Tìm số tự nhiên có hai chữ số

     
*

Tìm số tự nhiên có nhị chữ số. Hiểu được tổng của hai chữ số sẽ là 10 với nếu đổi nơi hai chữ số ấy thì được số mới to hơn số cũ là 36


*

Tìm số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số. Hiểu được tổng của nhị chữ số chính là 10 cùng nếu đổi địa điểm hai chữ số ấy thì được số mới hơn số cũ là 36.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có hai chữ số


*

Gọi chữ số hàng đơn vị của số đã cho rằng x (0 ≤ x ≤ 9 ; x ∈ N).

Khi đó, chữ số hàng chục là 10 – x

Chữ số đã cho gồm dạng : 10(10 – x) + x = 100 – 9x

Khi đổi chỗ, ta được số mới gồm dạng : 10x + 10 – x = 9x + 10

Theo bài xích ra ta tất cả phương trình :

9x + 10 = (100 – 9x) + 36 ⇔ 18x = 126

⇔ x = 7 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy số đã chỉ ra rằng 37.


Gọi chữ số hàng đơn vị chức năng của số đã chỉ ra rằng x (0 ≤ x ≤ 9 ; x ∈ N).

Khi đó, chữ số hàng chục là 10 – x

Chữ số đang cho bao gồm dạng : 10(10 – x) + x = 100 – 9x

Khi thay đổi chỗ, ta được số mới bao gồm dạng : 10x + 10 – x = 9x + 10

Theo bài ra ta tất cả phương trình :

9x + 10 = (100 – 9x) + 36 ⇔ 18x = 126

⇔ x = 7 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy số đã chỉ ra rằng 7


tìm một vài tự nhiên có hai chữ số.biết tổng nhì chữ số đó là 10 và nếu đổi chỗ hai chữ số ấy thì được một trong những mới to hơn số cũ là 36


đáp án 73 giải pháp giải call số tn đó là ab (đk:tự tìm)theo đề bài ta có hệ(heptegincasesa+b=10\overlineba-overlineab=36endcases) từ giải nha


tìm số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số .biết tổng là 10 ,nếu đổi khu vực hai chữ số ấy thì được số lớn hơn số cũ là 36


Tìm một số trong những tự nhiên gồm hai chữ số, biết rằng:

– Tổng nhì chữ số là 12

– ví như đổi địa điểm hai chữ số thì được một số mới to hơn số chính là 36.


Gọi số đề nghị tìm là 

*
 = 10a +b (a, b ∈ N; 0

Ta có a + b = 12 giỏi b = 12 - a

Khi đổi chỗ hai chữ số thì ta được số bắt đầu là 

*
 = 10b + a

Số mới lớn hơn số cũ 36 đơn vị nên ta có phương trình 10a + b + 36 = 10b + a

Giải phương trình:

10a + b + 36 = 10b + a

⇔ 9a + 36 = 9b

⇔ a + 4 = b

⇔ a + 4 = 12 – a

⇔ 2a = 8

⇔ a = 4 ⇒ b = 8 (tmđk)

Vậy số buộc phải tìm là 48.

Xem thêm: Soạn Hóa Học Lớp 8 Bài 2 Chất, Hoá Học 8 Bài 2: Chất Giải Hoá Học Lớp 8 Trang 11


Giải bài xích toán bằng phương pháp lập hệ phương trình: 1) kiếm tìm số gồm hai chữ số biết rằng tổng của hai chữ số đó bằng 9 cùng nếu đổi địa điểm 2 chữ số cho nhau thì được số new hơn số đã cho rằng 452)Tìm số tất cả hai chữ số biết rằng tổng của nhị chữ số đó bằng 16 cùng nếu đổi vị trí 2 chữ số lẫn nhau thì được số mới hơn số đã chỉ ra rằng 183) mang đến số thoải mái và tự nhiên có 2 chữ số . Giả dụ đổi vị trí 2 chữ số của nhau thì được một trong những mới lớn hơn số đã chỉ ra rằng 63. Tổng của số bắt đầu và số đã chỉ ra rằng 99. Search số đang cho.4) đến số thoải mái và tự nhiên có 2 ch...
Đọc tiếp

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: 

1) kiếm tìm số bao gồm hai chữ số hiểu được tổng của hai chữ số đó bằng 9 và nếu đổi địa điểm 2 chữ số cho nhau thì được số bắt đầu hơn số đã cho là 45

2)Tìm số tất cả hai chữ số biết rằng tổng của nhị chữ số đó bởi 16 và nếu đổi vị trí 2 chữ số cho nhau thì được số mới hơn số đã chỉ ra rằng 18

3) mang đến số tự nhiên và thoải mái có 2 chữ số . Nếu đổi chỗ 2 chữ số của nhau thì được một trong những mới lớn hơn số đã chỉ ra rằng 63. Tổng của số new và số đã chỉ ra rằng 99. Search số vẫn cho.

