PHÂN TỪ LÀ GÌ

     

Hiện trên phân từ(V-ing) vàQuá khứ phân từ(V-ed) là nhị dạng quan trọng đặc biệt của động từ trong giờ đồng hồ Anh, đây cũng là phần ngữ phápgây nhầm lẫn cho những người học. Bài viết ngày bây giờ sẽ tổng hợp phần lớn kiến thứccơ bản giúp các bạn đangluyện thi toeiccó thể hiểu và làm tốt hơn dạng bài bác tâp về hai rượu cồn từ này.

Bạn đang xem: Phân từ là gì

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA:KHÓA HỌC TOEIC 0 - 500+ DÀNH mang đến NGƯỜI MẤT GỐC!

*

1. Khái niệm

-Hiện trên phân từchính là cồn từ thêm đuôi "V-ing".Hiện tại phân từcòn được hotline là danh cồn từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ.

Ví dụ:

+ My job is boring.

+The film was disappointing. I expected it lớn be better.

-Quákhứ phân từlà đụng từ thêm đuôi ”-ed” (đối với những động từ gồm quy tắc và các động từ nằm ở cột sản phẩm 3 trong bảng liệt kê những động tự bất quy tắc).

Ví dụ:

+ Everyone wassurprisedthat he passed the examination.

+It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Giải pháp sử dụng

2.1. Lúc này phân từ

-Hiện trên phân từdùng trong số thì tiếp diễn biểu đạt hành hễ đang xảy ra tại 1 thời điểm khăng khăng như thì hiện tại tiếp diễn, thừa khứ tiếp diễn, sau này tiếp diễn, hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn cùng tương lai xong xuôi tiếp diễn.

Ví dụ:She has beenworkingin this company for2 years.

(Cô ấy đã làm việc trong doanh nghiệp này được 2 năm.)

-Dùng cai quản ngữ trong câu. (vai trò giống như một danh từ.)

Ví dụ:Playingsocceris his hobby.

(Chơi bóng đá là sở thích của anh ấy.)

-Dùng làm tân ngữ của động từ.

Ví dụ:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.

(Tôi không ưng ý bị hỏi quá nhiều câu hỏi về cuộc sống đời thường riêng tứ của tôi.)

-Dùng làm tân ngữ của nhiều giới từ.

Ví dụ:I’mlookingforward khổng lồ hearing from you.

(Tôi siêu nóng lòng hóng tin bạn.)

-Dùng như ngã ngữ của công ty ngữ.

Ví dụ:My hobby isplayingcomputer games.

(Sở thích của mình là chơi trò chơi trên trang bị tính.)

-Dùng như tính từ trong câu.

Ví dụ: Thewalkingwomen is my mother.

(Người đàn bà đang quốc bộ là bà bầu tôi.)

-Dùng vào mệnh đề tình dục rút gọn.

Ví dụ: She is the workerhavingthe best quality.

(Cô ấy là nhân viêngiỏinhất.)

*

2.2. Vượt khứ phân từ

-Quá khứ phân từdùng trong số thì xong xuôi như bây giờ hoàn thành, thừa khứ hoàn thành, tương lại trả thành.

Ví dụ:I haven’tvisitedto Ha Noi city for 2 years.

(Tôi dường như không đến thành phố hà nội được 2 năm)

- dùng như tính từ trong câu.

Ví dụ: Shelivedin an isolated village.

(Cô ấy sống trong một ngôi thôn biệt lập.)

- sử dụng trong câu bị động.

Ví dụ: The boy istaughthow to lớn play theguitar.

(Cậu bé bỏng được dạy cách chơi ghi ta.)

- cần sử dụng trong mệnh đề quan hệ tình dục rút gọn.

Ví dụ: I have read the novelwrittenby O’Henry.

(Tôi đã đọc đái thuyết dược viết bởiO’Henry.)

VIDEO PHÂN BIỆT PHÂN TỪ V_ING VÀ V_ED

ÔN THI TOEIC TOÀN DIỆN? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

3. Luyện tập

*

Dạng 1.Chọn đáp án đúng

1. I like the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).

2. It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.

3. I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.

Xem thêm: Chất Kiềm Có Tác Dụng Gì ? Những Cách Để Kiềm Hóa Cơ Thể, Tốt Cho Sức Khỏe

4. Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.

5. During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.

6. Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to the United States was denied.

7. They used to go (fishing/ fished) together when they were young.

8. Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected lớn play for a U.S. Team.

9. (Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going to be late for work.

10. (Made / Making) in Japan, the oto was on sale at a very competitive price.

Dạng 2.Hoàn thành câu bằng phương pháp nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much to him.

=> I didn’t talk much lớn the _________________________

2.A taxi was taking us lớn the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the end of this street. The path leeds lớn the river.

At the end of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken lớn the hospital.

The boy_________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1.

1. Amazing

2. Terrifying

3. Fascinating

4. Embarrassed

5. Hindered

6. Disappointed

7. Fishing

8. Excited

9. Getting

10. Made

Dạng 2.

1.I didn’t talk much tothe man sitting next khổng lồ me on the plane.

2.The taxe taking us khổng lồ the airport.

3. At the over of the street there’s a path leading lớn the river.

4.A factory employing 500 people has just opened in the town.

5. The company sent mea brochue containing the information I needed.

6.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.

7.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.

8.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Viên Mộc Nhĩ

9.What was the name ofthe man arrested by the police?

10.The boy injured in the accident was taken khổng lồ hospital.

Chúc chúng ta học tốt!

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY