Tính Từ Chỉ Trạng Thái

     

Tính trường đoản cú chỉ trạng thái là 1 mảng đặc trưng để biểu đạt suy nghĩ của bọn chúng ta, kèm theo các thành phần không giống của câu. Mong muốn là 120 tính từ diễn tả trạng thái của người mà tui đã nỗ lực chia theo cặp đối nghĩa để dễ học, sẽ giúp đỡ ích bà con trong bài toán học và diễn đạt ý của mình.

Bạn đang xem: Tính từ chỉ trạng thái

*

I. TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TÍCH CỰC

A

Amused /ə’mju:zd/: vui vẻ

Active /’æktiv/: công ty động

B

Blessed /’blesid/: hạnh phúc

Bouncy /’baʊnsi/: hoạt bát, năng nổ

C

Confident /ˈkɑːnfɪdənt/ = Sure of your abilities: từ bỏ tin

Cheerful /’t∫jəfl/: vui mừng, phấn khởi, vui vẻ

Chatty /’t∫æti/: say mê nói chuyện, ưng ý tán gẫu

Content /kən’tent/: hài lòng, toại nguyện, bởi lòng

Cute /kju:t/: dễ dàng thương

D

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/: cực kỳ hạnh phúc, phấn khích

E

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/: nhiệt tình

Excited /Excited/: phấn khích, hứng thú

Ecstatic /ɪkˈstætɪk/: cực kì hạnh phúc

Elated /i’leitid/: cực kỳ hạnh phúc

Easy – going /’i:zi,gouiɳ/ : đam mê thú, cảm giác thoải mái

F

Felicitous /fə’lisitəs/: may mắn

G

Great /ɡreɪt / = Very good: hay vời

Glad /glæd/: vui vẻ, vui mừng

I

Intrigued /inˈtri:g/ = being so interested in something you have to lớn find out more: hấp dẫn, tạo tò mò

Idealistic /,aidiə’listik/: lý tưởng chủ nghĩa

J

Joyful /’dʒɔifəl/: thích hợp thú, vui sướng

H

Happy /’hæpi/: hạnh phúc

K

Keen /kiːn/ = Interested in or attracted by someone or something : đắm đuối thích, tha thiết

Kind /kaind/ : giỏi bụng, tử tế

L

Likeable /’laikəbl/: dễ thương

M

Mirthful /’mɜ:θfl/: vui vẻ, mỉm cười đùa

O

Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn/: siêu sung sướng

Overjoyed /ˌoʊvərˈdʒɔɪd/: cực kì hứng thú.

