Pretend nghĩa là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Pretend nghĩa là gì

*
*
*

pretend
*

pretend /pri"tend/ ngoại cồn từ tạo ra sự vẻ, đưa vờ, đưa đò, đưa bộ, đưa cáchto pretend illness: giả biện pháp ốm, tạo ra sự vẻ ốmto pretend that one is asleep; khổng lồ pretend to be asleep: làm ra vẻ đã ngủ lấy cớto pretend that...: lấy cớ là... gồm tham vọng, có kỳ vọng, bao gồm ý muốn; gồm ý dám (làm gì...) nội rượu cồn từ mang vờ, đưa đò, mang bộ, mang cáchhe is only pretending: hắn ta chỉ gỉa vờ, hắn ta chỉ tạo ra sự vẻ cố kỉnh thôi (+ to) đòi hỏi, yêu thương sách, yêu thương cầu, xin; cầuto pretend go to a right: đòi quyền lợito pretend khổng lồ someone"s hand: ước hôn ai (+ to) tự kiêu có, tạo nên sự bộ có, lên khía cạnh cóto pretend lớn elegance: lên khía cạnh là thanh lịch

*Xem thêm: Hoàng Kiều Mobile Mua Bán Điện Thoại Cũ Tại Vũng Tàu, Mua Bán Điện Thoại Cũ Tại Bà Rịa Vũng Tàu

*

*

pretend

Từ điển Collocation

pretend verb

ADV. otherwise You know what this is all about, Natasha. Why pretend otherwise?

VERB + PRETEND can/could no longer | try khổng lồ | be dishonest to, be idle to, be ridiculous to, be useless lớn It"s useless to pretend that we might still win.

PREP. khổng lồ He pretended to lớn his quái dị that he"d written the article.

PHRASES go on pretending I can"t go on pretending any longer. | just/only pretending Maria knew he was only pretending. | let"s pretend Let"s pretend it never happened. | stop pretending, there"s no point in pretending

Từ điển WordNet
Xem thêm: Giá Xe Máy Cũ Dưới 2 Triệu Ở Đà Nẵng, Xe Máy Cũ Cần Mua & Bán Dưới 2 Triệu Ở Đà Nẵng

English Synonym and Antonym Dictionary

pretends|pretended|pretendingsyn.: act bluff nhái feign make believe sham