REFLECTED LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reflected là gì

*
*
*

reflect
*

reflect /ri"flekt/ ngoại hễ từ phản chiếu, làm phản xạ, dội lạito reflect light: phản bội chiếu ánh sángto reflect sound: dội lại âm thanh làm phản ánhtheir actions reflect their thoughts: hành vi của chúng ta phản ánh tư tưởng họ đem đến (hành động, kết quả...)the result reflects credit upon his family: tác dụng ấy mang lại tiếng tốt cho mái ấm gia đình anh ta (từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lạito reflect the corner of the paper: vội vàng mép giấy lại nội động từ (+ on, upon) suy nghĩ, ngẫm nghĩto reflect upon what answers khổng lồ make: quan tâm đến nên vấn đáp thế nào có tác dụng hại lây, làm cho xấu lây, có tác dụng mang tiếng, làm mất đi uy tínto reflect on someone"s honour: làm ai sở hữu tai với tiếng chỉ trích, chê trách, khiển tráchto reflect on somene"s: chỉ trích aito reflect upon someone"s conduct: chỉ trích tư biện pháp của ai
ánh xạphản chiếuphản xạsuy nghĩLĩnh vực: vật dụng lýphản ảnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reflection, reflector, reflect, reflective, reflectively


*

*Xem thêm: Thủ Tục Công Chứng Sơ Yếu Lý Lịch Cần Mang Theo Gì ? Thủ Tục Công Chứng Sơ Yếu Lý Lịch

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

reflect

Từ điển Collocation

reflect verb

1 send back light/heat/sound

ADV. dimly, dully The sun reflected dully off the stone walls. (figurative) In Milton"s poem, Satan, even after his fall, dimly reflects his former glory. | back

PREP. from The screen reflects light from the sun. | off

2 show/express sth

ADV. clearly | directly | accurately, closely, correctly, faithfully, well Does this opinion poll accurately reflect the public mood? | adequately The punishment should adequately reflect the revulsion felt by most people for this appalling crime. | merely, simply This year"s budget simply reflects the fact that we have fewer people out of work. | not necessarily The views expressed in this article vày not necessarily reflect those of the editor.

VERB + REFLECT be designed to lớn The exhibition is designed lớn reflect the diversity of the nation and its regions.

PREP. in The condition of the house is reflected in its low price.

3 think deeply

ADV. bitterly, gloomily, ruefully, wryly reflecting ruefully that the great American dollar didn"t buy as much as it used lớn

VERB + REFLECT pause to lớn | leave sb khổng lồ He was left lớn reflect on the implications of his decision.

PREP. on/upon She paused lớn reflect on what she had achieved.

PHRASES time khổng lồ reflect I need time to lớn reflect.

Từ điển WordNet


v.

manifest or bring back

This action reflects his true beliefs

give evidence of a certain behavior

His lack of interest in the project reflects badly on him

give evidence of the quality of

The mess in his dorm room reflects on the student
Xem thêm: Bộ Đầu Kỹ Thuật Số An Viên ), Bộ Đầu Thu Kỹ Thuật Số Mobitv Chính Hãng

English Synonym and Antonym Dictionary

reflects|reflected|reflectingsyn.: consider contemplate deliberate meditate mirror muse ponder send back study think