LA HÁN LÀ GÌ

     
GIỚI THIỆU TU HỌC gớm SÁCH PHÁP ÂM clip NGHIÊN CỨU những mảng không giống HÌNH ẢNH

Hỏi: Kính bạch Thầy, con thường nghe nói A la hán và người tình tát, tuy thế con thiếu hiểu biết nhiều giữa A la hán và người thương tát không giống nhau như ráng nào ? Kính mong muốn Thầy trường đoản cú bi đáp án cho chúng con được rõ.

Bạn đang xem: La hán là gì


Đáp: A la hán và người tình tát có khá nhiều điểm khác nhau:1. Không giống nhau danh xưng: A la Hán, giờ đồng hồ Phạn hotline là Arahat. Người yêu tát, giờ đồng hồ Phạn gọi là Bodhisatva, phiên âm là bồ đề tát đỏa. Nói gọn là người thương tát.
2. Khác nhau về ý nghĩa: A la hán chỉ cần phiên âm từ giờ Phạn Arahat. Chữ Arahat tuyệt A la hán có 3 nghĩa: tiếp giáp tặc, Vô sanh với Ứng cúng. A) sát tặc là làm thịt sạch hết giặc phiền não trong tâm. Bầy giặc phiền não bọn chúng nó hung tợn dữ dằn lắm. đầy đủ thứ phiền não nơi bắt đầu ngọn gì, các Ngài cũng phần lớn giết sạch hết, nên người ta gọi là cạnh bên tặc.
Vô sanh đồng nghĩa với Niết bàn. Nghĩa là những Ngài đã có được một trạng thái tâm lý yên tịnh không hề sanh khử nữa. Nói rõ, là các Ngài không thể sanh tử luân hồi.
Còn nghĩa của tình nhân tát thì sao? người tình tát gồm 2 nghĩa: Một là lãng mạn giác, nhì là giác hữu tình. Cầm nào là hữu tình giác? bồ tát cũng là một con tín đồ như bọn chúng ta, nhưng là một trong con người giác ngộ và sau khi giác ngộ, những Ngài rước sự giác ngộ đó giáo hóa cho mọi tín đồ cũng hồ hết được giác tỉnh như các Ngài, thì gọi những Ngài là người yêu tát. Như vậy, người nào cũng có thể làm tình nhân tát được cả. Nếu họ chịu khó khăn tu học và gồm tấm lòng vị tha nhân ái làm công dụng cho đầy đủ người, cũng đầy đủ gọi là người thương tát. Nắm lại, nhân tình tát chỉ là 1 con người, cơ mà là tín đồ giác ngộ, có tác dụng lợi mình cùng lợi người, đó là bồ tát.
3. Không giống trên hình thức: người thương tát ko nhứt thiết bắt buộc là fan có bề ngoài xuất gia mà bạn tại gia vẫn thực hiện Bồ tát. Như vậy, người yêu tát gồm hai hạng: xuất gia cùng tại gia. Ngược lại, A la hán, thì bắt buộc là bạn xuất gia, vì những Ngài thọ đại giới Tỳ kheo, hay Sa môn vậy.
4. Khác hoàn toàn về giới luật: A la hán lúc tu nhân thì call là Tỳ kheo thọ 250 giới. Khi hội chứng quả điện thoại tư vấn là A la hán. Tức những Ngài nặng trĩu về phần giới tướng, không đặt nặng về giới tánh. Ngược lại, ý trung nhân tát thì nặng về phần giới tánh và gồm tam tụ tịnh giới. Đồng thời còn thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh, tổng số là 58 giới. Đó là nói nhân tình tát xuất gia. Còn nhân tình tát ngay tại nhà thì gồm gồm 6 giới trọng với 28 giới khinh. Nói tam tụ tịnh giới gồm nghĩa là: Tam là ba, tụ là nhóm, tịnh là vào sạch, giới gọi là phòng cấm. Tam tụ tịnh giới, tức là 3 nhóm giới của người tình tát. Một là nhiếp cơ chế nghi giới (dứt những điều ác). Hai là nhiếp thiện pháp giới (hành những điều lành). Bố là nhiêu ích thơ mộng giới (độ tất cả chúng sanh). Đó là khác biệt về giới luật.