Optimistic/,ɒpti’mistik/: lạc quan, yêu thương đời

P

Positive /ˈpɑːzətɪv/: lạc quan

Pleased /pli:zd/: hài lòng

Perky /’pə:ki/: tươi tắn

R

Relaxed /rɪˈlækst/: thư giãn, thoải mái

Romantic /rəʊ’mæntik/ : lãng mạn

Reliable /ri’laiəbl/ : xứng đáng tin

S

Surprised /sə’praɪzd/: ngạc nhiên

T

Terrific /Terrific/: hay vời

W

Wonderful /ˈwʌndərfl/: hay vời

II.TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TIÊU CỰC

*

1.Từ vựng cảm xúc diễn tả sự hại hãi

E

Emotional /ɪˈmoʊʃənl/: dễ dẫn đến xúc động

F

Frightened /ˈfraɪtnd/: hại hãi

H

Horrified /’hɒrɪfaɪ/: sợ hãi

S

Scared /skerd/: sợ hãi hãi

T

Terrified /ˈterɪfaɪd/: khôn xiết sợ hãi

2. Từ vựng cảm xúc diễn tả sự lo lắng

A

Anxious /ˈæŋkʃəs/: lo lắng

Apprehensive /ˌæprɪˈhensɪv/: khá lo lắng

B

Bewildered /bɪˈwɪldər/ = Very confused: vô cùng bối rối

Baffled /’bæfl/: ngán nản

Bothered /’bɒðə/: cạnh tranh chịu

Bored /’bɔ:dəm/: bi thiết chán

C

Confused /kən’fju:zd/: lúng túng

Constricted /kən’striktid/: thiếu đọc biết

D

Doubt /daʊt/: mù mờ, hoài nghi

F

Flustered /’flʌstə/: bối rối, hồi hộp

Foggy /’fɒgi/: sửng sốt

W

Worried /’wʌrid/: lo lắng

S

Stress /stres/: căng thẳng, áp lực

T

Tense /tens/: căng thẳng

Trapped /træp/: bế tắc

U

Unsettle /,ʌn’setl/: lo sợ, lo âu

3. Tự vựng cảm xúc diễn đạt sự tức giận

A

Angry /’æŋgri/: tức giận

Annoyed /əˈnɔɪd/: bực mình

C

Cross /krɔːs/ = Quite angry: bực mình

F

Furious /ˈfjʊriəs/: giận giữ, điên tiết

I

Irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/: nặng nề chịu

S

Seething /siːðɪŋ/: hết sức tức giận nhưng che kín

T

Upset /ʌpˈset/: tức giận hoặc ko vui

4. Tự vựng cảm xúc miêu tả sự tiêu cực khác

A

Appalled /əˈpɔːld/: siêu sốc

Arrogant /’ærəgənt/: kiêu ngạo

Ashamed /əˈʃeɪmd/: xấu hổ

At the over of your tether = Completely fed up: ngán vô cùng

Amazed /ə’meiz/: ngạc nhiên, tởm ngạc

Astounded /ə’staʊnd/: bất ngờ

Aghast /ə’gɑ:st/: ghê ngạc, thất kinh

B

Bored /bɔ:d/: chán

Betrayed /biˈtrei/ = When someone breaks the trust you have in them: làm phản bội

C

Cheated /tʃiːtɪd/ = When you don’t get something that you think you deserve: bị lừa

D

Depressed /dɪˈprest/: rất buồn

Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/: thất vọng

Disorganized /dis’ɔ:gənaizd/: không có tổ chức

E

Envious /ˈenviəs/: thèm muốn, đố kỵ

Embarrassed /ɪmˈbærəst/ = Slightly ashamed: hơi xấu hổ

Emotional /iˈməʊʃənl/ = You have strong feelings (happy or sad) and you cry: xúc động

F

Frustrated /frʌ’streɪtɪd/: tuyệt vọng

H

Hurt /hɜ:t/: tổn thương

I

Intrigued /ɪnˈtriːɡd/: hiếu kỳ

Incredulous /in’kredjʊləs/: ngờ vực, hoài nghi

J

Jealous /ˈdʒeləs/: ganh tị

Jaded /ˈdʒeɪdɪd/: chán ngấy

L

Let down /let daʊn/: thất vọng

M

Malicious /mə’lɪʃəs/: ác độc, hiểm độc, đầy dã tâm

N

Negative /ˈneɡətɪv/: tiêu cực; bi quan


Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst /: kinh ngạc đến nỗi lần khần phải làm gì

O

Overwelmed /ˌoʊvərˈwelmd /: choáng ngợp

P

Puzzle /ˈpʌzl/ : băn khoăn, rối trí

R

Reluctant /rɪˈlʌktənt/: miễn cưỡng

S

Sad /sæd/: buồn

Stressed /strest/: mệt mỏi mỏi

Suspicious /səˈspɪʃəs/: nhiều nghi, ngờ vực

Shocked /∫ɒk/ : khiếp ngạc, sốc

Startled /’stɑtl/: lag mình

Shy /∫ai/: hổ hang ngùng, tự ti

Selfish /’selfi∫/: ích kỷ

T

Terrible /ˈterəbl/: nhỏ xíu hoặc mệt mỏi

Thoughtful /’θɔ:tfl/: trầm tư

Tired /’taɪɘd/: mệt, mệt mỏi mỏi

U

Unhappy /ʌnˈhæpi/: buồn

V

Victimised /ˈvɪktɪmaɪz/: cảm thấy chúng ta là nạn nhân của người nào hoặc đồ vật gi đó

Vain /vein/: trường đoản cú phụ, trường đoản cú đắc

III. Phương thức ghi nhớ các từ giờ đồng hồ Anh chỉ cảm xúc

Nếu chúng ta tìm kiếm từ khóa “học trường đoản cú vựng giờ Anh” trên thanh search kiếm, bạn sẽ nhận được hàng trang nhiều năm kết quả, nhưng đâu new là giải pháp học hiệu quả nhất? hôm nay Step Up sẽ ra mắt đến bạn cách thức học tuy ko mới, nhưng để giúp đỡ bạn học trường đoản cú vựng “không khi nào quên” giỏi nói những khác: old but gold !

Học từ vựng giờ Anh qua hình hình ảnh và âm thanh

Bộ não bé người đón nhận hình hình ảnh và music nhanh gấp các lần so với chữ viết.

Xem thêm: Nội Dung Và Nghệ Thuật Văn Bản Cổng Trường Mở Ra, Văn Bản Cổng Trường Mở Ra

Khi bắt đầu học trường đoản cú vựng, hãy lắng nghe giải pháp nói của người bạn dạng ngữ, tiếp nối gắn vào trong 1 hình ảnh minh họa ví dụ mà bạn phát hiện hoặc tự tưởng tượng ra. Hoặc chúng ta cũng có thể học từ bỏ vựng trải qua truyện tranh, âm nhạc hoặc phim ảnh, đấy là cách học không khiến nhàm chán giúp nhớ lâu và khiến cho việc tự học tiếng Anh giao tiếp tại nhà trở đề xuất thú vị hơn.

Xem thêm: Số Hiệu Nguyên Tử Là Gì ? Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử

Trên đây là một số tính từ bỏ chỉ cảm xúc con người, cũng tương tự một phương thức ghi lưu giữ từ tốt mà bạn có thể tham khảo.