Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và song song với mặt phẳng

     

Viết phương trình khía cạnh phẳng:  Đi qua A(0; -1; 2) và tuy nhiên song với cái giá của từng vec tơ u→= (3; 2; 1) và v→= (-3; 0; 1).

Bạn đang xem: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và song song với mặt phẳng


*

Mặt phẳng nhận u→ và v→là vec tơ chỉ phương

⇒ nhận 
Viết phương trình khía cạnh phẳng (α) trong những trường đúng theo sau: (α) trải qua điểm A(1; 0; 0) và tuy nhiên song với cái giá của nhì vecto u→= (0; 1; 1), v→ = (−1; 0; 2)

Viết phương trình phương diện phẳng (α) trong những trường phù hợp sau: (α) trải qua điểm A(1; 0; 0) và song song với mức giá của nhì vecto u→= (0; 1; 1), v→ = (−1; 0; 2)


Viết phương trình khía cạnh phẳng (P) trải qua điểm A(0; -1; 2), tuy nhiên song cùng với trục Ox cùng vuông góc với mặt phẳng (Q) : x + 2y - 2z +1 = 0.

Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(0; -1; 2), tuy vậy song với trục Ox với vuông góc với khía cạnh phẳng (Q) : x + 2y - 2z +1 = 0.

*

*

*

*


Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0 ; 4), D(4; 0 ; 6). Hãy viết phương trình phương diện phẳng (α) đi qua điểm D và tuy vậy song với phương diện phẳng (ABC).

Xem thêm: 15 Bài Thuyết Minh Áo Dài Vn, Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam


Viết phương trình của mặt phẳng (β) trải qua điểm M(2; -1; 2), tuy vậy song với trục Oy với vuông góc với mặt phẳng (α): 2x – y + 3z + 4 = 0


Hãy viết phương trình phương diện phẳng (α) trải qua điểm M(2; -1; 2) và tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (β) : 2x – y + 3z + 4 = 0


Cho điểm M(3;-1;-2) và mặt phẳngα: 3x-y+z+4=0. Phương trình nào sau đó là phương trình phương diện phẳng đi qua M và song song với α

Cho điểm M(3;-1;-2) cùng mặt phẳngα: 3x-y+z+4=0. Phương trình làm sao sau đó là phương trình phương diện phẳng trải qua M và song song với α

*

*

*

*


Cho tứ diện có những đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6) Hãy viết phương trình khía cạnh phẳng (α) đi qua cạnh AB và tuy nhiên song cùng với cạnh CD.


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến điểm A (1; 2; 3) cùng mặt phẳng (P): 2x + y - 4z + 1 = 0, đường thẳng d đi qua điểm A, tuy vậy song với khía cạnh phẳng (P), đồng thời giảm trục Oz. Viết phương trình tham số của đường thẳng d.A. x=1+5ty...

Xem thêm: Nghị Luận Về Cách Ứng Xử Trong Cuộc Sống ❤️️15 Bài Hay, Nghị Luận Xã Hội Về Cách Ứng Xử


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang đến điểm A (1; 2; 3) cùng mặt phẳng (P): 2x + y - 4z + 1 = 0, đường thẳng d trải qua điểm A, song song với mặt phẳng (P), đồng thời giảm trục Oz. Viết phương trình tham số của đường thẳng d.