TRẠNG THÁI KÍCH THÍCH CỦA NGUYÊN TỬ

     

Vậy mức vừa lòng 6 vén phải to hơn n = 3. Thử với n = 4 (N) lúc đó có những vạch:
Bạn đang xem: Trạng thái kích thích của nguyên tử

Nguyên tử hiđrô sống trạng thái cơ bản có mức tích điện bằng ‒13,6 eV. Để gửi lên tinh thần dừng gồm mức năng lượng ‒3,4 eV thì nguyên tử hiđrô đề nghị hấp thụ một phôtôn có năng lượng


Một đèn laze có năng suất phát sáng sủa 1 W phát ánh sáng đơn sắc tất cả bước sóng 0,7 μm. Mang đến h = 6,625.10‒34Js, c = 3.108m/s. Số phôtôn của nó phát ra trong một giây là.


A.

*


B.

*
Xem thêm: Cảm Nhận Về 3 Câu Thơ Cuối Bài Đồng Chí, Phân Tích Khổ Cuối Bài Đồng Chí (13 Mẫu)

C.

*


D.

*


Giả sử ở 1 ngôi sao, sau thời điểm chuyển hóa tổng thể hạt nhân Hidrô thành phân tử nhân

*
thì ngôi sao từ bây giờ chỉ có
*
với cân nặng 4,6.1032 kg. Tiếp sau đó,
*
chuyển trở thành hạt nhân
*
thông qua quy trình tổng đúng theo
*
MeV. Coi cục bộ năng lượng lan ra từ quy trình tổng đúng theo này hầu như được phân phát ra với công suất trung bình là 5,3.1030 W. Mang đến biết. Một năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của
*
là 4g/mol, số A-vô-ga-đrô mãng cầu = 6,02.1023 mol‒1, 1eV=1,6.10‒19J. Thời hạn để gửi hóa hết
*
ở ngôi sao sáng này thành
*
vào khoảng


Cho 1 eV = 1,6.10-19J, h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s. Lúc êlectron (êlectron) vào nguyên từ hidrô đưa từ quỹ đạo dừng có tích điện –0,85 eV sang quỹ đạo dừng có tích điện –13,60 eV thì nguyên tử phạt ra sự phản xạ điện từ bao gồm bước sóng
Xem thêm: Top 10 Các Loài Hoa Màu Tím Lãng Mạn, Chung Thủy Đẹp Ngẩn Ngơ

*