Viết Pt Ion (Nh4)2Co3 + Ba(Oh)2 Ạ

     
*Bạn đang xem: Viết pt ion (nh4)2co3 + ba(oh)2 ạ

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12
thiết bị lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch cất m gam láo hợp có NH4HCO3 cùng (NH4)2CO3, đun nóng, thu được 1,12 lít khí NH3(đktc) với 5,91 gam kết tủa.Giá trị của m là

A 2,71. B 2,54. C 2,625. D 4,63.


Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y=Sinx, Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 11

Phương pháp giải:

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → BaCO3↓ + NH3↑+ 2H2O

x → x → x (mol)

Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → BaCO3↓ + 2NH3↑+ 2H2O

y → y → 2y (mol)

Ta có hệ phương trình:(left{ matrixn_BaCO_3 = x + y = 0,03 hfill cr n_NH_3 = x + 2y = 0,05 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrixx = ?,(mol) hfill cr y = ?,(mol) hfill cr ight. o m = ?)


Lời giải chi tiết:

nNH3(đktc) =1,12 :22,4 = 0,05 (mol); nBaCO3 = 5,91:197 = 0,03 (mol)

Đặt số mol NH4HCO3 và (NH4)2CO3 theo thứ tự là x cùng y (mol)

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → BaCO3↓ + NH3↑+ 2H2O

x → x → x (mol)

Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → BaCO3↓ + 2NH3↑+ 2H2O

y → y → 2y (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình:(left{ matrixn_BaCO_3 = x + y = 0,03 hfill cr n_NH_3 = x + 2y = 0,05 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrixx = 0,01,(mol) hfill cr y = 0,02,(mol) hfill cr ight.)

→ m = mNH4HCO3 + m(NH4)2CO3 = 0,01.79 + 0,02.96 = 2,71 (g)

Đáp án A


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ cơ chế


Xem thêm: N Go Back And Forth Là Gì ? Pace Back And Forth Nghĩa Là Gì

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toptrungtamanhngu.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.