Viết số tự nhiên nhỏ nhất, lớn nhất có ba chữ số giống nhau, khác nhau

     

Giải sách bài tập Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp những số tự nhiên

Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều:

a) tìm số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có tía chữ số.b) tra cứu số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có tía chữ số không giống nhau.c) tìm kiếm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số.d) tra cứu số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có năm chữ số khác nhau.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất, lớn nhất có ba chữ số giống nhau, khác nhau

Lời giải:

a) Ta bắt buộc tìm số tự nhiên lớn duy nhất có tía chữ số:

*
(với a, b, c ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Chữ số hàng ngàn phải lớn số 1 nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất nên b = 9;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn số 1 nên c = 9.

Do kia số buộc phải tìm là 999.

b) Ta buộc phải tìm số tự nhiên lớn độc nhất có cha chữ số không giống nhau:

*
(với a, b, c ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Chữ số hàng trăm ngàn phải lớn số 1 nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn số 1 và phải khác a đề xuất b = 8;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất và nên khác cả a và b yêu cầu c = 7.

Xem thêm: Đặc Điểm Và Tập Tính Xã Hội Của Kiến, Tập Tính Xã Hội Của Kiến

Do kia số đề nghị tìm là 987.

c) Ta yêu cầu tìm số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất có năm chữ số:

*
(với a, b, c, d, e ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Vì số bắt buộc tìm là số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ dại nhất đề xuất chữ số hàng đơn vị chức năng e = 0.

Chữ số hàng chục ngàn phải nhỏ tuổi nhất cùng khác 0 phải a = 1;

Chữ số hàng ngàn cũng phải nhỏ nhất cần b = 0;

Chữ số hàng trăm ngàn cũng phải nhỏ nhất cần c = 0;

Chữ số hàng trăm cũng phải bé dại nhất buộc phải d = 0;

Do đó số phải tìm là 10 000.

d) Ta cần tìm số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có năm chữ số khác nhau:

*
(với a, b, c, d, e ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Xem thêm: Cách Viết Đồng Phân Este Đơn Chức No Cnh2No2, Công Thức Tính Nhanh Số Đồng Phân

Chữ số hàng trăm nghìn phải to nhất trong những chữ số đề nghị a = 9;

Chữ số hàng trăm ngàn cũng đề xuất lớn nhất trong các chữ số còn sót lại và không giống a nên b = 8;

Chữ số hàng trăm cũng nên lớn nhất trong các chữ số còn lại và khác a, b cần c = 7;

Chữ số hàng trăm cũng phải lớn nhất trong các chữ số sót lại và khác a, b, c yêu cầu d = 6;

Chữ số hàng đơn vị chức năng phải là số chẵn phệ nhất trong số số còn lại và không giống a, b, c, d đề xuất e = 4.