PREPARING LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Preparing là gì

*
*
*

prepare
*

prepare /pri"peə/ ngoại rượu cồn từ sửa soạn tậu sửa, chuẩn chỉnh bị, dự bị biên soạn (bài); sẵn sàng cho, rèn cặp cho (ai đi thi...) điều chế, điều chế (thuốc); làm, dọn, đun nấu (cơm, thức ăn) (nghĩa bóng) chuẩn bị tư tưởng cho (ai, nhằm nghe một tin gì...)he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news): anh ta phần lớn không được chuẩn bị tư tưởng gì để nghe tin ảm đạm này nội hễ từ (+ for) sửa soạn, tìm sửa, chuẩn chỉnh bị, dự bịto prepare for an exam: sẵn sàng thito prepare for a journey: chuẩn bị cho một cuộc hành trìnhto be prepared to sẵn sàng; vui mừng (làm gì)

*

*Xem thêm: Trình Tự Tổ Chức Wedding Ceremony Là Gì ? Ý Nghĩa Của Lời Thề Nguyện The Vow

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

prepare

Từ điển Collocation

prepare verb

ADV. properly, well | fully | badly, inadequately, poorly | adequately | carefully, painstakingly | specially a table full of specially prepared food

VERB + PREPARE help (sb), help (sb) lớn | fail khổng lồ He had failed to lớn prepare adequately for the task before him. | be easy to, be quick lớn a meal that is very quick and easy to lớn prepare | be designed to The course is designed to lớn prepare graduates for management careers.

PREP. for We all set about preparing for the party.

PHRASES time to prepare (sth) I haven"t had time to prepare my arguments properly.

Từ điển WordNet


v.

to prepare verbally, either for written or spoken delivery

prepare a report

prepare a speech

lead up to và soften by sounding the dissonant note in it as a consonant note in the preceding chord

prepare the discord in bar 139
Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa Ngày Sinh Trên Zalo Cực Kỳ Đơn Giản, Cách Thay Đổi Ngày Sinh Trên Zalo

English Synonym and Antonym Dictionary

prepares|prepared|preparingsyn.: arrange compose concoct equip fix plan provide ready rig

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu