Off the record là gì

     

Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS & IDIOMS số 28 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vày Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.
Bạn đang xem: Off the record là gì

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong xã hội hiện đại ngày nay, không có điều gì có thể tránh được sự soi mói của các nhà báo tốt các thông tín viên. Rộng nữa, những tin tức vừa lọt ra ngoài là được gửi ngay lên Internet tốt lên radio và truyền hình. Vì thế, tại thành phố Washington chẳng hạn, vị trí có nhiều viên chức và nhân vật quan liêu trọng, có rất nhiều tin tức cần được giữ kín tốt bảo mật. Trong bài học thành ngữ WORDS và IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin rước đến quý vị nhị thành ngữ nói về vấn đề giữ bí mật này. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.PAULINE: The first idiom is OFF THE RECORD, OFF THE RECORD.TRANG: OFF THE RECORD gồm có một từ mới là RECORD, R-E-C-O-R-D, nghĩa là sổ sách ghi chép các sự kiện, giỏi là hồ sơ. Vì thế OFF THE RECORD có nghĩa là không được công bố tốt ghi chép công khai.Một bà thủ quỹ thành phố tiết lộ với một nhà báo địa phương về nhận xét của bà đối với ông thị trưởng. Liệu ý kiến này của bà có được chuyển lên mặt báo tuyệt không?PAULINE: The thành phố treasurer mentioned to lớn a newspaper reporter that she doesn’t trust the mayor. Since she offered her opinion OFF THE RECORD, you won’t read it in the paper. It was made in strict confidence.TRANG: Bà thủ quỹ thành phố nói với một nhà báo rằng bà không tin tưởng tưởng vào ông thị trưởng. Vì bà giới thiệu ý kiến này không công khai nên bạn sẽ không thấy tin này được đăng lên báo. Ý kiến này được giới thiệu một cách hết sức kín đáo.TREASURER, T-R-E-A-S-U-R-E-R là thủ quỹ, khổng lồ MENTION, M-E-N-T-I-O-N là đề cập tới, khổng lồ TRUST, T-R-U-S-T là tin tưởng, STRICT, S-T-R-I-C-T là chặt chẽ, và CONFIDENCE, C-O-N-F-I-D-E-N-C-E là kín đáo, bí mật. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: The đô thị treasurer mentioned to lớn a newspaper reporter that she doesn’t trust the mayor. Since she offered her opinion OFF THE RECORD, you won’t read it in the paper. It was made in strict confidence.TRANG: Tại một buổi tiệc, một nhà đạo diễn phim nói đùa với một phóng viên truyền hình rằng ông giám đốc hãng phim là một người hà tiện.Thế nhưng mà tại sao lời phát biểu này lại được loan trên đài truyền hình hôm sau?PAULINE: The movie director should have kept his mouth shut at last night’s party. When he joked to lớn a TV reporter that the studio president was cheap, he thought it was OFF THE RECORD. What a shock when he heard his comment repeated on the air!TRANG: Nhà đạo diễn phim đáng lý ra đã phải giữ im lặng tại buổi tiệc tối hôm qua. Khi ông ta nói đùa với một phóng viên truyền hình rằng ông giám đốc hãng phim là một người hà tiện, ông ta tưởng rằng đó là một lời phát biểu kín đáo. Ông ta đã hết sức khiếp ngạc lúc nghe tới thấy phát biểu của ông được nhắc lại bên trên truyền hình!MOVIE DIRECTOR, M-O-V-I-E và D-I-R-E-C-T-O-R là nhà đạo diễn phim ảnh, to JOKE, J-O-K-E là nói đùa, SHOCK, S-H-O-C-K là tởm ngạc, kinh hoàng, COMMENT, C-O-M-M-E-N-T là lời phát biểu. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.PAULINE: The movie director should have kept his mouth shut at last night’s party. When he joked to a TV reporter that the studio president was cheap, he thought it was OFF THE RECORD.

