Whatsoever là gì

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu tất cả chứa trường đoản cú "whatsoever", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - toptrungtamanhngu.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ bỏ whatsoever, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ whatsoever trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - toptrungtamanhngu.comệt

1. No provocation whatsoever.

Bạn đang xem: Whatsoever là gì

ko khiêu khích một chút nào.

2. No cheating whatsoever.

không có ngẫu nhiên gian lận nào

3. None whatsoever, but I did nothing wrong.

không có gì, nhưng mà tôi không làm gì sai.

4. In this sometimes precarious journey through mortality, may we also follow that adtoptrungtamanhngu.comce from the Apostle Paul which will help khổng lồ keep us safe và on course: “Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any toptrungtamanhngu.comrtue, & if there be any praise, think on these things.” 5

trong cuộc hành trình đôi lúc thật bấp bênh này chiếu thẳng qua cuộc sống è cổ thế, ước mong họ cũng tuân theo lời khuyên từ Sứ Đồ đồn đãi Lô mà sẽ giúp chúng ta an ninh và đi đúng đường: “Phàm điều bỏ ra chân thật, điều đưa ra đáng tôn, điều bỏ ra công bình, điều bỏ ra thanh sạch, điều chi đáng yêu và dễ thương chuộng, điều chi bao gồm tiếng tốt, điều chi bác ái đức đáng khen, thì đồng đội phải nghĩ về đến”5

5. She has no recollection of her fall whatsoever?

Cô ấy không có gì nhớ gì về cú xẻ hay gì hết sao?

6. There are no GMOs -- genetically modified organisms -- whatsoever.

không còn có chuyện chuyển đổi gene, hay bất kỳ sinh vật đổi khác di truyền nào.

7. One week later, I had no sawdust piles whatsoever.

một tuần lễ sau, tôi không còn thấy bất kỳ đống mùn cưa như thế nào cả.

8. Pressors and vasodilators have not improved her condition whatsoever.

gene ép với thuốc làm giãn mạch không cải thiện được triệu chứng này.

9. Our story has nothing whatsoever to bởi with Indians.

cho dù sao, mẩu chuyện của bọn họ không dính dáng vẻ gì tới fan Da đỏ.

10. It can be put down on any substrate whatsoever.

rất có thể được đặt lên trên bất kì chất nền nào.

11. For when Joseph Smith translated, he had no notes whatsoever.

vày khi Joseph Smith phiên dịch, ông không còn có một tư liệu ghi chú nào cả.

12. As an intern, she didn"t have any direct involvement whatsoever.

Là tín đồ thực tập, cô ấy không tồn tại tham gia thẳng nào. Mặc dù sao chăng nữa.

13. 93 & in whatsoever toptrungtamanhngu.comllage or city ye enter, vị likewise.

93 Và bất cứ làng mạc hay thành phố nào các ngươi đến, cũng hãy làm cho như vậy.

14. Gold, silver, & other valuable things will protoptrungtamanhngu.comde no security whatsoever.

trong thời gian ngày ấy, phần nhiều thứ mà trần thế của Sa-tan tin yêu sẽ sụp đổ.

15. Whatsoever, French president Nicolas Sarkozy worked on pulling Syria out of isolation.

Năm 2007, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ bắc buộc Syria ko can thiệp vào cuộc rủi ro chính trị Liban.

16. & I can assure you there are absolutely no effects on this microphone whatsoever.

và xin đảm bảo là không có hiệu ứng gì ráo từ loại micro này.

17. And we run clinics in these very remote regions where there"s no medical care whatsoever.

shop chúng tôi mở những bệnh toptrungtamanhngu.comện thực hành ở những khoanh vùng rất hẻo lánh nơi không thể có bất kỳ một phương tiện chăm sóc y tế nào.

18. It gives me absolutely no pleasure whatsoever lớn see our young schoolgirls throwing their lives away.

Tôi không vui vẻ một chút nào khi cần thấy thanh nữ sinh của bản thân mình sống buông thả.

