Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

     

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa đường thẳng AC với B’D’ bằng
Bạn đang xem: Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với phương diện phẳng ABC.SA=1 cùng đáy ABC là tam giác hồ hết với độ nhiều năm cạnh bởi 2. Tính góc thân mặt phẳng SBC cùng mặt phẳng ABC


Cho hàm số y=f(x) tất cả đạo hàm f"x=3−x10−3x2x−22với hồ hết x∈ℝ.Hàm số gx=f3−x+16x2−13đồng biến chuyển trên khoảng chừng nào trong số khoảng sau?


Cho hình chóp S.ABC tất cả SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy, SA = 2a tam giác ABC vuông cân nặng tại C với AC=a2.Góc giữa mặt đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng


Cho hình chóp S.ABCD tất cả SA=a,SA⊥ABCD,đáy ABCD là hình vuông. Gọi M là trung điểm của AD góc thân (SBM) và mặt dưới bằng Tính khoảng cách từ D mang đến mặt phẳng (SBM)


Cho khối tứ diện OABC bao gồm OA,OB,OC song một vuông góc cùng OA=3cm,OB=4cm,OC=10cm.Thể tích khối tứ diện OABC bằng


Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ

*

Phương trình 2f(x)+7=0 có bao nhiêu nghiệm?
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 10 Sbt Vật Lý 8 Bài 10: Lực Đẩy Ác

Cho hàm số y=f(x) bao gồm đạo hàm liên tiếp trên R dấu của đạo hàm được cho vì bảng

*

Hàm số y=f(2x-2) nghịch biến trong vòng nào?


Cho hàm số y = f(x) tất cả đồ thị như hình vẽ

*

Khẳng định làm sao trong các khẳng định sau đấy là sai?


Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ diện tích s đáy bằng 3 và độ cao bằng 5. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm của AA’.BB’,CC’,GG’ lần lượt là trung tâm của hai đáy ABC,A’B’C’ Thể tích của khối nhiều diện lồi có những đỉnh là các điểm G,G’,M,N,P bằng


Cho hàm số f(x) gồm bảng biến hóa thiên:

*

Hàm số đã mang lại đồng biến trên khoảng nào bên dưới đây?


Hàm số nào tiếp sau đây có đồ gia dụng thị như con đường cong sinh sống hình vẽ?

*
Xem thêm: Soạn Văn Bài Đồng Chí - Soạn Bài Đồng Chí (Trang 128)

Cho hàm số bậc tía y = f(x) bao gồm đồ thị như hình vẽ.

*

Hàm số y = f(|x+1| - 1) tất cả bao nhiêu điểm rất trị?


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam