UNLIKELY LÀ GÌ

     

Bên cạnh giải pháp phân biệt Customers với Clients mà ngày hôm qua IELTS TUTOR đã gợi ý đến những em, lúc này IELTS TUTOR chỉ dẫn thêm những em giải pháp phân biệt UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE

Xét ví dụ:

She was a small, dainty child, unlike her sister who was large & had big feet. Man”s ability to talk makes him unlike any other animal. I really enjoyed the film – it was unlike anything I”d seen before. Tom”s a rather shy child, unlike his younger brother! The village fete went well, unlike the previous year when very few people came.It”s unlike you lớn be quiet – is something wrong?

UNLIKELY biện pháp dùng giống như LIKELY thường xuyên trong nhiều IT IS UNLIKELY THAT mang nghĩa là KHÔNG THỂ NÀO

Xét ví dụ:

It”s pretty unlikely (that) they”ll turn up now – it”s nearly ten o”clock.The lack of evidence means that the case is unlikely lớn go to court. The government is unlikely khổng lồ agree khổng lồ the rebels” demands for independence. Such unpopular legislation is unlikely to lớn be introduced before the next election. Let”s face it, our team is most unlikely to lớn win. This film is unlikely to attract large audiences unless it is given a big push in the media.

Xét ví dụ:

The twins look alike, but they differ in temperament. The film”s message is that rich & poor are alike. As babies, the twins were so alike that I just couldn”t tell them apart.For the first few months the babies looked so alike I couldn”t tell which was which. Our views on politics are very alike.

Cách phân biệt lượt thích và AS trong tiếng anh, IELTS TUTOR đã hướng dẫn những em vô cùng kĩ rồi, nên nhớ đọc kĩ để khối hệ thống kiến thức nhé

LIKE đang xét như 1 giới từ với liên từ, sở hữu nghĩa GIỐNG NHƯ Sự khác nhau giữa lượt thích và Alike là like sẽ đi với một noun còn alike thì khôngLike dùng như 1 liên trường đoản cú thường chạm mặt ở câu: like i said before, 

Xét ví dụ:

He looks lượt thích his brother. She”s very much lượt thích her mother (= she is similar in appearance or character). Is Japanese food like Chinese? I”ve got a sweater just lượt thích that. Her hair was so soft it was like silk. You”re acting like a complete idiot! She sings lượt thích an angel! Like I said (= as I have already said), I don”t wear perfume. Like most people (= as most people would), I”d prefer to have enough money not to work. It feels/seems like (= it seems lớn me) ages since we last spoke. There”s nothing like a good cup of coffee (= it”s better than anything)!

Các khóa đào tạo IELTS online 1 kèm 1 – 100% cam đoan đạt target 6.0 – 7.0 – 8.0 – Đảm bảo áp ra output – Thi không đạt, học lại FREE
Bạn đang xem: Unlikely là gì

*Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Philip 9652 /90 Airfryer Xxl, Premium Nồi Chiên Airfryer Xxl Hd9650/91

Almost done…

We just sent you an email. Please click the links in the thư điện tử to confirm your subscription!
Xem thêm: " Nhà Thầu Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì ? Nhà Thầu Thi Công Tiếng Anh Là Gì

Danh mục rất có thể Bạn chưa chắc chắn Thẻ axit là gì bazơ là gì muối hạt là gì,highly unlikely là gì,in the unlikely sự kiện là gì,unlikely tức là gì,unlikely dịch là gì,unlikely sự kiện là gì,unlikely sự kiện nghĩa là gì,unlikely là gì,unlikely nghĩa là gì,unlikely to happen là gì Điều hướng bài xích viết