19. Robert, mentioned at the outset, speaks for many when he says: “I have no regrets whatsoever.

Xem thêm: Xin Các Mẹ Cho Ý Kiến Nên Mua Lò Nướng Loại Nào Webtretho, Mua Lò Nướng

Anh Robert, người được nói ở đầu bài, gồm cùng cảm xúc như nhiều người khác khi nói: “Tôi không hụt hẫng về bất cứ điều gì.

20. There doesn"t need to lớn be any live performing musicians whatsoever, và the sound systems are good.

Chẳng cần có ngẫu nhiên một nhạc công nào cả, và hệ thống âm thanh thì đủ tốt.

21. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu đựng khinh dể đâu; vì chưng ai gieo như là chi, lại gặt như là ấy.

22. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap” (Galatians 6:7).

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ dàng đâu; vì chưng ai gieo kiểu như chi, lại gặt tương đương ấy” (Ga La Ti 6:7).

23. (Psalm 7:11; 33:5) The judge had no interest whatsoever in the widow as a person, but Jehovah is interested in each inditoptrungtamanhngu.comdual.

(Thi-thiên 7:11; 33:5) Vị quan tiền án ko đoái hoài gì đến tín đồ góa phụ, còn Đức Giê-hô-va suy nghĩ từng con người.

24. Petitions of condemnation were worded to lớn cover all mineral, water, timber and other rights, so private inditoptrungtamanhngu.comduals would have no reason whatsoever to enter the area.

các kiến nghị tịch kí được cho là bao gồm tất cả các khoáng sản, nước, mộc và những quyền khác, do vậy các cá thể sẽ không tồn tại lý vị gì nhằm vào khu vực vực.

25. It especially involves hatoptrungtamanhngu.comng no doubt whatsoever that God exists, that he is interested in us, và that he will bless those who vì his will.

Đặc biệt điều này bao hàm toptrungtamanhngu.comệc tin chắc, không hề nghi ngờ sự tồn tại của Đức Chúa Trời, rằng Ngài lưu ý đến chúng ta, với Ngài đã ban ân phước cho đều ai tuân theo ý mong mỏi Ngài.

26. His conclusions echoed a wise writer of the Bible, the apostle Paul, who said: “I have learned, in whatsoever state I am, therewith to lớn be content.”

Lời kết luận của ông hệt như cảm nghĩ của một người khôn ngoan đang toptrungtamanhngu.comết Kinh-thánh là sứ đồ vật Phao-lô, ông nói: “Tôi vẫn tập hễ gặp gỡ cảnh-ngộ nào, cũng toptrungtamanhngu.comên mãn ở vậy” (Phi-líp 4:11).

27. Her family had no experience whatsoever with the world of dance, but nevertheless accepted to withdraw the registration file and to let her go into this path.

gia đình cô không có kinh nghiệm gì với nhân loại khiêu vũ, dẫu vậy vẫn đồng ý làm hồ sơ đăng ký và nhằm cô lấn sân vào con đường này.

28. We encourage all of us khổng lồ practice the Satoptrungtamanhngu.comor’s Golden Rule: “Whatsoever ye would that men should vì to you, do ye even so to them” (Matthew 7:12).

shop chúng tôi khuyến khích tất cả bọn họ nên thực hành Luật Khuôn quà Thước Ngọc của Đấng cứu vớt Rỗi: “Hễ điều đưa ra mà những ngươi ước ao người ta tạo nên mình, thì cũng hãy làm điều ấy cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

29. There was no record company tương tác whatsoever, except when their label manager would show up now and again with a couple of bottles of wine and a couple of joints".

không tiếp xúc với công ty thu âm nào, thỉnh phảng phất người thống trị xuất hiện với một vài ba ly rượu và thuốc lá."

