Too Good To Be True Là Gì

     
*

1. “Too good to lớn be true” tức thị gì?

“Too good to lớn be true” là cụm từ chỉ một việc giỏi đến mức khó khăn tin, hoặc có vẻ cực tốt nhưng không có thật.

Bạn đang xem: Too good to be true là gì

Ex :

- I’m afraid you were quoted the wrong price. I thought it was too good khổng lồ be true.” (Tôi e rằng các bạn đã được làm giá sai. Tôi cho là nó “quá giỏi để vươn lên là sự thật”!)

- I had lớn ask them khổng lồ repeat their salary offer because it just seemed too good lớn be true!

 Tôi đã yêu cầu họ (phía tuyển chọn dụng) tái diễn mức lương họ ý kiến đề nghị bởi chỉ là, trong khi nó “quá xuất sắc để là sự thật”!

- When we saw some of their results, <…> we thought it was almost too good to lớn be true,” Conway told bbc Radio Sheffield.

Conway nói với đài truyền hình bbc Radio Sheffield: “Khi cửa hàng chúng tôi thấy một số hiệu quả của họ,<…> chúng tôi nghĩ rằng nó gần như là “quá xuất sắc để biến sự thật”.

2. Cách sử dụng TOO vào câu


Too thường đứng trước tính tự (Adjective) và Trạng tự (adverb) để biểu hiện tình trạng vượt thừa sự ao ước đợi.

2.1 lúc TOO đứng trước Tính trường đoản cú (Adjective)

Cấu trúc 1: Điều gì quá… để ai đó làm việc gì đó.S + be + Too + Adjective + For Somebody to bởi something.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Khóa Điện Thoại Android Từ Xa Bằng Điện Thoại Iphone Và Android

Ví dụ:

+ This shirt is too small for him khổng lồ wear. (for him not for he)

+ This milk is too cold for her lớn drink. (for her not for she)

Cấu trúc 2: Điều gì/ai đó quá… cho việc gì đó.S + be + Too + Adjective + For something.

Ví dụ:

+ She is too young for that posision. (Cô ấy thừa trẻ đến vị trí đó.)

+ It is too expensive for a bike. (Cái giá chỉ quá đắt cho một dòng xe đạp.)

Cấu trúc 3: Điều gì đấy quá… khiến ai đó không thể làm gìS + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not bởi vì something..

Ví dụ:The house is too expensive that I could not buy it. (Ngôi công ty quá đắt khiến tôi quan trọng mua.)He is too handsome that I could not even look into his eyes. (Anh ấy quá đẹp nhất trai khiến cho tôi không đủ can đảm nhìn trực tiếp vào mắt.)

Cấu trúc này thường xuyên ở dạng tủ định và phương pháp dùng giống với cấu tạo So + Adjective + that + Clause.

2.2 lúc TOO đứng trước Trạng trường đoản cú (Adverb)

Cấu trúc:1. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to bởi vì something.

Xem thêm: Google Meet Không Mở Được Camera, Đây Là Cách Khắc Phục!

2. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not vì chưng something.

Ví dụ: He runs too fast for me to lớn catch up. (Anh ta chạy quá cấp tốc so với tôi để đuổi kịp.)He runs too fast that I can not catch up. (Anh ta chạy thừa nhanh khiến tôi cấp thiết đuổi kịp.)

Nếu cồn từ sau chủ ngữ là khổng lồ Be thì ta sẽ dùng Too + Adjective, giả dụ theo sau nhà ngữ là động từ hay thì ta dùng Too + Adverb