ONE WAY ANOVA LÀ GÌ

     

1. Bao giờ sử dụng?

Kiểm định này được áp dụng khi nhà nghiên cứu và phân tích muốn bình chọn sự khác biệt giữa các trung bình của nhị hoặc những nhóm độc lập (các nhóm điều trị trong xây dựng thử nghiệm hoặc nhóm nhỏ trong thi công khảo liền kề và so sánh). Kiểm định này có thể được coi như 1 phần mở rộng lớn của phép thử t chủ quyền (independent t-test) khi bao gồm từ tía nhóm độc lập trở lên. Trong một xây đắp không tương quan (unrelated design), các đối tượng người dùng khác nhau xuất hiện thêm trong mỗi điều kiện hoặc phân team điều trị. đưa thuyết được kiểm định bởi vì thống kê F là những trung bình của phân nhóm dân số (hoặc nhóm điều trị) là bởi nhau. Nhà nghiên cứu và phân tích thường suy nghĩ các vừa phải nào khác nhau và theo phong cách nào. Một biểu đồ vật của trung bình nhóm con rất có thể là rất nhiều thông tin tương tự như các t-test về post hoc so sánh theo cặp của các trung bình phân nhóm.

Bạn đang xem: One way anova là gì

2. Bố cục tổng quan bảng công dụng cho One-way ANOVA (unrelated)

Dữ liệu tóm tắt những phép tính ANOVA thường xuyên được trình bày trong bảng ANOVA xác định các nguồn của phương sai, tổng bình phương và bậc trường đoản cú do, trung đều đều phương và thống kê F.

*

Trong đó:

df là các bậc tự do (Degrees of Freedom)

SS là tổng phương không đúng (sums of squares)

MS là trung bình thường phương (mean square), tính bởi tổng phương sai phân tách cho bậc trường đoản cú do.

F là tỉ trọng của MS cảm giác với MS không nên số.

k là số nhóm độc lập (điều trị hoặc phân nhóm)

N là tổng thể quan liền kề trong phân tích

nj là số lượng quan gần kề trong nhóm thiết bị j.

3. Giấy tờ thủ tục phân tích One-way ANOVA F-test (unrelated)

Ví dụ, một nhà nghiên cứu muốn đánh giá sự biệt lập giữa các trung bình trong số lớp cải thiện khả năng trường đoản cú vựng tiếng Anh của học sinh tiểu học trong ba thử nghiệm gọi im lặng, nhắc chuyện cùng kể chuyện với hình ảnh. Có 30 học viên tiểu học tập được lựa chọn bất chợt và phân thành ba phân team (10 học sinh mỗi phân nhóm). Mỗi nhóm trải sang 1 lớp nâng cao khả năng tự vựng bằng sử dụng thêm không khí đọc im lặng, hoặc kể chuyện, hoặc nói chuyện với hình hình ảnh trong giờ học tiếng Anh. Kết thúc khóa thực nghiệm, hiệu quả điểm thi phần tự vựng trong bài xích thi tiếng Anh được nhà phân tích thu thập với tổng hợp theo bảng bên dưới đây.

*

Ví dụ tài liệu được trình bày trong trên.

– Df (between groups) là (3–1) = 2

– Bậc thoải mái giữa các cá thể trong các nhóm, được call là df (error): (n1–1) + (n2–1) + (n3–1) = (10–1) + (10 − l) + (10−1) = 27. Hoặc df(error) thể được review đơn giản bởi phép trừ, df (error) = df (corrected total) −df (between groups) = (30–1) −2 = 27. Vào đó, df (corrected total) là số đối tượng −1, tức N-1 là (30–1) = 29.

Để tính giá trị F, quy trình chung là :1) xác định các nguồn phương sai và tính tổng bình phương cho từng nguồn; 2) tính bậc từ do đối với mỗi mối cung cấp phương sai; 3) nhận xét các trung đều đều phương; với 4) giám sát và đo lường thống kê F và xác minh xác suất.

Xem thêm: Yandere Nghĩa Là Gì ? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Yandere Yandere Là Gì

Bước 1: Tính tổng phương không nên

– Tổng bình phương giữa các nhóm (Sums of squares between groups) cho bởi công thức:

*

Trong đó: Tj là tổng điểm của tập thể nhóm thứ j, nj là con số quan ngay cạnh trong phân nhóm máy j, N là toàn bô đối tượng, xi là vấn đề cá nhân.

Trong ví dụ:

*

– Tổng bình phương trong các cá nhân (error sums of squares) cho vì công thức:

*

Trong ví dụ:

*

– Tổng bình phương toàn bô sửa thay đổi (Corrected total sums of squares) cho bởi công thức:

*

Trong ví dụ: SSct = 9223 – 9048.0333 = 174.9667

– bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy tổng bình phương sai số cho bởi công thức đối chọi giản:

SSerror = SSct – SSbet = 174.9667 – 22.4667 = 152.5

Bước 2: Tính bậc tự do

Trong lấy ví dụ như trên, df mang lại SSbet là 2, df cho SSerror là 27, và df đến SSct là 29

Bước 3: Đánh giá chỉ bình phương trung bình

– Bình phương mức độ vừa phải giữa các nhóm (mean square for between groups):

MSbet = SSbet / dfbet = 22.4667 / 2 = 11.2333

– Trung đều đều phương không đúng số (Mean square error): MSerror = SSerror / dferror = 152.5 / 27 = 5.6481

Bước 4: Tính các F-ratio

Trong ví dụ như này, chỉ tất cả một F-ratio để tính toán, đó là 1 trong phép kiểm tra giả thuyết rằng điểm phân chia trung bình của phân nhóm là bởi nhau. Thống kê F được đưa ra là MSbet / MSerror = 11.2333 / 5.6481 = 1.9889 với 2 cùng 27 bậc từ bỏ do. Bậc tự do thoải mái của 2 khớp ứng với bình phương tử số với bậc tự do của 27 tương xứng với mẫu mã số df.

Mô tả nắm tắt bảng hiệu quả ANOVA như sau:

*

Nhận xét kết quả: bạn cũng có thể tra cứu ý nghĩa sâu sắc của thống kê F khớp ứng với nấc alpha đã chọn là 5% (vui lòng xem bảng bày bán F). Họ nhập cột ở đầu bảng với tử số df là 2 cùng tìm vị trí cơ mà cột này giao với một mặt hàng hoặc chủng loại số df là 27. Giá trị F tới hạn trong phần nội dung của bảng là 3.35. Quý giá F quan giáp được ko nằm ko kể giá trị cho tới hạn này và bởi đó chúng ta không thể chưng bỏ đưa thuyết vô hiệu có mức giá trị trung bình bởi nhau, F = 1.9889, df 2, 27. Vì chưng đó, dường như như học sinh tiểu học tập trong ba thực nghiệm can thiệp (đọc im lặng, nói chuyện, đề cập chuyện cùng với tranh ảnh) để nâng cấp từ vựng là giống như nhau về điểm số.

Bước 5: soát sổ post hoc đa đối chiếu (post hoc Multiple Comparison)

Khi một thống kê lại F có chân thành và ý nghĩa đã được kiếm tìm thấy, thực chất của sự khác hoàn toàn giữa những trung bình cần phải điều tra. Trong lấy ví dụ này, thống kê lại F ko có ý nghĩa nên những bài kiểm tra post hoc thường sẽ không thích hợp. Tuy nhiên, so với mục đích minh họa, soát sổ post hoc cho tất cả các đối chiếu từng cặp giữa các trung bình của những phân nhóm các được minh họa.

Thủ tục chất vấn post hoc thường xuyên được cung ứng bởi những gói ứng dụng máy tính, bằng hạn SPSS. Trong phần phía dẫn soát sổ với SPSS, công ty chúng tôi sẽ phía dẫn cụ thể kiểm tra post hoc.

4. So với One-way ANOVA F-test (unrelated) trong SPSS

– bước 1: Click Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA…

*

– cách 2: vào hội thoại One-Way ANOVA, bọn họ chuyển biến phụ thuộc vào “diemtuvung” vào ô Dependent List, chuyển nhân tố “phuongphap” vào ô Factor. Lưu ý rằng, chúng ta trong yếu tố “phuongphap” gán cực hiếm 1 = phát âm im lặng, 2 = nói chuyện với 3 = kể chuyện với tranh.

*

– bước 3: bấm chuột Option lựa chọn Homegenety of variance test để kiểm định phương không đúng đồng nhất. Cuối cùng nhấp OK để chạy kết quả.

Phân tích kết quả:

– Bảng Test of Homegenety of Variances hỗ trợ thống kê Levene với các giá trị thống kê lại Levene, các bậc tự do và chân thành và ý nghĩa thống kê. Giá bán trị p của thống kê lại Levene là 0.27 0.05, do vậy với tài liệu quan gần cạnh chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt điểm trung bình giữa các cách thức điều trị (đọc im lặng, nhắc chuyện, và kể chuyện với tranh). Trong bảng bày bán F, bọn họ nhập cột làm việc đầu bảng cùng với tử số df là 2 và tìm vị trí mà lại cột này giao cùng với một hàng hoặc mẫu mã số df là 27. Quý hiếm F cho tới hạn vào phần nội dung của bảng là 3.35. Quý giá F quan tiếp giáp được không nằm kế bên giá trị cho tới hạn này và do đó họ không thể bác bỏ bỏ giả thuyết vô hiệu có giá trị trung bình bằng nhau, F = 1.989, df 2, 27. Vày đó, dường như như học sinh tiểu học tập trong cha thực nghiệm can thiệp (đọc im lặng, đề cập chuyện, nhắc chuyện với tranh ảnh) để nâng cấp từ vựng là như là nhau về điểm số.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tính Chất Là Gì, 5 Tính Chất Cần Biết Trong Hóa Học

Trong lấy ví dụ như này, thống kê lại F ko có chân thành và ý nghĩa nên các bài kiểm tra post hoc thường sẽ không thích hợp. Tuy nhiên, đối với mục đích minh họa, kiểm soát post hoc cho tất cả các đối chiếu từng cặp giữa các trung bình của những phân nhóm phần nhiều được minh họa. Câu hỏi được đề ra là nhóm cách thức can thiệp (bao bao gồm đọc lặng lặng, đề cập chuyện, nhắc chuyện với tranh) nào gồm sự biệt lập với nhóm phương pháp nào? Vấn đề này đang được giải quyết và xử lý bằng so với sâu Anova, còn được gọi là post-hoc chạy thử anova.