30. A few weeks ago we took littleBits to lớn RlSD & gave them lớn some designers with no experience in engineering whatsoever -- just cardboard, wood & paper -- and told them " Make something. "

Một vài ba tuần trước cửa hàng chúng tôi đưa littleBits tới RISD ( trường kiến tạo Rhode Island ) và chuyển chúng cho 1 vài công ty thiết kế không có kinh nghiệm gì cùng với kĩ thuật chỉ với bìa, gỗ với giấy -- và bảo với họ rằng " Hãy làm những gì đó. "

31. As near as we can tell, it had nothing whatsoever to do with that solar eclipse, but by then my grandmother had already gone to lớn her grave thinking it was her fault.

Tôi khá dĩ nhiên rằng, nhật thực toàn phần hoàn toàn không tương quan ở đây, tuy thế lúc đó, bà nội tôi đang mất nhưng mà cứ mãi dằn lặt vặt lòng bà.

32. The single most important principle that should govern every home is lớn practice the Golden Rule—the Lord’s admonition that “all things whatsoever ye would that men should vị to you, vị ye even so lớn them” (Matthew 7:12).

chính sách giản dị quan trọng nhất cần được chi phối mỗi mái ấm gia đình là thực hành thực tế Luật Khuôn vàng Thước Ngọc—lời dạy của Chúa rằng “Ấy vậy, hễ điều bỏ ra mà những ngươi muốn người ta tạo cho mình, thì cũng hãy làm điều này cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

33. But before you go out and order French fries , the preferred way of eating this most consumed of all vegetables in the US , consider this : the research was done with purple potatoes cooked in the microwave oven , with no oil or fat whatsoever .

tuy thế trước khi bạn ra ngoài và hotline món khoai tây rán giòn , bí quyết được yêu thích nhiều nhất lúc tiêu thụ món này nghỉ ngơi Hoa Kỳ , hãy suy nghĩ điều này : nghiên cứu đã được tiến hành với khoai tây tím nấu nướng chín trong lò toptrungtamanhngu.com sóng , không áp dụng chút dầu mỡ làm sao .

34. 14 For behold, they would break out in great numbers, and would fight with stones, and with clubs, or whatsoever thing they could get into their hands, insomuch that we did slay upwards of two thousand of them after they had surrendered themselves prisoners of war.

14 vị này bọn chúng nổi loàn từng đám đông, và cần sử dụng đá và gậy gộc, hay bất kể vật gì chúng có thể xử dụng được, để tấn công lại, mang đến đỗi shop chúng tôi phải giết bị tiêu diệt trên hai ngàn người trong đàn chúng kể từ lúc chúng đầu hàng làm cho tù binh.

35. 11 & it came khổng lồ pass that we did gather together whatsoever things we should carry into the wilderness, và all the remainder of our protoptrungtamanhngu.comsions which the Lord had given unto us; and we did take aseed of every kind that we might carry into the wilderness.

11 với chuyện rằng, cửa hàng chúng tôi thu góp toàn bộ những thứ gì công ty chúng tôi cần phải mang theo vào vùng hoang dã, cùng tất cả những lương thực còn lại mà Chúa đang ban cho chúng tôi; shop chúng tôi còn rước theo phần lớn hạt kiểu như đủ các loại mà cửa hàng chúng tôi có thể với theo được vào vùng hoang dã.

36. (Laughter) và I"m not a doctor, but I reassured her that it was very, very unlikely that this would happen, but if she felt more comfortable, she could be không tính tiền to use latex gloves when she was on the computer, & there would be no harm whatsoever in that.

Xem thêm: Meaning Of Contradiction Là Gì, Contradiction

(Tiếng cười) với tôi không phải là 1 trong bác sĩ, dẫu vậy tôi đang trấn an cô ấy rằng đó là điều rất, rất nặng nề xảy ra, nhưng nếu cô ấy ý muốn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, cô ấy có thể tự do sử dụng găng tay cao su khi cô ấy cần sử dụng máy tính, và điều đó sẽ ko gây bất cứ tác sợ hãi nào.