User story là gì

     

Đây là bài thứ 3 vào chuỗi series bài xích notes về FS. Nếu bằng hữu nào chưa đọc 2 notes trước thì hãy dừng lại & đọc ngay nhằm không bỏ lỡ ngẫu nhiên thông tin làm sao nhóe