Thực hiện 2 thí nghiệm 1 cho 3.84 gam cu

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thực hiện tại 2 thí nghiệm:

TN 1: mang đến 3,84 gam Cu phản ứng cùng với 80ml dung dịch HNO3 1,0M bay ra a lít NO.

TN2: mang lại 3,84 gam Cu làm phản ứng cùng với 80ml dung dịch cất HNO3 1,0M cùng H2SO4 0,5M thoát b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa a với b là

A. B = a

B. B = 2a

C. 2b = 5a

D. 2b = 3a


*

(*) TN1 :

(*) TN2 :

→ b= 2a

Đáp án B

Thực hiện nhì thí nghiệm:

1) mang đến 3,84 gam Cu bội phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.Bạn vẫn xem: thực hiện 2 thí nghiệm 1 cho 3.84 gam cu

2) cho 3,84 gam Cu làm phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5M bay ra V2 lít NO.Bạn sẽ xem: triển khai 2 phân tích 1 mang lại 3.84 gam cu

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích lúc đo ở thuộc điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là

A.

Bạn đang xem: Thực hiện 2 thí nghiệm 1 cho 3.84 gam cu

V2= V1

B. V2 = 2,5 V1

C. V2 = 2V1

D. V2 = 1,5V1

Biết N+2 là thành phầm khử duy nhất của N+5. So sánh thể tích NO cùng điều kiện trong 2 thí điểm sau:

Thí nghiệm 1. Mang lại 6,4g Cu bội nghịch ứng cùng với 120ml hỗn hợp HNO3 1M được a lít NO

phân tích 2. đến 6,4g Cu phản bội ứng với 120ml hỗn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M được b lít NO

A. a = b

B. 2a = b

C. a = 2b

D. 2a = 3b

Cho 3,84g Cu phản ứng cùng với 80ml dung dịch đựng HNO 3 1M với H 2 SO 4 0,5M thấy thoát ra V(l) NO nghỉ ngơi (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm kiếm V ?

A. 0,448.

B. 0,896.

C. 1,792.

D. 1,344.

Có bố dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số đột nhiên là (1), (2), (3).

-Trộn 5 ml hỗn hợp (1) cùng với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư chiếm được V1 lít khí NO

-Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml hỗn hợp (3), thêm bột Cu dư thu được 2V1 lít khí NO

-Trộn 5 ml dung dịch (2) cùng với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư chiếm được V2 lít khí NO

Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào dưới đây đúng?

A. V2 = V1

B. V2 = 3V1

C. V2 = 2V1

D. 2V2 = V1

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho 39,84 gam tất cả hổn hợp X1 tất cả Fe3O4 với Cu vào hỗn hợp HNO3 đun nóng, nhận được 0,23 mol NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc), dung dịch Y1 cùng 3,84 gam Cu. Mang lại từ từ cho dư hỗn hợp NH3 vào dung dịch Y1, không tồn tại không khí, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:

A. 27 gam

B. 46,6 gam

C. 40,5 gam

D. 42,5 gam

Lớp 11 chất hóa học 1 0

Thực hiện tại 2 thí nghiệm:

Mối liên hệ giữa V1 và V2 là:

A.

Xem thêm: Đề 2: Cảm Nghĩ Về Thời Khắc Chuyển Mùa Hạ Sang Thu 2022 Siêu Hay

V1 = V2

B.V2= 2,5V1

C.V2= 2V1

D.V2= 1,5V1

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho 3,2 gam bột Cu công dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp tất cả HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng hoàn toàn sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Giá trị của V là:

A. 0,764

B. 0,448

C. 1,792

D. 0,672

Lớp 11 hóa học 1 0

Tiến hành điện phân dung dịch cất NaCl 0,4M với Cu(NO3)2 0,5M bằng điện rất trơ, màng chống xốp với cường độ loại điện không đổi I = 5 A trong thời gian 8492 giây thì dừng năng lượng điện phân, làm việc anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột fe vào hỗn hợp sau năng lượng điện phân, ngừng phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) cùng 0,8m gam rắn ko tan. Giá trị của m là

A. 29,4 gam.

B. 25,2 gam.

C. 16,8 gam.

D. 19,6 gam

Lớp 11 chất hóa học 1 0

Cho 6,6 gam một anđehit X 1-1 chức, mạch hở bội phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra mang đến phản ứng hết với axit HNO3 loãng, bay ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo sinh hoạt đktc). Công thức kết cấu thu gọn của X là

A. CH3CHO.

B. HCHO.

Xem thêm: Công Thức Tính Lực Căng Dây, Cách Để Tính Lực Căng Dây Trong Vật Lý

D. CH2 = CHCHO.

Lớp 11 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN