đối tác công tư là gì

2. Hợp đồng dự án là đúng theo đồng hiện tượng tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều này cùng hợp đồng không giống theo nguyên lý tại Khoản 4 Điều 40 Nghị định này.

3. Hòa hợp đồng gây ra - kinh doanh - bàn giao (sau đây hotline tắt là vừa lòng đồng BOT) là thích hợp đồng được ký kết giữa cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi xong công trình, bên đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền sale công trình trong một thời hạn độc nhất định; không còn thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình chuyển giao công trình đó mang đến cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền.

4. Vừa lòng đồng thiết kế - bàn giao - sale (sau đây call tắt là vừa lòng đồng BTO) là phù hợp đồng được cam kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để xây dựng dự án công trình hạ tầng; sau khi xong công trình, bên đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao đến cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền cùng được quyền marketing công trình kia trong một thời hạn duy nhất định.

5. đúng theo đồng phát hành - chuyển nhượng bàn giao (sau đây call tắt là vừa lòng đồng BT) là thích hợp đồng được ký giữa cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình (nếu có) nhằm xây dựng dự án công trình hạ tầng; sau khi chấm dứt công trình, nhà đầu tư chi tiêu chuyển giao công trình đó mang lại cơ quan bên nước tất cả thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm cho việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai quật công trình, dịch vụ để triển khai Dự án khác.

Xem thêm: Corporal Punishment Là Gì - Physical Punishment In Vietnamese Translation

6. Thích hợp đồng phát hành - tải - kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOO) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để xây dựng công trình xây dựng hạ tầng; sau khi kết thúc công trình, đơn vị đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu với được quyền sale công trình trong một thời hạn độc nhất vô nhị định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình chấm dứt buổi giao lưu của dự án đầu tư chi tiêu theo mức sử dụng của quy định về đầu tư.

7. Thích hợp đồng xây cất - chuyển giao - Thuê thương mại & dịch vụ (sau đây gọi tắt là phù hợp đồng BTL) là phù hợp đồng được ký giữa ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng dự án công trình hạ tầng; sau khi kết thúc công trình, bên đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao mang đến cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền với được quyền cung ứng dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai quật công trình kia trong 1 thời hạn tuyệt nhất định; ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền thuê thương mại dịch vụ và giao dịch thanh toán cho công ty đầu tư, công ty lớn dự án.

8. Hợp đồng kiến tạo - Thuê thương mại & dịch vụ - chuyển giao (sau đây gọi tắt là thích hợp đồng BLT) là vừa lòng đồng được ký giữa cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để xây dựng công trình xây dựng hạ tầng; sau khi xong công trình, công ty đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền cung cấp dịch vụ trên cửa hàng vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn tuyệt nhất định; cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền thuê dịch vụ và giao dịch cho đơn vị đầu tư, công ty dự án; không còn thời hạn hỗ trợ dịch vụ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình xây dựng đó mang lại cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền.

9. Vừa lòng đồng marketing - thống trị (sau đây hotline tắt là vừa lòng đồng O&M) là hợp đồng được ký kết giữa phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để tởm doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn duy nhất định.

Xem thêm: Ưu, Nhược Điểm Của Ruby On Rails Là Gì ? Hướng Dẫn Viết Ứng Dụng Rails Đầu Tiên

10. Hòa hợp đồng hỗn hợp là thích hợp đồng dự án phối hợp các các loại hợp đồng được quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9 Điều này.