Restrain là gì

     
restraint tức là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Bí quyết phát âm restraint giọng bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của restraint.

Bạn đang xem: Restrain là gì


Từ điển Anh Việt

restraint

/ris"treint/

* danh từ

sự phòng giữ, sự kiềm chế

to put a restraint on someone: kềm chế ai

sự hạn chế, sự lô bó, sự câu thúc

the restraints of poverty: phần nhiều sự câu thúc của cảnh nghèo

sự gian giữ lại (người bị bệnh thần kinh)

sự dè dặt, sự duy trì gìn, sự thận trọng, sự kín đáo đáo

to speak without restraint: nạp năng lượng nói không giữ gìn, ăn uống nói sỗ sàng

to fling aside all restraint: không còn dè dặt giữ gìn già cả

sự giản dị; sự có chừng mực, sự không thực sự đáng (văn)

sự tự chủ được, sự tự khiên chế được

restraint

sự giới hạn, sự hạn chế


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

restraint

* tởm tế

cản trở

giữ lại

ngăn trở

sự giữ lại

sự hạn chế

sự phòng giữ

* kỹ thuật

hạn chế

ngàm

ngăn cản

sự ép

sự giới hạn

sự hạn chế

sự kẹp chặt

sự kìm hãm

sự nén

sự ngàm

sự ràng buộc

ô tô:

cái giảm chấn

y học:

sự giam giữ, cầm giữ

xây dựng:

sự kiềm chế


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Fuel Surcharge Là Gì ? Phụ Phí Nhiên Liệu (Bunker Surcharge) Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm với xem những từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ ao ước xem.

Xem thêm: Lỗi Xss Là Gì ? Tầm Nguy Hiểm Và Cách Khắc Phục Lỗ Hổng Xss Lỗ Hổng Xss Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*