DULL LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dull là gì

*
*
*

dull
*

dull /dʌl/ tính từ lờ đờ hiểu, buổi tối dạ, ngu đần, ngu độn không tinh, mờ (mắt); ko thính, nghễnh ngãng (tai)to be dull of ear: nghễnh ngãng; tai nghe không thính vô tri vô giác (vật)dull stones: đa số hòn đá vô tri vô giác cùn (dao...) đục, mờ đục, xỉn, xám xịtdull colour: color xám, xám phun lạidull light: ánh sang trọng mờ đục cảm giác lờ mờ, cảm xúc không rõ rệt, âm ỉdull pain: nhức âm ỉ thẫn thờ, uể oải, lờ lững (người, vật) ứ đọng, trì chậm, bán không chạy, ếdull goods: hàng phân phối không chạy, mặt hàng ếdull trade: việc buôn bán trì chậm hồ hết đều, bi quan tẻ, ngán ngắt, tẻ ngắt, bi hùng nảna dull life: cuộc sống thường ngày buồn tẻa dull sermon: bài bác thuyết giáo chán ngắtto feet dull: cảm thấy bi hùng nản buổi tối tăm, âm u, u ám, ảm đạmdull weather: huyết trời u ám ngoại rượu cồn từ làm cho ngu đàn, làm đần dộn có tác dụng cùn làm mờ đi, làm mờ đục, làm cho xỉn có tác dụng âm ỉ, có tác dụng đỡ nhức nhối, làm cho đỡ nhói (cơn đau) làm bi đát nản làm tối tăm, làm u ám, có tác dụng ảm đạm nội hễ từ hoá ngớ ngẩn đần, lẩn thẩn độn cùn đi mờ đi, mờ đục, xỉn đi âm ỉ, đỡ nhức nhối, đỡ đau (cơn đau) tối sầm lại, thành u ám, thành ảm đạm
đụcdull coal: than đụcdull glass: kính đụcgo dull or flat: có tác dụng đụcmờdull fracture: vết nứt mờdull lustre: ánh mờgo dull or flat: có tác dụng mờLĩnh vực: y họcđục (tiếng)giá thị phần đều đềumờ nhạtdull butterdầu đụcdull goodshàng ếdull marketthị ngôi trường ế ẩmdull marketthị trường tiêu điềudull marketthị ngôi trường trầm trệdull marketthị trường lặng tĩnhdull seasonmùa ế hàngdull tipsnụ đụcdull tradebuôn cung cấp trì trệ
*Xem thêm: Những Việc Cần Làm Của Giáo Viên Chủ Nhiệm Là Gì, Giáo Viên Chủ Nhiệm Là Gì

*

*

dull

Từ điển Collocation

dull adj.

VERBS appear, be, look, seem, sound | become, get The work gets a bit dull at times. | make sth The long lectures made the afternoon dull. | find sth

ADV. deadly, extremely, stupefyingly, very The film was long and deadly dull. | a bit, a little, fairly, pretty, rather, somewhat | disappointingly

Từ điển WordNet


v.

make dull in appearance

Age had dulled the surface

become dull or lusterless in appearance; thua thảm shine or brightness

the varnished table đứng top dulled with time

make less lively or vigorous

Middle age dulled her appetite for travel

adj.

lacking in liveliness or animation

he was so dull at parties

a dull political campaign

a large dull impassive man

dull days with nothing to do

how dull and dreary the world is

fell back into one of her dull moods

emitting or reflecting very little light

a dull glow

dull silver badly in need of a polish

a dull sky

(of color) very low in saturation; highly diluted

dull greens and blues

not keenly felt

a dull throbbing

dull pain

not having a sharp edge or point

the knife was too dull khổng lồ be of any use

blunted in responsiveness or sensibility; "a dull gaze"; "so exhausted she was dull khổng lồ what went on about her"- Willa Cather


Xem thêm: Shop Mũ Bảo Hiểm Hà Nội Uy Tín Nhất, Mũ Bảo Hiểm Độc Hà Nội

English Synonym & Antonym Dictionary

dulls|dulled|dulling|duller|dullestsyn.: blunt boring dingy dreary dry flat gray inactive slow sluggish stupid uninteresting bright keen sharp vivid