Give it a shot là gì

     

Hôm nay bọn họ sẽ ban đầu với bài số 7 trong loạt bài học 25 bài xích thành ngữ tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày.

Bạn đang xem: Give it a shot là gì

Các nhiều từ này rất nhiều là những các từ cực kì phổ thay đổi trong cuộc trò chuyện mỗi ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi tín đồ sẽ nghe thấy chúng trong các tập phim và lịch trình TV và có thể sử dụng chúng để gia công cho tiếng Anh của mình giống với giờ của người bạn dạng ngữ hơn.

Như đang nói trong bài xích đầu, những câu nói thành ngữ sẽ tiến hành đặt vào thực trạng một câu chuyện cụ thể. Nếu bạn nào chưa hiểu rõ vui lòng hiểu lại tại đây: Lời giới thiệu thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày.

– Bài tiếp theo: Bài 8 – Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày

– Bài học tập trước: Bài 6 – Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: bright và early 2. Câu thành ngữ số 2: crash course 3. Câu thành ngữ số 3: Fat chance 4. Câu thành ngữ số 4: (to) give it a shot 5. Câu thành ngữ số 5: happy camper 6. Câu thành ngữ số 6: (to have) mixed feelings 7. Câu thành ngữ số 7: needless to say 8. Câu thành ngữ số 8: (to) not have a clue 9. Câu thành ngữ số 9: (to) not sleep a wink 10. Câu thành ngữ số 10: (to) work like a dog

*
Bài 7-Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Lesson 7: Susan hires Bob khổng lồ run her business

Bob:  You’re up bright & early this morning, Susan. Susan: I didn’t sleep a wink. I was awake all night thinking about the new business. Bob: Running your own business is lots of work. Are you prepared khổng lồ work lượt thích a dog? Susan:  No. But I am prepared to lớn hire you to run the business. Bob: You want me to lớn run a cookie business? Fat chance! Susan:  Why not? Bob:  I don’t have a clue about making cookies. I don’t even know how khổng lồ turn the oven on! Susan: I’ll give you a crash course. Bob: bởi I have to vì the baking? Susan:  No. You’ll just manage the business side. Bob:  Needless to say, I have mixed feelings about working for you. Susan: I’ll be nice. I promise you’ll be a happy camper. Bob: Okay. Let’s give it a shot, boss!

Dưới đó là file nghe audiohttps://toptrungtamanhngu.com/wp-content/uploads/2019/09/7-Track07.mp3
*
Ưu đãi khóa huấn luyện nggoai ngữ tại NNYC

Ý nghĩa các thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp hàng ngày trong bài

1. Câu thành ngữ số 1: bright và early

– Nghĩa giờ Anh: Early in the morning – Nghĩa tiếng Việt: Vào sáng sủa sớm ví dụ như 1: Our flight to lớn Berlin leaves at 7:00 a.m. Tomorrow, so we’ll have to lớn get up bright & early. Ví dụ 2: We have lots of cookies lớn bake so we’ll have khổng lồ start bright and early tomorrow.

2. Câu thành ngữ số 2: crash course

– Nghĩa tiếng Anh: Short và intensive instruction – Nghĩa giờ Việt: giải thích ngắn gọn gàng Ví dụ 1: Yesterday, Joan’s son sat down with her for a couple of hours and gave her a crash course on using the Internet. Ví dụ 2: Rachel had a date on Friday night with an tự động hóa mechanic. He gave her a crash course on changing her oil.

Xem thêm: Cách Mở Rượu Vang Bằng Lửa Chưa? Liệu Có Đơn Giản Không? Cách Khui Rượu Vang Giữ Lại Trọn Vẹn Hương Vị

3. Câu thành ngữ số 3: Fat chance

– Nghĩa giờ Anh: Definitely not – Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Đừng hòng, chắc chắn là không. Lấy ví dụ như 1: The boys at school are always laughing at Dana. Will she be invited to the school dance? Fat chance! ví dụ như 2: You want to lớn borrow my new car & drive it across the country? Fat chance!

4. Câu thành ngữ số 4: (to) give it a shot

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to try something – Nghĩa tiếng Việt: thử (cái gì). Ví dụ 1: I’ve never tried khổng lồ make wine in my bathtub before, but perhaps I’ll give it a shot. Ví dụ như 2: You can’t open that jar? Let me give it a shot.

5. Câu thành ngữ số 5: happy camper

– Nghiã giờ Anh: A happy person; a satisfied participant – Nghĩa giờ Việt: ưa thích với câu hỏi gì đó. Ví dụ như 1: When Linda’s passport was stolen in Florence, she was not a happy camper. Ví dụ như 2: Steve is taking five difficult courses this semester. He’s not a happy camper!

6. Câu thành ngữ số 6: (to have) mixed feelings

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to feel positive about one aspect of something & negative about another – Nghĩa giờ Việt: Cảm thấy mâu thuẫn về một ai đó hoặc việc gì đó. Lấy ví dụ 1: When our houseguests decided khổng lồ stay for another week, I had mixed feelings. On the one hand, I enjoyed hanging out with them. On the other hand, I was tired of cooking for them. Ví dụ như 2: I have mixed feelings about the president of our company. He’s good with the clients, but he’s nasty to his employees.

7. Câu thành ngữ số 7: needless to say

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Obviously – Nghĩa giờ Việt: Hiển nhiên, chắc chắn là Ví dụ 1: You’ve got a thử nghiệm tomorrow morning. Needless to lớn say, you can’t stay out late tonight. Ví dụ 2: Needless to lớn say, you shouldn’t have waited until Christmas Eve to bởi vì your shopping. The stores are going to be very crowded!

8. Câu thành ngữ số 8: (to) not have a clue

– Nghĩa giờ Anh: to know nothing about. – Nghĩa tiếng Việt: Mù tịt, trù trừ gì về tín đồ hoặc một sự vật, vụ việc nào đó. Ví dụ 1: Bob talks about working at McDonald’s, but the truth is he doesn’t have a clue about making hamburgers. Lấy một ví dụ 2: “Do you know how khổng lồ fix a broken printer?” – “No, I don’t have a clue!”

9. Câu thành ngữ số 9: (to) not sleep a wink

– Nghĩa tiếng Anh: to be awake all night – Nghĩa tiếng Việt: Thức trắng đêm. Ví dụ như 1: Ted was so nervous about his chemistry thử nghiệm that he didn’t sleep a wink the night before. Lấy ví dụ 2: It’s not surprising that Jill didn’t sleep a wink last night. She drank a large cup of coffee before going to lớn bed.

10. Câu thành ngữ số 10: (to) work like a dog

– Nghĩa tiếng Anh: to lớn work very hard – Nghĩa tiếng Việt: thao tác làm việc cật lực lấy ví dụ 1: Larry became an investment banker after college, và now he works like a dog. Ví dụ như 2: Al worked like a dog on his term paper and got an “A+” on it.

Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 7. Các bạn hãy học tiếp bài bác số 8 để mày mò thêm nữa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Đăng Ký Xe Ô Tô Tại Hà Nội Thế Nào?

Hy vọng các chúng ta có thể sử dụng thạo các thành ngữ giờ Anh trong giao tiếp hàng ngày để giao hàng tốt hơn cho công việc và cuộc sống.