Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang a=5

     

Chiếu một chùm tia sáng sủa trắng eo hẹp vào mặt bên của lăng kính, theo phương vuông góc với phương diện phẳng phân giác của góc chiết quang. Sau lăng kính, đặt một màn quan sát song song với khía cạnh phân giác của lăng kính và bí quyết mặt phân giác này một đoạn 2m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ nđ = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,54. Góc phân tách quang của lăng kính bởi 5°. Độ rộng của quang quẻ phổ liên tiếp trên màn quan liền kề (khoảng cách từ mép tím đến mép đỏ) bằng
Bạn đang xem: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang a=5

Một tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt bên của một lăng kính có góc phân tách quang A = 5°. Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng màu đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,64, nt = 1,68. Sau lăng kính đặt một màn ảnh M song song với phương diện bên thứ nhất của lăng kính và giải pháp nó L = 1,2 m (xem Hình vẽ)

*

Chiều dài của quang phổ thu được trên màn là:


Một lăng kính thủy tinh có góc tách quang A = 60°. Chiếu tia sáng sủa trắng mê mẩn vào mặt bên của lăng kính làm thế nào để cho tia tới nằm phía dưới pháp đường tại I. Phân tách suất của môi trường thiên nhiên là lăng kính so với ánh sáng sủa là n = √3. Để mang lại tia tím có góc lệch cực tiểu thì góc tới nên bằng:


Một lăng kính tất cả góc phân tách quang (góc làm việc đỉnh) A =8° để trong ko khí. Đặt màn quan giáp E tuy nhiên song với khía cạnh phẳng phân giác của A và giải pháp nó 1,5m. Chiếu cho lăng kính một chùm sáng trắng hẹp, tuy nhiên song theo phương vuông góc với mặt phân giác của A và gần A. Biết chiết suất của hóa học làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ bằng 1,61 cùng với ánh sáng tím bằng 1,68. Khẳng định khoảng phương pháp từ vệt đỏ mang đến vệt tím trên màn E?


Chiếu chùm ánh sáng trắng dong dỏng vào đỉnh của một lăng kính theo phương vuông góc với khía cạnh phẳng phân giác của góc tách quang. Biết góc tách quang 4°, chiết suất của lăng kính so với ánh sáng đỏ với tím theo thứ tự là 1,468 cùng 1,868. Bề rộng quang phổ nhận được trên màn quan gần kề đặt song song với khía cạnh phẳng phân giác và phương pháp mặt phẳng phân giác 2m là:


Chiếu một chùm tia sáng trắng bé vào mặt mặt của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc tách quang. Sau lăng kính, để một màn quan liêu sát tuy vậy song với mặt phân giác của lăng kính và bí quyết mặt phân giác này một đoạn 1,5 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ nđ = 1,50 và đối với tia tím là nt = 1,54. Góc tách quang của lăng kính bởi 4o. Độ rộng lớn của quang phổ liên tiếp trên màn quan cạnh bên (khoảng bí quyết từ mép tím đến mép đỏ) bằng


Một lăng kính thủy tinh có góc phân tách quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng sủa đỏ với tím thứu tự là nđ = 1,578 cùng nt = 1,618. Cho một chùm sáng trắng nhỏ rọi vào mặt mặt của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc phân tách quang. Góc tạo vị tia đỏ và tia tím sau thời điểm ló thoát ra khỏi lăng kính là
Xem thêm: Kể Lại 1 Việc Tốt Mà Em Đã Làm Chọn Lọc Hay Nhất, Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Chọn Lọc Hay Nhất

Một lăng kính có góc chiết quang A = 5°. Biết chiết suất của lăng kính so với tia tím là 1,58 với góc tới i nhỏ. Góc lệch của tia tới khi qua lăng kính là:


Chiếu một chùm ánh nắng trắng vào mặt bên của một lăng kính gồm góc phân tách quang6° theo phương vuông góc khía cạnh phân giác góc chiết quang. Bên trên màn quan cạnh bên E đặt tuy nhiên song và giải pháp mặt phân giác của lăng kính một đoạn 1,5m ta thu được dải màu có bề rộng lớn là 6 mm. Biết phân tách suất của lăng kính đối với ánh sáng sủa đỏ là 1,5015. Tách suất của lăng kính đối với ánh sáng sủa tím đang là:


Chiều chùm sáng sủa hẹp bao gồm hai sự phản xạ đỏ cùng tím tới lăng kính tam giác đầy đủ thì tia tím tất cả góc lệch cực tiểu. Biết phân tách suất của lăng kính đối với tia red color là nđ = 1,414; phân tách suất của lăng kính so với tia color tím là nt = 1,452. Để tia đỏ bao gồm góc lệch rất tiểu, bắt buộc giảm góc tới của tia sáng sủa một lượng bằng


Chiếu một chùm sáng sủa trắng bé đi từ ko khí mang đến để gặp mặt tấm thủy tinh trong theo phương hợp với mặt này một góc 30°. Thủy tinh bao gồm chiết suất đối ánh sáng đỏ và ánh sáng tím theo lần lượt là nđ = 1,49 cùng nt = 1,53. Góc hợp vì chưng tia khúc xạ màu đỏ và tia khúc xạ màu sắc tím gần nhất với mức giá trị nào bên dưới đây?


Một lăng kính thủy tinh bao gồm góc phân tách quang A = 5°, cho tia nắng đỏ với tím truyền qua với vận tốc lần lượt là 1,826.108m/s và 1,780108m/s. Phản vào mặt mặt của lăng kính một chùm sáng trắng eo hẹp (xem là 1 trong những tia) theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, điểm tới gần A. Góc lệch thân tia ló đỏ cùng tia ló tím là:
Xem thêm: Soạn Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Ngắn Nhất

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam