Pbcl2 Kết Tủa Màu Gì

     

Chì(II) chloride(PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chất rắn color trắng trong điều kiện môi trường chuẩn, không tan vào nước. Chì(II) chloride là một trong những chất thử chì quan tiền trọng nhất. Nó cũng xuất hiện trong tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

Bạn đang xem: Pbcl2 kết tủa màu gì

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm kiếm hiểu đưa ra tiết về PbCl2nhé.


Mục lục văn bản


I. Định nghĩa


II. Tính chất vật lí


III. Tính chất hóa học


IV. Điều chế


V. Ứng dụng


I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Chì(II) clorua (PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một vào những chất thử chì quan liêu trọng nhất. Nó tồn tại vào tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

- Công thức phân tử: PbCl2

- Công thức cấu tạo: Cl – Pb - Cl

II. Tính chất vật lí

- Là chất rắn màu sắc trắng, ko tan vào nước cùng ancol, không mùi.

Xem thêm: Quy Trình Công Nhận Gia Đình Văn Hoá Như Thế Nào Là Gia Đình Văn Hóa ?

*
PbCl2 kết tủa màu sắc gì, PbCl2 gồm tan không, PbCl2 kết tủa color gì" width="592">

III. Tính chất hóa học

- Tác dụng với axit:

PbCl2+ H2S→ PbS + 2HCl

- Tác dụng với muối

PbCl2+ 2KI→ 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

- Chì(II) clorua kết tủa lúc thêm ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của những hợp chất chì(II) như Pb(NO3)2:

Pb(NO3)2+ 2 NaCl→ PbCl2+ 2NaNO3

Pb(CH3COO)2+ HCl→ PbCl2+ 2CH3COOH

PbCO3+ 2HCl→ PbCl2+ CO2+ H2O

Pb(NO3)2+ 2HCl→ PbCl2+ 2HNO3

- đến chì dioxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì (II) clorua và giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl→ PbCl2+ Cl2 + 2H2O

- đến chì oxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì(II) clorua:

PbO + 2HCl→ PbCl2+ H2O

- Điều chế trực tiếp từ chì và clo:

Pb + Cl2→ PbCl2

V. Ứng dụng

- Chì(II) clorua bao gồm nhiều trong nhiều nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng nó không an ninh cho người tiêu dùng và phải được lọc bỏ.

- PbCl2được sử dụng trong tổng hợp chì titanat (PbTiO3) và gốm sứ bari chì titanat bằng phản ứng núm thế cation.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói Về Văn Miêu Tả Ngắn Nhất, Luyện Nói Về Văn Miêu Tả

xPbCl2(l)+ BaTiO3(r)→ Ba1 – xPbxTiO3+ xBaCl3

- PbCl2được sử dụng trong sản xuất kính truyền hồng ngoại và kính tô điểm được gọi là kính aurene.