Sau That Là Loại Từ Gì

     

Chúng ta hoàn toàn có thể thường xuyên bắt gặp những câu tất cả động từ đi kèm theo với những từ một số loại khác phía đằng sau trong văn bản, giao tiếp hoặc những bài chất vấn trên lớp. Vậy làm thế nào để nắm vững động từ hoàn toàn có thể được theo sau do từ các loại nào, cấu trúc của chúng ra sao? tất cả sẽ được toptrungtamanhngu.com trình làng thông qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Sau that là loại từ gì

1. định nghĩa về rượu cồn từ


*
Động từ bỏ là gì?

1.1. Định nghĩa

Động từ là những từ chỉ hành vi hoặc trạng thái của nhà ngữ.Động từ thuộc với chủ ngữ là hai thành phần bao gồm yếu vào câu hoặc nhiều từ.

Ví dụ:

He reads a book.He agrees with her point of view.

1.2. Phân các loại động từ

Có vô số phương pháp phân nhiều loại động từ khác nhau và được chia nhỏ ra thành những nhóm:

1.2.1. Nhóm cồn từ phân các loại theo chức năngĐộng tự chỉ thể hóa học (physical verbs): là đều từ sử dụng để mô tả một hành động ví dụ của một fan hoặc vật. (Ví dụ: build, breath, chase, climb, hear, jump, run, sit, vote…)Động từ chỉ tinh thần (stative verbs): là đều động từ trong giờ đồng hồ Anh được sử dụng để biểu đạt những hành động không trực thuộc về thể chất. (Ví dụ: appreciate, believe, belong, consist, doubt, exist, want …)Động tự chỉ chuyển động nhận thức (mental verbs): thường được sử dụng để diễn đạt các hoạt vận động tinh thần và các khái niệm như đi khám phá, suy nghĩ, phát âm biết hoặc lập mưu hoạch. (Ví dụ: expect, feel, hope, imagine, know, learn, notice, perceive, recognize, understand, wish …)Động từ hành vi (action verbs): cần sử dụng để diễn tả một hành động bao gồm cả thể chất (physical) hoặc ý thức (mental). (Ví dụ: agree, ask, arrive, bring, buy, dance, do, give, kick, leave, lift, listen, slide, smile, stand, think…)1.2.2. Nhóm đụng từ phân các loại theo quánh điểmNgoại đụng từ (transitive verbs): sử dụng để diễn tả một hành động có sự ảnh hưởng đến một tín đồ hoặc một vật nào khác. (Ví dụ: address, bring, borrow, carry, catch, convey, discuss, give, love, maintain, punch, respect, sell, tolerate…)Nội đụng từ (intransitive verbs): che khuất chủ ngữ với thể hiện hành động của công ty ngữ một phương pháp trọn vẹn trong câu. (Ví dụ: arrive, cough, deteriorate, eat, laugh, play, sneeze, travel, walk…)1.2.3. Nhóm hễ từ sệt biệtTrợ hễ từ (auxiliary verbs): đi cùng để bổ sung cập nhật ý nghĩa cho 1 động tự chính. Trợ rượu cồn từ có thể bổ sung về hình thái, tính chất, khả năng, mức độ…của hành động. (Ví dụ: can, dare, do, have, may, must, need, shall, will… trong những số ấy có 9 động từ được xếp vào cồn từ khuyết thiếu (modal verbs): can, may, must, shall, need, ought (to), dare, used (to), will.)Động từ links (linking verbs): có công dụng chỉ ra mối quan hệ giữa công ty ngữ cùng vị ngữ vào câu chứ không diễn đạt hành động. (Ví dụ: be, become, feel, look, seem, sound…)

Như chúng ta thấy, trong tiếng Anh có nhiều loại động từ, và phần đa động từ khác nhau sẽ có những cấu tạo khác nhau. Vậy các từ các loại gì đã theo sau động từ, và theo những kết cấu nào? bọn họ sẽ cùng mày mò sau đây.

2. Các từ một số loại theo sau hễ từ

2.1. Sau rượu cồn từ là tính từ (verb + adjective)


*
Verb + Adj

Chúng ta sẽ sử dụng tính tự sau động từ khổng lồ be và các động từ links (appear, become, feel, get, look, remain, seem, sound…) và một trong những động từ chỉ xúc cảm (appear, smell, taste…).

Ví dụ 1: Sau đụng từ liên kếtPeter seems tired now.Ví dụ 2: Sau đụng từ to lớn beIt can be difficult to balance time khổng lồ study and work responsibilities.Ví dụ 3: Sau hễ từ chỉ cảm giácThe roses smell awesome!

Những tính từ bỏ tired, difficult, smell, long đứng sau những động tự seem, be, smell để ngã nghĩa cho rất nhiều động trường đoản cú này.