Xem thêm: Liệt Kê Các Thành Phần Trên Màn Hình Nền Desktop Gồm Những Thành Phần Chính Nào


Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Philips 9240, Nồi Chiên Không Dầu Philips Hd9240/90


What a shock when he heard his phản hồi repeated on the air!TRANG: OFF THE RECORD còn được dùng như một tĩnh từ, và được đặt trước một danh từ, chẳn hạn như OFF -THE -RECORD remarks, là những tuyên bố được giữ kín, giỏi OFF-THE-RECORD information, là những tin tức được giữ kín.TRANG: Tiếp theo phía trên là thành ngữ thứ hai.PAULINE: The second idiom is UNDER WRAPS, UNDER WRAPS.TRANG: UNDER WRAPS có một từ mới là WRAPS, W-R-A-P-S là giấy tốt vải bọc ngoài một đồ vật. Vì thế UNDER WRAPS có nghĩa là được giữ bí mật, tốt giữ kín.Trong thí dụ sau đây, một nhân viên trong một doanh nghiệp nói về những tin đồn về việc cô được thăng chức.PAULINE: Rumors about my promotion had been going around for weeks. Although management wanted to keep it UNDER WRAPS until an official announcement could be made, now the secret’s out: I’m going khổng lồ be the new VP of Marketing.TRANG: Những tin đồn về việc tôi được thăng chức đã được loan truyền từ nhiều tuần qua. Tuy ban quản trị muốn giữ bí mật tin này cho tới khi chỉ dẫn một lời loan báo chính thức, nhưng mà bí mật này giờ đây đã được lộ ra ngoài. Đó là tôi sẽ trở thành tân phó giám đốc đặc trách tiếp thị.Những từ mới là: RUMOR, R-U-M-O-R là tin đồn, PROMOTION, P-R-O-M-O-T-I-O-N là sự lên chức, thăng chức, OFFICIAL, O-F-F-I-C-I-A-L là chính thức, SECRET, S-E-C-R-E-T là sự bí mật, và VP viết tắt của VICE PRESIDENT, V-I-C-E và P-R-E-S-I-D-E-N-T là phó giám đốc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: Rumors about my promotion had been going around for weeks. Although management wanted khổng lồ keep it UNDER WRAPS until an official announcement could be made, now the secret’s out: I’m going to lớn be the new VP of Marketing.TRANG: vào thí dụ thứ nhị sau đây, một nhà văn danh tiếng sắp xuất bản một cuốn sách mới nhất của ông. Tuy vậy ông không đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn nào về cuốn sách này. Ta hãy xem lý do tại sao.PAULINE: Don’t bother trying to lớn interview the author. He’s keeping the details of his upcoming book tightly UNDER WRAPS. Until it’s published, no one is to lớn have any idea what it’s about. That’s one way to lớn build interest among readers!TRANG: Đừng phí công tìm cách phỏng vấn tác giả này. Ông ấy đã giữ bí mật những bỏ ra tiết về cuốn sách. Không một ai biết một chút gì về cuốn sách này mang đến tới lúc nó được xuất bản. Đây cũng là một cách để thúc đẩy sự chú ý của độc giả!TO BOTHER, B-O-T-H-E-R là dành thời gian hay công sức để làm một điều gì, AUTHOR, A-U-T-H-O-R là tác giả, DETAIL, D-E-T-A-I-L là bỏ ra tiết, khổng lồ PUBLISH,P-U-B-L-I-S-H là in hay xuất bản, và INTEREST, I-N-T-E-R-E-S-T là sự chú ý. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.PAULINE: Don’t bother trying khổng lồ interview the author. He’s keeping the details of his upcoming book tightly UNDER WRAPS. Until it’s published, no one is to have any idea what it’s about. That’s one way to build interest among readers!TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS và IDIOMS bây giờ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được nhì thành ngữ mới. Một là OFF THE RECORD nghĩa là không được công bố xuất xắc ghi chép công khai, và nhị là UNDER WRAPS, nghĩa là giữ kín, giữ bí mật. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.