Qualified opinion là gì

     

Ý kiến truy thuế kiểm toán ngoại trừ (tiếng Anh: Qualified opinion) là 1 trong trong ba dạng ý kiến kiểm toán chưa hẳn là ý kiến đồng ý toàn phần.

Bạn đang xem: Qualified opinion là gì

*

Hình minh họa

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ (Qualified opinion)

Định nghĩa

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong giờ Anh là Qualified opinion. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ nói một cách khác là ý kiến đồng ý từng phần.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ được chỉ dẫn trong ngôi trường hợp truy thuế kiểm toán viên đến rằng report tài bao gồm chỉ phản chiếu trung thực với hợp lí tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, dòng tiền của đơn vị xét trên những khía cạnh trọng yếu nếu như không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tùy thuộc. Thế thể:


Kiểm toán viên phải trình bày "ý kiến truy thuế kiểm toán ngoại trừ" khi:

- dựa vào các dẫn chứng kiểm toán đầy đủ, tương thích đã thu thập được, truy thuế kiểm toán viên tóm lại là những sai sót, xét lẻ loi hay tổng đúng theo lại, có tác động trọng yếu tuy nhiên không lan tỏa đối với báo cáo tài chính; hoặc

- kiểm toán viên ko thể tích lũy được vừa đủ bằng chứng truy thuế kiểm toán thích hợp để gia công cơ sở gửi ra chủ ý kiểm toán, nhưng kiểm toán viên tóm lại rằng những tác động có thể có của những sai sót không được phát hiện tại (nếu có) có thể là trọng yếu dẫu vậy không phủ rộng đối với báo cáo tài chính.

Đặc trưng

- ngôi trường hợp tất cả yếu tố ngoại trừ: truy thuế kiểm toán viên (KTV) có sự không tương đồng với Ban chủ tịch hoặc do các bước kiểm toán bị số lượng giới hạn là đặc biệt nhưng không tương quan đến một vài lượng lớn những khoản mục đến tầm mà yêu cầu đưa chủ kiến không chấp nhận.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ


Công ty chưa trích lập dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho, dẫn mang đến khoản mục "Hàng tồn kho" (Mã số 140) trên Bảng phẳng phiu kế toán đang được phản ánh theo giá nơi bắt đầu là XXX1 VND nỗ lực vì cần phản ánh theo cực hiếm thuần có thể thực hiện được. Bài toán ghi nhận như vậy là không tuân thủ chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam.

Xem thêm: Để Xem Thuộc Tính Của Biểu Tượng Ta, Để Xem Thuộc Tính Của Biểu Tượng, Ta:

Các tài liệu tại công ty cho thấy, nếu phản ánh theo cực hiếm thuần rất có thể thực hiện được thì khoản mục "Hàng tồn kho" trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi là XXX2 VND. Đồng thời, trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiêu chí "Giá vốn sản phẩm bán" sẽ tăng là XXX2 VND, tiêu chí "Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành" cùng "Lợi nhuận sau thuế" sẽ sút đi tương ứng là XXX3 VND.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

- ngôi trường hợp bao gồm yếu tố tùy thuộc: Là nguyên tố không chắc chắn rằng vì phụ thuộc vào các sự khiếu nại tương lai nằm kế bên khả năng kiểm soát và điều hành của đơn vị chức năng và KTV.


Ví dụ như một khoản doanh thu có thể bị trả lại sau đây sẽ ảnh hưởng đến tác dụng kinh doanh của đơn vị chức năng và những vụ việc liên quan lại tới tính liên tục hoạt động kinh doanh của đối kháng vị.

Xem thêm: Yandere Nghĩa Là Gì ? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Yandere Yandere Là Gì

Việc đưa ra yếu tố tùy thuộc để giúp đỡ KTV giảm sút các khủng hoảng rủi ro và làm cho tất cả những người sử dụng BCTC tiếp tục theo dõi lúc sự kiện có thể xảy ra.

(Tài liệu tham khảo: chuẩn mực truy thuế kiểm toán số 705, Ý loài kiến kiểm toán chưa hẳn là ý kiến đồng ý toàn phần)

kimsa88
cf68