LET BYGONES BE BYGONES LÀ GÌ

     

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 37 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, vị Hằng tâm và Brandon phụ trách.Bạn sẽ xem: Let bygones be bygones là gì

The two idioms we’re learning today are HAD BETTER & LET BYGONES BE BYGONES.Bạn đã xem: Let bygones be bygones là gì

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học là HAD BETTER và LET BYGONES BE BYGONES.Bạn đã xem: Let bygones be bygones là gì


*

Mai Lan và Mike visited Tim Brown yesterday. Mike had not seen Tim for many years even though they were very close friends in their teen age. The three of them spent nearly four hours together & it was a happy ending for all, thank God!

Mai Lan và Mike vừa tới thăm Tim Brown ngày hôm qua. Trước đó Mike ko gập Tim không hề ít năm mặc dầu họ là bạn bè thời niên thiếu. Cả bố chơi cùng với nhau gần 4 giờ đồng hồ và cuối cùng ai nấy phần đông vui vẻ. Cám ơn Trời!

MIKE: Thank you, Mai Lan. You were so good at getting Tim and me back together.

Bạn đang xem: Let bygones be bygones là gì

Cám ơn Mai Lan. Cô tốt quá, xắp xếp mang đến Tim với tôi hòa giải cùng với nhau.

MAI LAN: When I heard that the two of you were very good friends for a long time, but then drifted apart for no sensible reasons, I wanted to lớn see the two of you resume your friendship.

Khi tôi nghe rằng nhị anh là bạn bè trong nhiều năm, rồi xa nhau không tồn tại lý do bao gồm đáng, tôi thiệt lòng mong hai anh nối lại tình bạn.

MIKE: Yes. We were really good friends in high school. We used to walk together to lớn school and play soccer on weekends. We shared our secrets, too.

Đúng vậy. Tụi tôi là bạn bè hồi học trung học. Tụi tôi cùng đi bộ tới trường và đá banh cuối tuần, chia bổ tâm tình nữa.

MAI LAN: Then why did you two drift apart?

Vậy thì lý do hai anh lại xa nhau chừng ?

MIKE: Well. He told me a confidential matter. Unfortunately, someone knew about it and told others. Tim thought I betrayed him và refused to talk khổng lồ me from then on.

Ồ. Tim trọng tâm sự với tôi một chuyện. Chẳng may một fan nào đó biết chuyện và nói ra với người khác. Tim nhận định rằng tôi bội nghịch anh ta rồi từ đó tuyệt giao cùng với tôi.

MAI LAN: I’m so glad we sat down and straightened things out. Now, you two can be good friends again.

Tôi mừng là chúng ta ngồi bên nhau và nói thẳng ra đầy đủ sự nhằm giải hòa. Bây giờ hai anh thân lại với nhau.

MIKE: I hope so, but Tim had better think twice before coming to such a decision as severing a friendship.

Tôi mong muốn thế, cơ mà Tim “had better” nghĩ mang đến kỹ trước lúc đi tới quyết định cắt xong xuôi tình bạn.

MAI LAN: “Had better”? What does this mean?

“Had better”? tức là gì thế ?

MIKE: Had H-A-D better B-E-T-T-E-R means “should”. He should think twice & not disappoint me again.

Xem thêm: Kim Rae Won Chuyện Tình Harvard, Tình Duyên Của Dàn Sao Chuyện Tình Harvard

MIKE: Whenever I think about how he treated me at that time, I’m not happy at all; but I’m willing lớn let bygones be bygones.

Mỗi khi tôi nghĩ tới anh ta đối xử với tôi như vậy hồi đó, tôi ko vui chút nào, tuy vậy tôi sẵn sàng “let bygones be bygones”.

MAI LAN: “Let bygones be bygones”, this is a new phrase for me.

“Let bygones be bygones”, đây là một câu mới đối với tôi.

MIKE: Let bygones B-Y-G-O-N-E-S be B-E bygones B-Y-G-O-N-E-S means “forget about what happened in the past”.

“Let bygones B-Y-G-O-N-E-S be B-E bygones B-Y-G-O-N-E-S” có nghĩa là “bỏ qua chuyện cũ”, quên đi các cái gì đã xẩy ra trong quá khứ.

MAI LAN: I really like this idea. If we carry ill feelings in our hearts for a long time, we will not be able to lớn enjoy good things in life. We only make ourselves miserable!

Tôi thích chủ kiến này. Trường hợp ta duy trì những cảm xúc tiêu cực trong tim thì ta tất yêu sống cùng với bao nhiêu niềm vui khác vào đời. Ta chỉ tự có tác dụng mình khổ thôi.

MIKE: I’d better remember well what you just said. Seriously, I think both you and I are not that type. We’re generally easygoing; we get along well with our families & friends, don’t we?

Tôi đề nghị nhớ kỹ điều cô new nói. Thực tế tôi suy nghĩ cả hai chúng ta đều chưa phải là loại người như vậy. Hay thường chúng ta dễ chịu, hòa hợp với họ hàng các bạn bè. Đúng không ?

MAI LAN: Did you just say“I’d better”?

Có cần anh vừa nói “I’d better” ko ?

MIKE: Yes. “I’d better” is the contracted size of “I had better». It’s often used in spoken English & in writing, too.

Đúng vậy. “I’d better” la` vẻ ngoài ngắn gọn của “I had better». Fan ta xuất xắc dùng bề ngoài này lúc nói với cả khi viết tiếng Anh.

MAI LAN: Then we’d better stop our conversation now and start doing our homework.

Vậy thì bây giờ chúng ta nên dứt nói chuyện và bước đầu làm bài.

MIKE: OK Mai Lan. Remember once you told me that I was overweight? I’ll let bygones be bygones & forgive you.

Xem thêm: Top 10+ Điện Thoại Từ 3 Triệu Trở Xuống, Điện Thoại Từ 2

MAI LAN: Come on, Mike. I never meant that. I was just joking! Look in the mirror, don’t you think you look just right và just lượt thích Mr. Universe? How does that sound?

Thôi mà, Mike. Tôi không khi nào có ý đó. Tôi nói nghịch thôi. Chú ý vào gương kìa, anh không thấy là anh nhìn xin xắn người, y như lực sĩ đẹp quả đât sao ? Nghe được chưa ?

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ : HAD BETTER tức thị NÊN, CẦN PHẢI cùng LET BYGONES BE BYGONES tức là CHUYỆN CŨ BỎ QUA. Hằng tâm và Brandon xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.