4) đến số thoải mái và tự nhiên có 2 chữ số . Nếu như đổi khu vực 2 chữ số của nhau thì được một số mới to hơn số đã cho là 36. Tổng của số new và số đã chỉ ra rằng 110. Tra cứu số vẫn cho.

 

 

Giúp bản thân vs mính buộc phải gấp lắm

 


Xem chi tiết
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy
Tìm số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số, biết rằng ba lần chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng đơn vị chức năng 6 1-1 vị, với nếu viết nhị chữ số ấy theo đồ vật tự ngược lại thì được một số trong những mới (có nhì chữ số) to hơn số cũ 36 đối chọi vị. Số đó là?
Xem chi tiết
Lớp 9ToánBài 5: Giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình
1
0
GửiHủy

Gọi số cần tìm là (overlineab)(Điều kiện: (left{eginmatrixa,bin N\0)

Vì cha lần chữ số sản phẩm chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 6 đơn vị nên ta gồm phương trình: (3a-b=6)(1)

Vì khi viết hai chữ số ấy theo máy tự trái lại thì được một trong những mới to hơn số cũ là 36 đơn vị nên ta có phương trình: (10b+a-left(10a+b ight)=36)

(Leftrightarrow10b+a-10a-b=36)

(Leftrightarrow-9a+9b=36)

(Leftrightarrow a-b=-4)(2)

Từ (1) cùng (2) ta lập được hệ phương trình:

(left{eginmatrix3a-b=6\a-b=-4endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrix2a=10\a-b=-4endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixa=5\b=a+4=5+4=9endmatrix ight.)(thỏa ĐK)

Vậy: Số bắt buộc tìm là 59


Đúng 1

Bình luận (0)

Tìm 1 số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số, biết rằng: Tổng 2 chữ số là 12.Nếu đổi vị trí 2 chữ số thì được 1 số mới lớn hơn số chính là 36.


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Gọi số cần tìm là ab(0ta tất cả tổng nhị chữ số là 12=> a+b=12 a=12-blại gồm Nếu đổi nơi hai chữ số thì ta được số mới lớn hơn số cũ là 36ab - ba = 36 9a-9b =36 a-b = 4 12 - 2b=4 b=4=> a=8=> số buộc phải tìm là 84

Tham Khảo nhé


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Tìm số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số, biết rằng năm lần chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị 12 1-1 vị, cùng nếu viết nhị chữ số ấy theo thứ tự trái lại thì được một số mới (có hai chữ số) lớn hơn số cũ 36 đơn vị.

Xem thêm: Top 5+ Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Ngôi Nhà Bằng Tiếng Anh

Số kia là: .


Xem chi tiết
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

gọi số đề xuất tìm là (overlinexy)

ta có hệ

(heptegincases5x-y=12\left(10y+x ight)-left(10x+y ight)=36endcases)

(Rightarrowheptegincases5x-y=12\-9x+9y=36endcases=>heptegincases45x-9y=108\-45x+45y=180endcases=>heptegincases36y=288\5x-y=12endcases=>heptegincasesy=8\5x=20endcases)

(Rightarrowheptegincasesy=8\x=4endcases)

zậy số đề xuất tìm là 48


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

tìm số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số , biết rằng tổng các chữ số của chính nó là 11 cùng nếu đổi vị trí hai chữ số đó cho nhau ta được số bắt đầu hơn số cũ 63 đối kháng vị


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Gọi số nên tìm là ab, theo đề bài xích ta có:

ba - ab = 63

=> (10b + a) - (10a + b) = 63

=> 9b - 9a = 63

=> 9(b - a) = 63

=> b - a = 7

=> a = (11 - 7) : 2 = 2

b = 11 - 2 = 9

KL: số bắt buộc tìm là 29


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)