VIẾT LẠI CÂU VỚI IF

     
Câu đk (conditional sentences) là câu phức, được áp dụng để tư duy về đầy đủ gì hoàn toàn có thể xảy ra, hoặc rất nhiều gì rất có thể đã xẩy ra và hầu hết gì họ mong mong sẽ xảy ra.

Bạn đang xem: Viết lại câu với if

Đặt câu với câu điều kiện là một trong những cấu trúc được sử dụng mỗi ngày trong giao tiếp, trong các cuộc truyện trò tiếng Anh với cả trong số bài thi trung học rộng rãi của thí sinh. Bởi vì thế, trong bài viết dưới đây, người sáng tác sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan liêu về cách tất cả các đk hoạt động, và bí quyết viết lại các câu điều kiện bằng những cấu trúc khác.

Key takeaways

Câu điều kiện luôn luôn có nhị phần, 1 phần bắt đầu bằng mệnh đề ‘if’ để thể hiện tình huống có thể xảy ra cùng phần đồ vật hai là mệnh đề thiết yếu mô tả hậu quả.

Cấu trúc viết lại câu điều kiện If

Viết lại câu bằng bằng phương pháp đảo ngữ

Câu đk loại 1: Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Câu điều kiện loại 2: Were + S1 + (not) + khổng lồ V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (infinitive)

Câu đk loại 3: Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Câu đk hỗn hợp: Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (infinitive)

Viết lại câu điều kiện với Unless: Unless = If... Not (nếu… không…)

Viết lại câu điều kiện với Otherwise: Otherwise = If you don’t (Nếu không các bạn sẽ….)

Viết lại câu đk với ý nghĩa sâu sắc “Nếu ko có” hoặc “Nếu ko vì”

Without + danh từ

But for + danh từ

So, That’s why, Because

Tổng quan liêu về câu điều kiện

Một câu điều kiện được dựa vào từ "If". Câu điều kiện luôn có nhị phần: - một trong những phần bắt đầu bởi mệnh đề ‘if’ để biểu đạt tình huống hoàn toàn có thể xảy ra cùng phần đồ vật hai biểu hiện hậu quả.

– Mệnh đề nêu điều kiện (mệnh đề IF): thể hiện tình huống rất có thể xảy ra.

– Mệnh đề chính: thể hiện hậu quả.

Ví dụ:

*

Cấu trúc viết lại câu điều kiện If

Viết lại câu bằng bằng phương pháp đảo ngữ

Đảo ngữ là hình thức mà người viết sẽ đảo vị trí thông thường của chủ ngữ và đụng từ vào câu nhằm mục tiêu nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của câu đó. Đảo ngữ vào câu điều kiện được ra mắt với câu đk loại 1, câu đk loại 2, câu điều kiện loại 3 với câu điều kiện hỗn hợp.

Câu đk loại 1

Khi đảo ngữ câu đk loại 1, ý nghĩa của câu sẽ mô tả sự kế hoạch sự, và trang nhã hơn, quan trọng được dùng khi gửi ra đòi hỏi hoặc nhờ vào vả đối phương. Câu đk loại 1 được áp dụng để miêu tả một việc hoàn toàn có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động tự thường:

If + S1 + V (thì bây giờ đơn), S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Động từ khổng lồ be:

If + S1 + am/ is/ are (not) + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Should + S1 + (not) + be + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

If you decide to lớn sell that book, I will be glad to lớn buy it immediately.

Dịch: nếu như bạn quyết định chào bán cuốn sách đó, tôi sẽ rất vui để sở hữ nó tức thì lập tức.

If the government protects the tigers, they will not become extinct.

Dịch: Nếu chủ yếu phủ đảm bảo loài hổ, bọn chúng sẽ không biến thành tuyệt chủng.

If you are late today, our teacher will get mad.

Dịch: Nếu bây giờ bạn trễ học, giáo viên của bọn họ sẽ nổi giận.

=> Should you decide to sell that book, I will be glad lớn buy it immediately.=> Should the government protect the tigers, they will not become extinct.

=> Should you be late today, our teacher will get mad.

Câu điều kiện loại 2

Khi hòn đảo ngữ câu điều kiện loại 2, ý nghĩa sâu sắc của câu sẽ nhiều lúc thể hiện nay sự nuối tiếc nuối, và rất hữu ích khi fan nói ước ao đưa ra lời răn dạy một giải pháp lịch sự, làm sút tính áp đặt. Câu điều kiện loại 2 trình bày một việc không thể gồm thật ở hiện tại tại.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động từ bỏ thường:

If + S1 + V (thì thừa khứ đơn), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Were + S1 + (not) + to lớn V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Động từ bỏ tobe:

If + S1 + were (not), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: nếu như là to lớn be thì chỉ sử dụng were

Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

If I were her, I would not work for that company.