2.2. Sau động từ là trạng từ bỏ (verb + adverb)

Trạng từ bỏ chỉ thể biện pháp (adverb of manner) thường thua cuộc động trường đoản cú thường, nếu rượu cồn từ có tân ngữ thì lép vế tân ngữ:

Ví dụ:

He drives carefully.He drives his car carefully.

2.3. Sau cồn từ là tân ngữ (verb + object)


*
Động trường đoản cú + tân ngữ
Ngoại rượu cồn từ + tân ngữ (transitive + object):

Did you enjoy the concert?

I can’t find his name on the list.

Lưu ý: Nội cồn từ không cần có tân ngữ theo sau do chỉ mình nó là đầy đủ nghĩa.

Bài viết tham khảo: Nội rượu cồn từ với ngoại cồn từ trong tiếng Anh: Tổng thích hợp ĐẦY ĐỦ NHẤT định nghĩa, phân các loại và phương pháp dùng trong câu

Một số rượu cồn từ có thể có hoặc không có tân ngữ theo sau (những cồn từ rất có thể là ngoại động từ hoặc nội đụng từ tùy thuộc vị trí của chúng trong câu). Thường xuyên thì chúng bao gồm nghĩa tương đồng, nhưng một số động từ sẽ sở hữu được nghĩa khác nhau.

Ví dụ:

She closed the door. (ngoại cồn từ)The door closed. (nội cồn từ, không có tân ngữ theo sau)

Động từ bỏ close (đóng lại) trong 2 câu này về ý nghĩa sâu sắc không gồm gì không giống nhau.

Một số cồn từ gồm cấu trúc:

Động từ bỏ + tân ngữ + lớn (verb + object + to)

Ví dụ:

Can you remind me to phone Bill tomorrow?We expected to be late.

2.4. Sau hễ từ là 2 tân ngữ (verb + 2 objects)

Một số cồn từ được theo sau bởi vì 2 tân ngữ, thường thì tân ngữ trước tiên là một người hay nhóm tín đồ (tân ngữ gián tiếp), tân ngữ lắp thêm hai là 1 trong những vật (tân ngữ trực tiếp):

Động từ bỏ + tân ngữ gián tiếp + tân ngữ trực tiếp (verb + indirect object + direct object)

Ví dụ:

Can you bring me some coffee?He made himself a cup of tea.She cooked all of her family a delicious meal.

2.5. Sau rượu cồn từ là tân ngữ và té ngữ (verb + object + complement)

Một số ngoại rượu cồn từ rất có thể có một tân ngữ với theo sau là 1 cụm từ xẻ nghĩa đến tân ngữ đó:

Ví dụ: They elected him their leader.

Cụm từ ngã nghĩa này rất có thể là cụm giới từ (prepositional phrase):

Ví dụ: I always associate pizza with Italy.

Cụm từ ngã nghĩa rất có thể là nhiều tính từ bỏ (adjective phrase):

Lewis pronounced himself fit for the match.

Một số đụng từ thường được theo sau do một tân ngữ và nhiều giới từ:

attribute…to, base…on, equate…with, inflict…on, mistake…for, regard…as/with, remind…of.

Một số rượu cồn từ hay được theo sau vì chưng một tân ngữ và các tính từ:

assume, believe, consider, declare, find, judge, prove, report, think…

2.6. Sau rượu cồn từ là tân ngữ và động từ (verb + object + verb)

2.6.1. Cấu tạo 1

Động trường đoản cú + tân ngữ + hễ từ nguyên thể gồm to (verb + object + khổng lồ infinitive)

Ví dụ:

We expected him to meet us at the airport.We asked her to find a place lớn stay.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vào Trang Web Toanhoc247, Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Học247

Những động từ thường được sử dụng dùng theo cấu tạo này:

allow, advise, ask, beg, challenge, convince, encourage, force, invite, need, order, require, remind, recommend, teach, tell…

2.6.2. Cấu tạo 2

Động từ bỏ + tân ngữ + đụng từ nguyên thể không to (verb + object + bare infinitive)

Ví dụ:

I saw him smash the bottle.He helped me paint the house.

Những động từ hay được sử dụng dùng theo kết cấu này:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.6.3. Cấu trúc 3

Động từ bỏ + tân ngữ + hễ từ đuôi ing (verb + object + Ving)

Ví dụ:

Doris recalled him buying the book.I observed them painting the house.

2.7. Sau rượu cồn từ là tân ngữ và mệnh đề (verb + object + clause)

2.7.1. Cấu tạo 1

Động trường đoản cú + tân ngữ + mệnh đề “that” (verb + object + clause with “that”)

Ví dụ:

He informed the CEO that he was going to lớn resign.

2.7.2. Cấu trúc 2

Động tự + tân ngữ + mệnh đề “wh-” (verb + object + clause with “wh-”)

Ví dụ:

She told him why she had done it.

