Negligent Là Gì

     

1. "negligence" là gì? Nghĩa của từ negligence trong giờ Việt. Tự điển Anh-Việt

Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ 'negligence' trong tiếng Việt. Negligence là gì? Tra cứu vớt từ điển trực tuyến....

Bạn đang xem: Negligent là gì

Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66627 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: ADJ. Gross | contributory The plaintiff was guilty of contributory negligence for failing to wear a crash helmet. | medical, professional | criminal accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

Xem cụ thể
*

2. Negligent

1. Not being careful or giving enough attention lớn people or things that are…...

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66626 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need khổng lồ communicate with confidence.

Xem cụ thể
*

Nghĩa của tự Negligent - tự điển Anh - Việt

3. Nghĩa của tự Negligent - từ bỏ điển Anh - Việt

Nghĩa của trường đoản cú Negligent - trường đoản cú điển Anh - Việt: /'''´neglidʒənt'''/, Tính từ, Cẩu thả, lơ đễnh, adjective, adjective,...

Tác giả: tratu.soha.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66624 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 3 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể
*

4. NEGLIGENT - nghĩa trong giờ đồng hồ Tiếng Việt - trường đoản cú điển bab.la

Tra từ 'negligent' vào từ điển giờ đồng hồ Việt miễn giá tiền và các bản dịch Việt khác....

Xem thêm: Cách Khắc Phục Khi Không Bật Được Đèn Bàn Phím Laptop Asus Không Sáng

Tác giả: www.babla.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66621 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể
*

5. Negligent là gì, Nghĩa của từ Negligent | tự điển Anh - Việt

Negligent là gì: / ´neglidʒənt /, tính từ, cẩu thả, lơ đễnh, từ bỏ đồng nghĩa: adjective, trường đoản cú trái nghĩa: adjective, lớn be negligent in one's work, cẩu thả vào công việc,......

Tác giả: www.rung.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66617 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể
*

6. 'negligent' là gì?, từ điển giờ Anh

Nghĩa của tự negligent trong Từ điển giờ đồng hồ Anh adjective 1failing to take proper care in doing something. Directors have been negligent in the performance of their duties synonyms: neglectful remiss careless lax irr......

Tác giả: vi.vdict.pro

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66612 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể

7. 'negligent' là gì?, từ điển Anh - Việt

Nghĩa của từ negligent trong Từ điển Anh - Việt
negligent /neglidʤənt/ * tính trường đoản cú - cẩu thả, lơ đễnh =to be negligent in ones work+ cẩu thả vào công việc...

Xem thêm: Thuật Ngữ On Board, Laden On Board Là Gì, Laden On Board Là Gì

Tác giả: vi.vdict.pro

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66606 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm:

Xem cụ thể

8. Trường đoản cú negligent tức là gì, khái niệm & chân thành và ý nghĩa của từ bỏ negligent - tự điển Anh Việt

Cùng khám phá nghĩa của từ: negligent tức là cẩu thả, lơ đễnh to lớn be negligent in one's work cẩu thả trong các bước ...