Dịch: Tôi đã không thao tác làm việc cho doanh nghiệp đó, nếu như tôi là cô ta.

If it rained right now, it would be so good.

Dịch: Nếu bây chừ trời mà lại mưa, thì xuất sắc quá.

=> Were I her, I would not work for that company.

=> Were it lớn rain right now, it would be so good.

*

Câu đk loại 3

Khi đảo ngữ câu đk loại 3, chân thành và ý nghĩa của câu sẽ nhấn mạnh vấn đề ý nghỉ ngơi mệnh đề If. Câu điều kiện loại 3 thể hiện một việc không thể gồm thật làm việc quá khứ.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động từ bỏ thường:

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Động từ to lớn be:

If + S1 + had (not) been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + have + past participle.

If he hadn’t been busy yesterday, he would have come lớn the party.

Dịch: Nếu ngày hôm qua anh ấy ko bận thì anh ấy đang đến tham dự buổi tiệc rồi.

If I hadn"t woken up late that morning, I wouldn"t have been late for school.

Dịch: trường hợp sáng hôm đó tôi không dậy trễ, thì tôi vẫn không đi học trễ.

=> Had he not been busy yesterday, he would have been come to the party

=> Had I not woken up late that morning, I wouldn"t have been late for school.

Câu đk hỗn hợp

Khi hòn đảo ngữ câu đk hỗn hợp, ý nghĩa sâu sắc của câu sẽ nhấn mạnh vấn đề sự nuối tiếc nuối về một hành động trong thừa khứ nhưng công dụng còn tác động đến hiện tại. Thông thường, mệnh đề “if” kiểu như câu đk loại 3 và mệnh đề bao gồm giống câu đk loại 2.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (nguyên mẫu)

If Jane had done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Dịch: nếu Jane đang ôn tập cẩn trọng vào ngày hôm qua, thì hiện giờ cô ấy sẽ không biến thành điểm thấp.

→ Mệnh đề if loại 3 (đảo ngữ) – mệnh đề thiết yếu loại 2.

=> Had Jane done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Viết lại câu đk với “Unless”

Unless được áp dụng thay If… not trong toàn bộ các các loại câu điều kiện.

Cấu trúc: Unless = If... Not (nếu… không…)

Ví dụ:

If that kid doesn’t stop annoying me, I may not let him play in my room.

=> Unless that kid stops annoying me, I may not let him play in my room.

Dịch: nếu như đứa trẻ kia không (Trừ lúc đứa trẻ em đó) ngừng làm phiền tôi, thì tôi có thể không để nó đùa trong chống của tôi.

If my hometown didn’t improve transportation system, there would not be many tourists.

=> Unless my hometown improved transportation system, there would not be many tourists.

Dịch: Nếu quê nhà tôi không (Trừ khi quê hương tôi) nâng cấp hệ thống giao thông, thì nó đã không có tương đối nhiều khách du lịch.

Viết lại câu đk với Otherwise (nếu ko …..thì)

Otherwise thường được sử dụng như là “If you don’t”, và sau Otherwise + S + V

Ví dụ:

If you vì not apply sun cream, your body toàn thân will get sunburnt.

=> You should apply sun cream otherwise your toàn thân will get sunburnt.

Dịch: chúng ta nên thoa kem phòng nắng, ví như không, cơ thể các bạn sẽ bị cháy nắng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vào Trang Web Toanhoc247, Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Học247

Viết lại câu đk với ý nghĩa “Nếu không có” hoặc “Nếu không vì”

Without

Người học áp dụng “Without” vào trường hợp đưa định hiệu quả sẽ biến đổi như nạm nào nếu như mệnh đề đk diễn ra. để ý Without + danh từ.

Ví dụ:

If the groom were not present, the wedding could not be held.

=> Without the groom’s presence, the wedding could not be held.

Dịch: Nếu không có sự hiện hữu của chú rể, ăn hỏi không thể được tổ chức.

But for

Người học có thể sử dụng “but for” khi hy vọng thể hiện sự biết ơn, hoặc nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng đặc biệt của vế điều kiện. (chỉ cần sử dụng với câu đk loại 2 và 3)

Ví dụ:

If it weren’t for his help, I couldn’t use my computer.

=> But for his help, I couldn’t use my computer.

Dịch: Nếu không có sự giúp sức của anh ấy, tôi đang không thể áp dụng máy tính.