2.7.3. Cấu tạo 3

Động từ bỏ + tân ngữ + vượt khứ phân tự (verb + object + past participle)

Ví dụ:

They want the report finished immediately.

2.8. Sau rượu cồn từ là tân ngữ và tính từ/cụm tính tự (verb + object + adjective/ adjective phrase)

Ví dụ:

Sitting in traffic drives me crazy.The fire has made the room much warmer.

2.9. Sau đụng từ là giới từ (verb + preposition)


*
Một số giới từ bỏ theo sau cồn từ hay gặp
2.9.1. Một trong những giới từ hoàn toàn có thể đi ngay sau rượu cồn từ

Ví dụ:

I live in New York. He swims across the river.2.9.2. Một số trong những động từ gồm cấu trúc

Động từ + giới từ + tân ngữ (verb + preposition + object)

Ví dụ: We talked about the problem.

Lưu ý: nếu như tân ngữ là một động từ, cồn từ đó sẽ có được đuôi là -ing (Ving)

Ví dụ:

Do you feel like going out tonight?Have you succeeded in finding a job yet?2.9.3. Một trong những động từ gồm cấu trúc

Động từ bỏ + tân ngữ + giới trường đoản cú + đụng từ -ing (verb + object + preposition + Ving)

Ví dụ:

Excuse me for being so late.Dad accused us of telling lies.

2.10. Sau động từ là 1 động từ khác (verb + verb) 

2.10.1. Cấu tạo 1

trợ rượu cồn từ + rượu cồn từ (auxiliary verb + verb)

Trợ rượu cồn từ là số đông động từ cung ứng các hễ từ khác để hình thành các thể nghi vấn, lấp định, một số trong những thì hay giải pháp nào đó, hoặc để nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của đụng từ chủ yếu trong câu. Gồm 12 trợ rượu cồn từ trong giờ Anh : be, can, dare, do, have, may, must, need, ought (to), shall, used(to), will.

Ví dụ:

Do you want some coffee?The workers must obey our rules.They would not help us.I am driving lớn the beach.I had seen this movie.Một số đụng từ gồm có động từ hay khác theo sau. Động từ đầu tiên thường biểu đạt thái độ, hễ từ thiết bị hai chỉ hành động.

Ví dụ:

I saw that baby was crying.

I hope lớn see you soon.

2.10.2. Cấu trúc 2

động từ + rượu cồn từ nguyên thể bao gồm to (verb + to- infinitive)

Ví dụ:

I waited to begin dinner.She wanted to come lớn the party.We decided to leave early.

Những động từ thường xuyên theo sau bởi động từ nguyên thể có to:

afford, agree, ask, begin, choose, demand, fall, forget, hate, hope, like, manage, need, offer, promise, refuse, try…

2.10.3. Cấu tạo 3

động từ bỏ + cồn từ nguyên thể không to (verb + bare infinitive)

Ví dụ:

Does your trùm cuối let you leave early when you don’t feel well?My mother always makes me go home before 10:00 pm.

Những cồn từ theo sau bởi động từ nguyên thể không to:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.11. Sau đụng từ là danh động từ (verb + gerund)

Danh rượu cồn từ được hình thành bằng cách thêm “-ing” vào sau rượu cồn từ. Trong giờ đồng hồ Anh có một vài động từ bỏ được quy mong là đề xuất theo sau với một danh động từ giả dụ ta muốn kết nối nó cùng với một đụng từ khác.


*
Danh rượu cồn từ

Ví dụ:

I practice reading every day.Summer means not going to lớn school.They finish writing the text.

Một số hễ từ theo sau là danh cồn từ:

anticipate, appreciate, avoid, defer, delay, doubt, escape, finish, imagine, involve, keep, mean, mind, practice, report, resist, suffer


2.12. Sau rượu cồn từ là nhà ngữ (verb + subject)

Chủ ngữ thường đứng trước rượu cồn từ trong đa số tình huống, tuy vậy chủ ngữ đang theo sau động từ giữa những trường hợp sau:

Trong câu hỏi:Where is my cheese on the table?Khi chủ ngữ tại vị trí tân ngữ:The girl is singing a song.Trong câu hòn đảo ngữ:Winding through the valley is a river.Directly in front of them stood a great castle.

Xem thêm: Cách Gọi Tên Amino Axit - Đồng Phân Amino Axit Và Cách Gọi Tên

Trong câu tường thuật, công ty ngữ hay đứng sau các động từ bỏ tường thuật như said, asked, suggested…“What vày you mean?” asked Henry.“I love you” whispered Helen.Trong câu bước đầu với Here hoặc There:Here goes our president.There is a fly on your forehead.

3. Bài bác tập sau đây động trường đoản cú là gì?