Xem thêm: Vn Gối Ngủ Tạo Hình Quả Trứng Sáng Tạo Hình Quả Trứng Sáng Tạo


5. Không giống về tâm niệm: A la hán bao gồm tâm lượng thanh mảnh hòi, chỉ lo từ độ mình thôi, chứ không hề nghĩ mang đến độ fan khác. Nên những Ngài bị Phật quở mắng là Trầm không trệ tịch tốt Khôi thân diệt trí. Ngược lại, bồ tát thì Phật khen tất cả tâm lượng rất rộng lớn. Những Ngài chẳng đầy đủ lo phần độ mình nhưng còn luôn luôn nghĩ đến độ chúng sanh nữa.
6. Khác biệt về pháp tu: A la hán sau thời điểm nghe Phật giảng pháp Tứ Đế: khổ, tập, diệt, đạo, rồi, những Ngài vận dụng tu hành. Nhờ này mà các Ngài triệu chứng quả A la hán. Nên còn gọi các Ngài là Thanh văn. Tức nhờ vào nghe pháp âm của Phật cơ mà tu hành hội chứng quả. Ngược lại Bồ tát thì ứng dụng thật hành pháp Lục độ. Tức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định với trí huệ.
7. Khác biệt về trái vị: sản phẩm A la hán hội chứng được quả vị Niết bàn, cơ mà Niết bàn của những Ngài gồm bao gồm hai loại: Hữu dư y niết bàn cùng Vô dư y niết bàn. Ngược lại, nhân tình tát thì gọi là Vô trụ xứ niết bàn. (Niết bàn không tồn tại chỗ khu vực an trụ cố định và thắt chặt ).
8. Khác hoàn toàn về độ sanh: A la hán sau khi chứng quả các Ngài an trụ trái vị Niết bàn nhưng mà không ra độ sanh. Ngược lại, người thương tát ngoài câu hỏi tự lợi, những Ngài luôn lấy việc độ sanh làm tiện ích cho hàng trăm chủng loài không biết mỏi mệt.
9. Không giống nhau ở bản nguyện: bản nguyện của A la hán cơ hội tu nhân chỉ lo tiêu diệt hết phiền óc rồi an trụ Niết bàn, không ra độ sanh. Dù là đi chăng nữa, cũng không được rộng lớn lớn. Ngược lại, bản nguyện của những vị người yêu tát rất rộng lớn, như ý trung nhân tát Địa Tạng nói: “Chừng nào địa ngục trống không, thì Ngài mới thành Phật”, tuy nhiên biết lúc nào địa ngục mới trống không. Thiệt đó là một trong đại nguyện vậy.
10. Khác nhau ở tiến trình tu chứng: A la hán từ vị thế phàm phu các Ngài cần trải qua những ngôi vị, như Tứ gia hạnh: Noãn, Đảnh, Nhẫn, núm đệ nhất và 3 trái vị: Tu đà hoàn, tứ đà hàm cùng A mãng cầu hàm rồi new đến trái vị A la hán. Ngược lại, tình nhân tát thì bắt buộc tuần tự trải qua 52 ngôi vị. Từ vị thế Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa rồi bước tới Đẳng giác và sau cuối là Diệu giác tức thành Phật.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Precipitate Là Gì ? Precipitate


1. Không giống về danh xưng.2. Khác về ý nghĩa.3. Khác về hình thức.4. Không giống về giới luật.5. Không giống về vai trung phong niệm.6. Khác về pháp tu.7. Không giống về trái vị.8. Không giống về độ sanh.9. Khác về bản nguyện.10. Không giống về quá trình tu chứng.
*

Vấn đáp Phật giáo


Dục-tham ái và dục-mong muốn khác nhau thế nào?


Hoang có vì đo đắn giảng sư làm sao nói đúng