Viết lại câu điều kiện với “so, that’s why, because

Người học bao gồm thể đổi khác các câu ghép nối nhau vì chưng liên từ bỏ “so, that’s why, because” về những câu điều kiện.

Lưu ý:

Nếu câu có because thì người học bỏ because, núm từ “if” vào ngay vị trí từ “because”.

Nếu câu bao gồm so/that’s why thì quăng quật so/that’s why, thêm tự “if” vào vế ngược lại.

Đổi thể của mệnh đề trong câu, từ xác minh => lấp định hoặc tủ định => khẳng định.

Nếu động từ trong câu tất cả chứa liên từ bỏ là tương lai đơn, thì fan học sử dụng câu đk loại 1.

Nếu động từ trong câu có chứa liên từ là bây giờ đơn, thì fan học cần sử dụng câu điều kiện loại 2.

Nếu động từ trong câu có chứa liên từ là thừa khứ đơn, thì tín đồ học dùng câu điều kiện loại 3.

Ví dụ:

He didn’t get a promotion because he didn’t reach the assigned target.

=> He could have gotten a promotion if he had reached the assigned target.

Dịch: (Anh ta hoàn toàn có thể được thăng chức nếu như anh ta đạt tiêu chuẩn được giao.)

Lucy doesn’t finish her homework, so her mother let her stay at home.

=> If Lucy finished her homework, her mother wouldn’t let her stay at home.

Dịch: (Nếu Lucy ngừng bài tập về nhà, bà mẹ cô sẽ không để cô nghỉ ngơi nhà.)

Luyện tập

Bài 1: Sử dụng kết cấu đảo ngữ để viết lại các câu sau.

1.If you see John, please give him my best regards.

2. If you were to lớn earn a huge salary, what would you bởi with the money?

3. If he hadn’t squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. If she were to get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. If you need assistance, please let us know.

6. If he is accepted for the job, he will go out và celebrate.

7. If I hadn’t chosen to learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. If it had been so strange, I would have remembered it.

9. If I were in your shoes, I would tell her the truth.

10. If he were promoted, his salary would double.

Bài 2: Viết lại các câu bên dưới đây

1. Jack woke up late so he missed the bus. (Đổi qua If)

2. My mother’s health improves because she exercises daily. (Đổi qua If)

3. The cinema ticket is expensive, that’s why I don’t buy it. (Đổi qua If)

4. We can win the championship if we avoid bad injuries. (Đổi qua Without)

5. You should hurry up if you don’t want lớn miss the train. (Đổi qua Otherwise)

6. If she had her máy tính xách tay with her, she would thư điện tử me. (Đổi qua đảo ngữ If)

7. But for his advice, I couldn’t solve this math problem. (Đổi qua If)

8. If she has a temperature, she will see the doctor. (Đổi qua đảo ngữ If)

9. If you don’t want your parents to be angry, you must go trang chủ before 10 pm. (Đổi qua Otherwise)

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes if we didn’t have this washing machine. (Đổi qua Without)

Đáp án

Bài 1:

1. Should you see John, please give him my best regards.

2. Were you to earn a huge salary, what would you vì with the money?

3. Had he not squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. Were she lớn get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. Should you need assistance, please let us know.

6. Should he be accepted for the job, he will go out & celebrate.

7. Had I not chosen to lớn learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. Had it been so strange, I would have remembered it.

9. Were I in your shoes, I would tell her the truth.

10. Were he khổng lồ be promoted, his salary would double

Bài 2:

1. If Jack hadn’t woken up late, he wouldn’t have missed the bus.

2. If my mother didn’t exercise daily, her health couldn’t improve.

3. If the cinema ticket were not expensive, I would buy it.

4. We can win the championship without bad injuries.

5. You must hurry up otherwise we will miss the train.

6. Should she have her laptop with her, she would email me.

7. If it weren’t for his advice, I couldn’t solve this math problem.

8. Should she have a temperature, she will see the doctor.

9. You must go trang chủ before 10 pm otherwise your parents will be angry.

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes without this washing machine.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Ông Sáu Trong Chiếc Lược Ngà Hay Nhất, Phân Tích Nhân Vật Ông Sáu

Tổng kết

Thông qua nội dung bài viết phía trên, người học rất có thể thấy các cấu tạo câu viết lại câu điều kiện rất hữu dụng và đa dạng. Vì chưng thế, tác giả mong muốn các hướng dẫn và cách áp dụng đã được nêu trong nội dung bài viết trên sẽ giúp người học áp dụng được kết cấu ngữ pháp viết lại câu đk một cách tác dụng nhất.

Tài liệu tham khảo

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/if

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/conditionals-other-expressions-unless-should-as-long-as